Reklama

Další krok ve vývoji webu 3: regenerativní finance

15. 2. 2023 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: Visual Stories || Micheile

Pojem regenerativních financí neboli „ReFi“ znamená využití finančních trhů k nápravě problémů, které samy tyto trhy vytvořily. Ekonomické systémy postavené na webu 3, kryptoměnách a digitálních tokenech mohou pomoci nastartovat regeneraci světové ekonomiky. V mnoha ohledech jsou totiž tyto monetární a tržní systémy dosud nejsvobodnější, a to díky své transparentnosti a demokratickému využívání zdrojů.

Blíž k přirozenosti

Výraz „degen“ (zkratka z anglického „degenerate“) neboli zdegenerovaný či nepřirozený se v kryptoměnové komunitě stal vžitým pojmem. Jeho používání vychází z vysoce rizikové i vysoce výnosové povahy obchodování s digitálními aktivy – a sklonu lidí k sázení na velký profit. V reakci na tento přístup, jehož jedinou hodnotou je právě výdělek, přichází „regen“ z anglického „regenerative“ neboli návrat k přirozené podstatě věcí.

Jistou mantrou tohoto směru se pak stalo sousloví „degen to regen“, tedy „od nepřirozenosti k přirozenosti“. Cílem tohoto hnutí je vytvořit finanční systém, který podporuje pozitivní sociální a environmentální hodnoty, ozdravování a opětovné využívání přírodních zdrojů a ekosystémů bez zbytečného odpadu, odklon od nadměrné spotřeby a v konečném důsledku obecné blaho jak jednotlivců, tak naší společnosti a celé planety. Jde o způsob uvažování o ekonomice, který bere v úvahu negativní externality, jež tradiční kapitalismus často ignoroval. Patří sem například ničení životního prostředí, sociální nerovnost a finanční nestabilita.

K cílům ReFi by měla pomoci i transformační síla webu 3, jehož decentralizovaná povaha má potenciál k odblokování nových ekonomických hodnot a vybudování spravedlivější budoucnosti. Ve své nejjednodušší podobě, tedy v podobě decentralizovaných financí, takzvaného „DeFi“, již probíhá demokratizace přístupu k finančním službám a odstraňování prostředníků, kteří často zneužívali svého postavení ke kumulaci zdrojů. Nicméně i DeFi má stále jako hlavní hodnotu zisk, a proto je nutné se posunout dál k systémům, které jsou hodnotově postavené na vytváření pozitivních externalit.

ReFi je nově se rozvíjející obor a může zahrnovat širokou škálu aktivit, jako je využívání investic s pozitivním dopadem, financování komunitního rozvoje, zelených dluhopisů, crowdfundingu a dalších inovativních finančních nástrojů. Cílem ReFi je sladit finanční systém s regenerativními principy tak, aby podporoval přechod k udržitelnější a odolnější ekonomice a zároveň řešil sociální a environmentální problémy. ReFi může zahrnovat také oblasti, jako je regenerativní zemědělství, financování ochrany přírody a využívání technologie blockchain na podporu udržitelných a transparentních dodavatelských řetězců.

Koncept regenerativní ekonomiky je stále v počátečním stádiu, ale již existuje několik příkladů projektů webu 3, které využívají principy ReFi k vytváření pozitivních změn.

matt palmer na unsplash.com

Obchodování s uhlíkem pomocí tokenů a NFT

V posledních několika desetiletích jsme se na vlastní oči přesvědčili o ničivých účincích emisí uhlíku a znečištění naší planety plastem. V tuto chvíli již není pochyb o tom, že současná lidská činnost a změna klimatu spolu souvisejí. Co lidé způsobili, to by lidé měli být schopni také napravit.

Ve snaze zmírnit některé škody způsobené industrializací byly vytvořeny různé systémy obchodování s uhlíkem. Tyto systémy umožňují společnostem kompenzovat emise investicemi do projektů, které odstraňují uhlík z atmosféry. Nicméně současným velkým problémem většiny systémů obchodování s uhlíkem je, že jsou často velmi netransparentní a nedůvěryhodné. Zde přichází na řadu web 3 a jedno z jeho prvních využití v oblasti ReFi.

Pomocí digitálních tokenů je možné vytvořit decentralizovaný systém obchodování s uhlíkem, který je transparentnější a méně náchylný ke zneužití. Společnosti využívají výhod webu 3 a technologie blockchain k tokenizaci uhlíkových kreditů a jejich transparentnímu zpřístupnění ve veřejně distribuované účetní knize, aby podpořily odpovědnou kompenzaci uhlíkových emisí. Příkladem takového projektu je UPCO2 – první obchodovatelný token obsahující digitální verzi uhlíkového kreditu.

V České republice má pak původ aplikace CO2IN, která umožňuje zakoupit zaměnitelné tokeny CO2IN. Tyto tokeny pak představují reálné uhlíkové emisní povolenky (1 token má hodnotu 0,01 povolenky a to odpovídá 10 kg skleníkových plynů). Nákupem tokenů tedy uživatel odkupuje emisní povolenky z trhu.

Výše uvedená řešení nejen že usnadňují sledování a ověřování transakcí s uhlíkovými kredity, ale také otevírají trh širšímu okruhu účastníků, který byl dosud velmi limitován. Zároveň s tím, jak bude více společností nuceno kompenzovat své emise, se pravděpodobně zvýší poptávka po těchto tokenech, což povede k větším investicím do projektů snižujících emise uhlíku.

Další oblasti ReFi

S rostoucím povědomím o ReFi a s přibývajícím počtem projektů, které začnou uplatňovat jeho principy, se rozšiřuje spektrum jeho využití.

Jednou z oblastí, která vzkvétá, je regenerativní investování neboli investování s pozitivním dopadem. Jedná se o typ investic, jehož cílem je nejen dosáhnout finančních výnosů, ale především sociálního nebo environmentálního pozitivního dopadu. Díky ReFi je také možné vytvářet regenerativní DAOs čili decentralizované autonomní organizace, které mají za cíl investovat do projektů s pozitivním dopadem na naši planetu. Web 3 a decentralizované autonomní organizace poskytují novou úroveň transparentnosti a odpovědnosti a zajišťují, že finanční prostředky jsou spravedlivě rozdělovány mezi všechny zúčastněné strany. Příkladem takové organizace je filantropní nezisková Big Green DAO.

Další oblastí, kde ReFi bude mít významný dopad, je komunitní správa. V mnoha současných komunitách rozhoduje malá skupina lidí, často centralizovaným způsobem. Díky ReFi je možné, aby se každý mohl podílet na řízení komunity, která je mu blízká a do níž investuje svůj čas, majetek nebo finance. To povede k demokratičtějšímu a efektivnějšímu rozhodování a také ke zlepšení sociálních vztahů. Takovou komunitou je například Traditional Dream Factory, která funguje jako jeden z prvních prototypů nové formy bydlení v souladu s přírodou. Jedná se o regenerativní eko-vesnici řízenou jako DAO pomocí digitálního tokenu, který obsahuje, ve spojení s komunitním členstvím, právo užívat prostory a zařízení vesnice, společně s právem spolurozhodovat o jejím směřování a vývoji.

S tím, jak se web 3 stále více dostává do mainstreamu, se nám naskytuje jedinečná možnost využít jeho nové technologie k vybudování lepší, spravedlivější a udržitelnější společnosti, která nebude sledovat jen svůj prospěch, ale též celkový prospěch přírody, planety a jejích ekosystémů. Tak se posuneme od degenů k regenům!

Autor: Dalibor Černý, advokátní kancelář Sparring

Další doporučené články

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

První půlka roku je za námi. Praha se stala centrem kryptoměnových konferencí: ETH Prague a posléze pompézní BTC Prague dělají ve...
1. 7. 2024 – Doba čtení: 3 min
Nákup zlata za krypto? V CoinBank to jde

Nákup zlata za krypto? V CoinBank to jde

Česká kryptoměnová směnárna a burza CoinBank rozšiřuje portfolio služeb o investici do zlata. Novinku jsme mohli poprvé vidět na BTC Prague 2024....
27. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce