Reklama

6 tipů, jak připravit firemní cash flow na oživení ekonomiky

24. 8. 2021 – | Doba čtení: 5 min

Zdroj: Caflou

Nároky na finanční řízení firem jsou v současné době nebývalé. Ekonomikou otřásla globální hospodářská krize, celosvětově se nadále potýkáme s pandemií koronaviru nebo jejími důsledky, výhledy na stabilizaci trhu jsou nejasné. V souvislosti s očekávaným ekonomickým oživením jsme pro firmy připravili akční seznam, co zkontrolovat, co připravit, aby vaši firmu při naskočení na vlnu rozvolnění a oživení čekalo co nejméně překvapení.

Následujících 6 tipů je založeno na praktických zkušenostech s finančním řízením během krizí a období následujícím po krizi a na základě konzultací a rozhovorů s majiteli firem.

Tip č. 1 – Udělejte si o svém cash flow přehled

Abyste se na budoucnost dobře připravili, potřebujete především vědět, jak na tom skutečně vaše firma je a kam směřuje. Představte si firmu jako sportovce. Je nemyslitelné, aby trenér poslal svého svěřence do dalšího závodu, pokud nezná jeho kondici. Dobrou přípravou a plánem se lze vyvarovat možným zraněním a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Je důležité znát finanční kondici vaší firmy. Nástroj, který vám přípravu na oživení ekonomiky usnadní, je nepochybně přehled o peněžních příjmech a výdajích. Na jeho základě můžete vašim manažerským rozhodnutím o aktivitách firmy dodat pravděpodobnost finančních dopadů a snížit nejistotu ekonomických výsledků při potenciálně nepříznivém vývoji. 

Pokud jste s plánováním cash flow ještě nezačali, vězte, že je nejvyšší čas. Mít přehled o tom, jaké byly příjmy a výdaje spojené s vaším podnikáním v minulosti, kdy budou nové příjmy přicházet a kdy peníze z podnikatelského účtu odejdou, není přínosné pouze během krize. Je to velmi důležité pro období rozjezdu a znovunastolení rovnováhy, kdy se nestačí pouze spoléhat na zpožděné informace z účetnictví.

Tip č. 2 – Plánujte cash flow pro různé scénáře

Po rozsáhlé a hluboké krizi, ať už se na vaší firmě podepsala jakkoli, je důležité věnovat pozornost řízení peněžních toků. Abyste minimalizovali dopady krize na kondici firmy a hladce přešli do fáze oživení ekonomiky, uvažujte o různých variantách dalšího vývoje. Trhy se mohou vracet zpět do života pozvolněji nebo rychleji, než jaké jsou predikce makroekonomů. Vaše podnikání je specifické a přístup ke zdrojům jeho financování je individuální. Navzdory všeobecným trendům může situaci konkrétní firmy ovlivnit i taková banalita, jako je nařízená karanténa osoby, která u vašeho odběratele zajišťuje jindy včasnou úhradu plateb.

Zdroj: Caflou

Kdo je připraven, nebude překvapen. Pro různé scénáře si připravte plány kapacit, lidských zdrojů a také financí. Detailněji naplánujte následujících šest až osm týdnů, ale výhled rozšiřte v hrubých rysech i na několik měsíců. Při jakémkoli plánování jen málokdy odpovídá předpoklad skutečnosti na 100 procent. Dnes se na budoucnost můžeme dívat snad jen díky křišťálové věštecké kouli. Nicméně díky variantním scénářům vývoje cash flow můžete předem promyslet opatření proti výpadkům peněžních příjmů a zachovat tak nejen plynulý chod firmy, ale také minimalizovat náklady spojené s řešením nedostatku finančních prostředků.

Tip č. 3 – Revidujte přístup své firmy ke kapitálu

Pro opětovný rozjezd činnosti firmy je nezbytný kapitál. Růst tržeb zpravidla znamená také vyšší potřebu po provozním kapitálu. Bohužel malým a středním firmám jsou obvykle hůře dostupné podnikatelské úvěry. Méně příznivá účetní čísla z období krize situaci ještě více komplikují. Ačkoli se banky zajímají i o menší firmy, je faktem, že jsou pro ně malé firmy větším rizikem než firmy velké. To se pochopitelně také odráží ve výši úroků, a tedy nákladů na cizí zdroje financování. Je-li vaše cash flow přímo a citelně závislé na několika velkých zákaznících nebo na firmách závislých na dalších odběratelích, relativně snadno se přenese na finanční stabilitu vaší firmy jakýkoli posun v platbách. Soukolí se může zadrhnout, není-li k dispozici spásný olej na promazání. Tím mohou být i jiné zdroje kapitálu, než jsou vlastní prostředky a bankovní půjčky. 

Prostředkem proti destabilizaci cash flow může být kapitál od nebankovních společností, které malým a středním firmám nabízejí zcela jiné možnosti udržení cash flow. K potřebným penězům, které máte vázané ve vydaných fakturách, se můžete dostat podstatně dříve prostřednictvím služeb faktoringu. Ty na našem trhu nabízí společnost Roger. Peníze z fakturací tak můžete mít k dispozici předvídatelně a spolehlivě. Když budete mít vyřešené překlopení pohledávek do reálných peněz, budete se moci lépe soustředit na to hlavní, proč jste na trhu – na výdělky.

Tip č. 4 – Přemýšlejte o adekvátní výši rezervy

Chcete-li uspět v období oživení ekonomiky, musíte patřit mezi rychle se přizpůsobující firmy s konkurenceschopnou nabídkou výrobků a služeb. Takové firmy jsou schopné pružně reagovat na změny podmínek trhu a individuální požadavky zákazníků. Zároveň však musí finančně ustát dynamický vývoj tržního prostředí. V době, kdy lze nestabilitu cash flow předvídat a očekávat, je důležité vedle důkladného plánování peněžních toků, které poslouží jako systém včasného varování před možnými finančními potížemi, promyslet vhodnou finanční rezervu. Jde o volnou zásobu peněz, kterou má firma v určitém časovém okamžiku k dispozici pro financování své činnosti z jiných zdrojů, než jsou tržby. 

Zásadní otázka však zní, jak velká má finanční rezerva být. Pokud budete držet vysokou rezervu, zajistíte si dobrou likviditu. Nicméně díky nízkému úročení prostředků na účtech nevyužijete příležitost vydělat více. Optimální je udržovat pouze takovou výši disponibilních peněz, kterou firma potřebuje pro zachování chodu svých běžných aktivit a na jejich bezprostřední rozvoj. Obecně platí, že by rezerva měla pokrýt tři až šest měsíců fixních výdajů. Těmito výdaji jsou výplaty mezd, úhrady nájmu, energií a dalších nákladů připravenosti k činnosti. Velikost rezervy se odvíjí od charakteru činnosti firmy (sezónnost, zakázkový charakter), fáze podnikání (start-up nebo zavedená firma), očekávání růstu a s tím spojené budoucí zvýšené závazky a v neposlední řadě také od důvěry v klienty, že budou vaše produkty nadále poptávat. Vezměte tedy do úvahy faktory, které se vás týkají, přidejte intuici a promyslete finanční rezervu, která co nejlépe odpovídá právě vašim podmínkám. 

Zdroj: Caflou

Tip č. 5 – Uzpůsobte model svého podnikání

Ekonomické podmínky se mění. Oživení ekonomiky neznamená návrat ke starým dobrým časům. S každou krizí totiž dochází ke změnám, které se promítají do dosavadních obchodních přístupů. Fáze oživování ekonomiky tak s sebou nese také nutnost přehodnocení obchodních modelů, tedy tvorbu hodnoty, za kterou jsou zákazníci ochotni zaplatit. Základními byznys modely jsou výroba a poskytování služeb, prodej, poradenství, investice, technologie, networking nebo servis. Mnozí podnikatelé tyto způsoby kombinují a vytvářejí tak nové možnosti pro své příjmy. Například o úspěšném produktu lze také psát nebo kolem něho budovat komunitu. 

Tip č. 6 – Zrevidujte nejen finanční procesy

Tyto úpravy je nezbytné promítnout také do finančních plánů. Mít cash flow pod kontrolou znamená uchopit finanční řízení metodicky správně. Zrevidujte interní procesy i účetní postupy. Možná přijdete na to, že za úspěchem není jen faktické řízení produkčních aktivit firmy. Zkvalitněním finančního řízení můžete ovlivnit například zbytečnou vázanost finančních prostředků v provozu firmy z důvodu náročné administrativy pohledávek nebo neodpovídající výše zásob. Důsledky do ekonomické stránky podnikání jsou klíčové pro zdárné působení firmy na trhu. S revizí modelu podnikání tak ruku v ruce jde také úprava přístupů k finančnímu řízení a controllingu.

Zdroj: 5+1 tipů, jak připravit cash flow na oživení ekonomiky a CAFLOU akademie

Další doporučené články

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

První půlka roku je za námi. Praha se stala centrem kryptoměnových konferencí: ETH Prague a posléze pompézní BTC Prague dělají ve...
1. 7. 2024 – Doba čtení: 3 min
Nákup zlata za krypto? V CoinBank to jde

Nákup zlata za krypto? V CoinBank to jde

Česká kryptoměnová směnárna a burza CoinBank rozšiřuje portfolio služeb o investici do zlata. Novinku jsme mohli poprvé vidět na BTC Prague 2024....
27. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce