Reklama

Europoslanci schválili desetisekundové pravidlo pro okamžitý převod financí

14. 2. 2024 – | Doba čtení: 2 min

Zdroj: midjourney

Evropský parlament přijal nová pravidla, která mají zajistit, aby převáděné finanční prostředky dorazily na bankovní účty drobných klientů a podniků v celé EU do deseti sekund.

Cílem nového nařízení, které bylo předběžně schváleno v listopadu, je zajistit, aby drobní klienti a střední a malé podniky nemuseli na své peníze čekat a také zvýšit bezpečnost převodů. Banky a další poskytovatelé platebních služeb (PSP) budou muset zajistit, aby byly převody okamžitě zpracovány. Návrh aktualizuje současná pravidla pro platby v eurech (Sepa).

Podle pravidel má být okamžitý převod proveden bez ohledu na den nebo hodinu a peníze musí dorazit na účet příjemce do deseti sekund. Plátce by měl být rovněž do deseti sekund informován o tom, zda byly převedené finanční prostředky zpřístupněny zamýšlenému příjemci, či nikoli.

Po delším přechodném období budou muset pravidla uplatňovat i členské státy, jejichž měnou není euro, kde se ale i tak nabízejí běžné transakce v eurech. Pro takové účty bude platit zvláštní výjimka z provádění platby do deseti sekund mimo pracovní dobu, vzhledem k možným obavám o přístup k likviditě v eurech.

Poskytovatelé platebních služeb by měli zavést důkladná opatření pro odhalování a prevenci podvodů, aby se zabránilo tomu, že finance budou v důsledku podvodu nebo chyby připsány na nesprávný účet. Za tímto účelem by poskytovatelé platebních služeb působící v EU měli „okamžitě“ a bez jakýchkoli dodatečných poplatků poskytovat službu ověření totožnosti příjemce. Jako další pojistku proti podvodům by poskytovatelé platebních služeb měli svým klientům umožnit nastavení maximální částky pro okamžité převody v eurech, kterou pak bude možné před dalším převodem snadno změnit.

Pokud poskytovatel platebních služeb nesplní své povinnosti v oblasti prevence podvodů a v důsledku toho dojde k finanční škodě, může klient podle nových pravidel požadovat, aby mu poskytovatel služeb poskytl náhradu škody. Poskytovatelé platebních služeb, kteří nabízejí okamžité převody, by také měli ověřit, zda se na některého z jejich klientů nevztahují sankce nebo jiná omezující opatření související s praním peněz a financováním terorismu.

Poplatky účtované v souvislosti s okamžitými transakcemi v eurech nemohou být vyšší než poplatky účtované za stejné, ale „neokamžité“ převodní transakce v eurech.

Europoslanec Michiel Hoogeveen (ECR, NL) říká: „Nařízení o okamžitých platbách představuje dlouho očekávanou modernizaci plateb na jednotném evropském trhu. Zákazníci se nyní mohou rozloučit s nepříjemným čekáním dva nebo tři pracovní dny na přístup ke svým penězům. Přinášíme něco, na čem lidem a podnikům skutečně záleží: převod peněz do deseti sekund kdykoli během dne.“

Nová pravidla vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít 12 měsíců na to, aby se nařízení přizpůsobily.

Zdroj: finextra.com

Další doporučené články

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Třetina Američanů si kontroluje denně svůj bankovní zůstatek. V České republice vzhledem k naší náchylnosti k moderním technologiím to může být ještě větší...
12. 7. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce