Reklama

Evropská peněženka digitální identity – vše, co potřebujete vědět, na jednom místě

14. 4. 2023 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: midjourney

Evropská digitální identita (EUDI) je iniciativa Evropské komise, která byla oznámena v červnu 2021 jako součást strategie „Evropa připravena na digitální věk“. Cílem EUDI je umožnit občanům EU snadno se identifikovat a autentifikovat online pomocí svých národních elektronických identifikací (eID), aniž by museli spoléhat na komerční poskytovatele.

Začátkem února tohoto roku vydala Evropská komise dokument s názvem „The European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework“. Tento dokument je určen pro poskytovatele a vývojáře EUDI řešení a popisuje společnou architekturu a referenční rámec pro interoperabilní EUDI peněženku. Cílem je zajistit, aby občané EU mohli používat svou EUDI peněženku k přístupu k online službám v celé EU bez ohledu na to, které EUDI řešení používají.

Samotná EUDI má být spuštěna v roce 2024 a nabídne jednotnou a bezpečnou platformu pro přístup k různým službám napříč EU, jako jsou veřejné správy, banky, zdravotnictví, vzdělání nebo doprava. EUDI má také podporovat interoperabilitu mezi různými systémy digitální identity v jednotlivých členských státech a zajistit jejich soulad s evropskými normami ochrany osobních údajů. EUDI tedy dost pravděpodobně nebude jednotná aplikace, kam budou moci občané EU nahrát své údaje, ale systém, který donutí národní aplikace komunikovat mezi sebou (německá dálniční kontrola bude například schopná ověřit QR kód ve vaší eDokladovce).

Nutno ovšem dodat, že zřízení EUDI nebude povinné a občané si budou moci sami rozhodnout, zda ji chtějí použít nebo ne. EUDI bude pro občany ČR s největší pravděpodobností nejdříve dostupná prostřednictvím mobilní aplikace eDokladovka, kterou plánuje vydat Státní tiskárna cenin. Další aplikací, která bude pravděpodobně zařazena do systému EUDI, je MojeID, jež se v poslední době stala daleko populárnější alternativou k Ministerstvem vnitra vydávané eObčance (kterou má eDokladovka nahradit).

MojeID právě vedle eObčanky splňuje nejvyšší požadavky zabezpečení osobní identifikace, což činí integraci těchto dvou aplikací (vzhledem k vysokým nárokům kladeným na zabezpečení systémů integrovaných do EUDI ve výše zmíněném dokumentu) vysoce pravděpodobnou.

midjourney

Kdo všechno se zapojí do EUDI?

Postupem času, jak se bude evropská digitální identita přeměňovat na evropskou peněženku digitální identity a její funkčnost se bude rozšiřovat, lze očekávat, že se do systému bude zapojovat kromě aplikací, které se budou starat o identifikační doklady, větší množství třetích stran typu vysokých škol, pojišťoven, bank (ostatně ty již jako providery eID v Česku máme) a ministerstev zdravotnictví členských států. Také se k EUDI připojí Státní ústav pro kontrolu léčiv či další zahraniční lékové agentury.

V praxi to bude znamenat, že si pomocí jednotné EUDI budete moci například:

  1. ověřit svou identitu a přístupová práva k různým službám a úřadům v celé EU
  2. získat a sdílet své osobní údaje, vzdělání, kvalifikace a zdravotní informace
  3. platit za zboží a služby online nebo offline
  4. provádět ověřené platby mezi jednotlivci
  5. podepisovat elektronické dokumenty a smlouvy
  6. vytvářet rezervace hotelů nebo letenek online pomocí EUDI jako platební metody
  7. založit bankovní účet v jiném členském státě EU bez nutnosti osobní návštěvy
  8. vytvořit profil u poskytovatelů veřejných nebo soukromých služeb online bez nutnosti vytvářet nové uživatelské účty nebo hesla
  9. získat elektronický lékařský předpis nebo očkovací certifikát, které bude možné sdílet s lékařem nebo lékárnou v jiném členském státě EU
  10. využívat další výhody spojené s evropským občanstvím

Zejména bod číslo 8 je pro Evropskou komisi stěžejním programovým bodem vzhledem k vysokému nároku na ochranu dat, který existuje již od roku 2018 s příchodem GDPR. To dokládá mimo jiné i prohlášení předsedkyně Ursuly von der Leyen týkající se představení konceptu EUDI v programovém prohlášení 2020:

„Pokaždé když nás aplikace nebo webová stránka požádá o vytvoření nové digitální identity nebo o snadné přihlášení prostřednictvím velké platformy, netušíme, co se s našimi daty ve skutečnosti děje. Proto Komise navrhne bezpečnou evropskou elektronickou identitu. Takovou, které budeme důvěřovat a kterou bude moci každý občan použít kdekoli v Evropě k jakýmkoli úkonům od placení daní až po půjčení kola. Technologii, u níž můžeme sami kontrolovat, které údaje se používají a jak.“

Implementace EUDI

Evropská digitální identita (EUDI) je ambiciózním projektem, který má za cíl poskytnout občanům EU bezpečný a spolehlivý způsob ověřování identity a sdílení osobních údajů online napříč celou Evropou. EUDI má potenciál zjednodušit a zlepšit přístup k veřejným i soukromým službám, podpořit digitální práva a svobody a posílit důvěru v digitální ekonomiku, protože bude založena na evropských hodnotách a normách ochrany osobních údajů.

Nicméně EUDI také představuje velkou výzvu pro členské státy EU, které musí zajistit technickou kompatibilitu, právní soulad a spolupráci mezi různými subjekty zapojenými do systému. Původní termín pro implementaci EUDI byl stanoven na prosinec roku 2024, ale některé státy již požádaly o prodloužení do roku 2025 kvůli složitosti projektu a nedostatku kapacity nebo zdrojů. Důvodem je, že ačkoliv například v České republice máme hned několik poskytovatelů digitální identity a zaběhlý systém pro ověřování online (ačkoliv stále v raném stádiu), mnoho států EU muselo s vývojem svých řešení eID začít úplně od nuly. Je tedy otázkou, zda se podaří splnit plánovaný harmonogram a dosáhnout plné funkčnosti EUDI v blízké budoucnosti.

Pro fintechový sektor by EUDI mohla přinést nové příležitosti i rizika. Na jedné straně by mohla usnadnit provozování online i offline plateb, ověřených plateb mezi jednotlivci nebo založení bankovního účtu v jiném členském státě EU bez nutnosti osobní návštěvy. Na druhé straně by EUDI mohla také znamenat vyšší konkurenci nebo regulaci pro fintechové společnosti, které budou muset dodržovat stejná pravidla jako tradiční finanční instituce nebo se přizpůsobit novým standardům ochrany dat či kybernetické bezpečnosti, což by mohlo vést ke zbrzdění startupů snažících se o inovaci na poli digitální identity.

EUDI je tedy zajímavým a důležitým tématem ke sledování v nadcházejících letech. Její dopad bude záviset na tom, jak se vyvine její design, implementace a užívání. Zejména bude zajímavé v následujících letech monitorovat osudy různých pilotních projektů, do kterých se EU zavázala v rámci implementace EUDI investovat.

Zdroje: commission.europa.eu, digital-strategy.ec.europa.eu, incyber.org, stc.cz, lupa.cz, mojeid.cz, mvcr.cz, deloitte.com

Další doporučené články

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Třetina Američanů si kontroluje denně svůj bankovní zůstatek. V České republice vzhledem k naší náchylnosti k moderním technologiím to může být ještě větší...
12. 7. 2024 – Doba čtení: 2 min

Richard Šubrt

Další články autora