Reklama

DAO jako budoucnost regenerativních organizací

29. 3. 2023 – | Doba čtení: 3 min

Zdroj: Molecule

Decentralizované autonomní organizace (DAO) se šíří napříč novým internetem zvaným web 3 a vznikají i jejich nové typy. Nová oblast, ve které působí, je v angličtině označovaná jako „Impact DAOs“ neboli decentralizované autonomní organizace s pozitivním dopadem, které vytvářejí pozitivní externality pro různé ekosystémy.

Tyto decentralizované organizace rozšiřují původní model DAO, aby měly čistě pozitivní, udržitelný a regenerativní dopad. Zároveň tyto projekty často experimentují, rychle inovují a nově také definují, jak se vytvářejí veřejné statky a jak se využívají a sdílejí zdroje.

DAO využívají smart kontrakty, tokenizaci a obecně nové technologie a modely řízení, aby pobízely k činnostem, které regenerují nás i naši planetu. Nabízejí možnosti, jak řešit komplexní společenské problémy 21. století a vytvářet dlouhodobě udržitelné způsoby spolupráce, které jsou samy o sobě přidanou hodnotou a motivují k regenerativnímu chování.

Principy fungování regenerativních DAO

Organizační struktury jsou budovány od základu dle přání komunity. DAO fungují v praxi často jako družstva a ke svému řízení používají principy holokracie nebo sociokracie. Jakmile je rozhodnuto o společném cíli, členové těchto organizací mnohdy vytvářejí takzvané kruhy nebo jiné ad hoc pracovní skupiny, které se koordinují kolem svých definovaných priorit. Koordinace může být náročná, protože neexistuje žádné řízení shora dolů, což znamená, že pro DAO jsou obzvláště důležitá dobrá plochá organizační uspořádání. Členové jimi musí být motivováni ke vzájemné spolupráci.

Kromě těchto základních principů fungování mají DAO s pozitivním dopadem několik jedinečných vlastností:

  1. Využívají síťových efektů, aby spojily své úsilí a dosáhly většího dopadu.

DAO využívají efektivní alokace talentu, energie a zdrojů tam, kde je jich nejvíce potřeba. To umožňuje těmto organizacím vzájemně se propojovat a využívat v případě potřeby větších struktur a širšího okruhu přispěvatelů k řešení společenských problémů.

Daná komunita nejprve kolektivně rozhodne, na jakých hodnotách, cílech či aktivitách se bude podílet. Poté například členové, kteří se zaměřují na zemědělství, mohou využít organizace sítě Regen Network k získání informací o nejlepších postupech pro regeneraci konkrétních území a lepšímu porozumění tomu, jak získat co největší ekologickou a ekonomickou hodnotu v rámci regenerativních přeměn. Nebo lze využít geosenzorů (například takových, které buduje Astral Protocol) a smart kontraktů k automatizovanému odměňování pozitivního ekologického chování. Nebo jakmile začne DAO komunita nabírat na síle a dopadu na reálný svět, může využít kvadratické financování platformy Gitcoin k další podpoře projektů, které jsou pro takovou komunitu stěžejní.

  1. Regenerativní design

Decentralizované autonomní organizace s pozitivním dopadem jsou speciálně navrženy tak, aby měly regenerativní a udržitelný vliv na ekosystémy, které spoluvytvářejí. Protože v regenerativních systémech se zdroje v průběhu času navyšují, lze za použití komunitních digitálních tokenů systémově dosáhnout toho, aby bohatství a zdroje cirkulovaly zpět do komunity. Její členové pak mohou kolektivně hlasovat a navrhovat způsoby jejich dalšího použití způsobem, který co nejvíce zesílí následný pozitivní dopad.

  1. Pozitivní externality

DAO s pozitivním dopadem často vykazují udržitelnou a dlouhodobou strategii směřující k dosažení pozitivních výsledků v oblasti svého působení. Technologie webu 3 tomu velmi pomáhá. Tokenizace umožňuje, aby naše zdroje, kapitál a prostředky začaly žít virtuálním životem za použití technologie blockchain a byly využívány v organizacích tak, aby se dal měřit jejich skutečný dopad. Projekty zaměřené na uhlíkové kompenzace, kulturní kapitál a vědecký výzkum jsou jen několika příklady těchto nových organizací.

research
emily morter na unsplash

Případové studie

Regenerativní DAO se v současné době používají především pro sociální projekty a projekty s pozitivním dopadem na klima. Tyto organizace mohou fungovat jako stavební kameny, na kterých mohou stavět další podobné společnosti. Zde uvádíme některé příklady těchto organizací:

Regen Network je decentralizovaná organizace s pozitivním dopadem, která zkoumá, jak propojit hodnotu ekologického zdraví s ekonomickou hodnotou, a vytváří otevřený, komunitně řízený rejstřík uhlíkových a ekologických aktiv. Jedná se o komunitu vědců, výzkumníků a tvůrců projektů, kteří vytvářejí systém kvalitních tokenizovaných uhlíkových kreditů. Tato komunita společně vytvořila více než 40 metodik pro 12 milionů hektarů ekologické obnovy území.

Molecule nabízí digitální tržiště s vědeckým výzkumem a škálovatelné rámce a postupy pro budování biotechnologických DAO. Dlouhodobým cílem Molecule je decentralizovat procesy vlastnictví, financování a řízení vývoje léčiv. Molecule umožňuje komunitám pacientů, výzkumných pracovníků a investorů přímo financovat, řídit a vlastnit duševní vlastnictví související s výzkumem. Tokenizace duševních práv v jejich rané fázi spolu s výzkumnými projekty umožňuje získání prostředků potřebných pro vytváření průlomových biotechnologií. V rámci ekosystému Molecule v současné době působí například tři „bio-DAO“, a to: VitaDAO, PsyDAO a LabDAO v oblasti zdraví a dlouhověkosti, medicíny a laboratorních služeb.

Metropolis (dříve Orca Protocol) vytváří nástroje pro správu DAO, které staví jejich členy do centra zájmu. Tento projekt umožňuje členům DAO koordinovat se v rámci takzvaných podů (organizačních mini-struktur). Pody jsou malé pracovní skupiny organizované podle odbornosti a schopnosti svých členů přispívat do celkové organizace. Umožňují, aby se tato mini-uskupení v rámci větších struktur mohla integrovat a dosahovala společných cílů.

Výzvy

Přestože pozitivní budoucnost decentralizovaných organizací je zřejmá, je třeba vyřešit některé závažné problémy, které s nimi souvisejí. Směřování jejich členů ke skutečným regenerativním výsledkům, vzájemná spolupráce bez tradičních hierarchií i autentické ověřování dopadu jejich aktivit jsou jen některé z překážek, kterým DAO čelí. Protože se samotný prostor decentralizovaných organizací teprve vytváří, bude nutné hledat v budoucnu nová řešení a kompromisy k účelnému naplňování jejich cílů a zároveň pracovat na efektivním využívání technologie webu 3.

Autor: Dalibor Černý, Sparring

Další doporučené články

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

První půlka roku je za námi. Praha se stala centrem kryptoměnových konferencí: ETH Prague a posléze pompézní BTC Prague dělají ve...
1. 7. 2024 – Doba čtení: 3 min
Válcuje genAI konverzační umělou inteligenci?

Válcuje genAI konverzační umělou inteligenci?

Startup Vocalls je předním dodavatelem AI konverzačních platforem v České republice. Jeho produkty podporují hlasovou i psanou komunikaci ve významných firmách, včetně...
26. 6. 2024 – Doba čtení: 7 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce