Reklama

Finanční družstva, družstva výrobců a blockchain v decentralizovaných dodavatelských řetězcích

13. 9. 2023 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: belinda fewings na unsplash

Finanční družstva, družstva výrobců a spotřebitelů a decentralizované dodavatelské řetězce jsou důležitými prvky ekonomického systému, které přinášejí významné, v tomto článku popsané, výhody a podporují udržitelný rozvoj společnosti.

Finanční družstva

Finanční družstva jsou společenstvím lidí, kteří se spojili s cílem nabízet finanční služby pro své členy. Jsou založena na principu vzájemnosti, solidarity a demokracie. Díky nim mají jednotlivci a malé podniky přístup k úvěrům, spoření a dalším finančním službám, které by jinak mohly být nedostupné. Finanční družstva tak podporují inkluzi a pomáhají zlepšovat ekonomickou situaci komunit.

Finanční družstva mají otevřené členství a na rozdíl od bank se mohou více zajímat o finanční zdraví svých členů než o dosažení zisku. Kontrola družstva probíhá demokratickou formou, kdy běžně každý člen má jeden hlas. Jejich individuální finanční situace či výše vlastnických podílů na družstvu typicky není důležitá.

Členové družstva jsou sice vlastníky, ale zároveň i zákazníky. Velikost družstva se odvíjí od počtu zúčastněných členů. S větším počtem členů má finanční družstvo více zdrojů, aby mohlo nabízet finanční produkty, nižší poplatky, nižší úrokové sazby z úvěrů a vyšší výnosy z úspor.

Kromě finančních produktů a služeb, které družstvo nabízí, může být také zdrojem finančního vzdělávání pro své členy i ostatní. Služby, které družstva poskytují, mohou zahrnovat plánování důchodu nebo zvyšování finanční gramotnosti.

Jedním z nejběžnějších příkladů jsou zemědělská družstva, v nichž se sdružují jednotlivci a společnosti zabývající se zemědělstvím a výrobou potravin. Úvěrní družstvo tohoto typu bude zahrnovat základní bankovní služby, hypotéky, podnikatelské úvěry, vzdělávací a jiné možnosti školení a obecné možnosti navazování kontaktů.

Družstva výrobců a spotřebitelů

Družstva výrobců a spotřebitelů jsou uskupení lidí, kteří se spojili za účelem společné výroby, nákupu a prodeje zboží a služeb. Tato družstva vytvářejí prostředí, ve kterém je výhodnější a spravedlivější obchodovat. Výrobci mohou sdílet náklady na výrobu a dosáhnout vyšší efektivity, zatímco spotřebitelé získávají přímý přístup k vysoce kvalitním výrobkům a službám za férové ceny. Družstva výrobců a spotřebitelů tak podporují udržitelný obchodní model a vytvářejí prostor pro vzájemnou spolupráci a rozvoj komunit.

Například COOP je mezinárodně používanou obchodní značkou družstev spotřebitelů, která sdružuje 46 spotřebních družstev provozujících kolem 2 500 prodejen. COOP začala vznikat v polovině 19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do mnoha zemí světa včetně České republiky. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku i na Slovensku je lídrem maloobchodního trhu prodeje potravin a silné postavení má rovněž ve Skandinávii, Velké Británii, Japonsku a dalších asijských zemích. 

Dalším příkladem je Park Slope Food Coop, což je obchod s potravinami, který vlastní a provozují jeho členové a který byl založen v roce 1973 ve čtvrti Brooklyn v New Yorku. Tento obchod se definuje jako alternativa k podnikům zaměřeným na zisk a jako družstvo integruje komunitu příznivců ekologických potravin. Podporuje netoxické ekologické zemědělství a snaží se vyhýbat prodeji zpracovaných výrobků. Tento obchod prodává potraviny pouze svým členům a ti přispívají svým časem, až kolem 3 hodin měsíčně, na každodenní úkoly související s jeho údržbou a provozem.

Decentralizované dodavatelské řetězce

Decentralizované dodavatelské řetězce představují alternativu k tradičním centralizovaným modelům řízení a distribuce zboží. Tyto řetězce umožňují, aby jednotlivé články dodavatelského procesu měly větší autonomii a odpovědnost. Informace o produktech a transakcích jsou transparentní a uloženy decentralizovaně, což zvyšuje důvěru a snižuje riziko manipulace. Decentralizované dodavatelské řetězce tak podporují efektivnější, bezpečnější a udržitelnější tok zboží od výrobců k spotřebitelům.

Decentralizace je možné dosáhnout pomocí technologie blockchain, což je neměnná digitální účetní kniha transakcí a zaznamenaných informací. Je možné si představit velkou tabulku pro evidenci veškerého zboží a systém registru a inventáře pro jeho evidenci, sledování, monitorování a transakce.

Blockchain odráží věrnou reprezentaci reality v daném časovém okamžiku, a tím vytváří důvěru mezi stranami. Využití blockchainových technologií umožňuje překonat současná omezení řízení dodavatelského řetězce potravin, protože poskytuje lepší transparentnost a bezpečnost. Informace o pohybu produktů a zdrojích jsou zaznamenány na veřejném a nezměnitelném registru, což pomáhá eliminovat podvody a nedůvěru. Zároveň je možné sledovat původ a cestu produktů od jejich vzniku až po konečného spotřebitele. To umožňuje lepší kontrolu kvality, dodržování standardů a ochranu spotřebitelů.

midjourney

Rujamar, přední španělský producent vajec bez klece, zařadil technologii blockchain do svého výrobního procesu s počáteční investicí 235 000 EUR. První fáze procesu přechodu na tuto technologii zahrnuje střední a velká vejce na výrobní lince se 120 000 slepicemi. A jejich výhled do budoucna je opravdu inspirativní: Rujamar plánuje rozšířit tento systém na celou svou produkci, tedy na 1,2 milionu zvířat.

Každé vejce je kódováno číslem (LOT), které identifikuje jak způsob produkce, tak původ vajec. V prvním případě se zobrazí informace o způsobu snášky vajec, době skladování, věku slepic a tak podobně. V druhém případě informace zahrnuje zemi, kraj a obec původu, i konkrétní farmu. Jinými slovy se jedná o maximální informační transparentnost.

Pro usnadnění práce s informacemi pro spotřebitele je každý výrobek typicky vybaven QR kódem, který lze snadno naskenovat jakýmkoli chytrým telefonem. Jakmile spotřebitel kód naskenuje, je přesměrován na webové rozhraní, kde je vyzván k zadání data spotřeby svého výrobku a čísla LOT výrobku uvedeného na obalu. Tím se v aplikaci zobrazí údaje spojené s výrobkem. Všechny informace o produktu si pak spotřebitelé mohou ověřit přímo v blockchainu.

Závěr

Celkově lze říci, že finanční družstva, družstva výrobců a spotřebitelů a decentralizované dodavatelské řetězce hrají klíčovou roli v podpoře inkluzivního, spravedlivého a udržitelného ekonomického rozvoje.

Tyto koncepty přinášejí výhody nejen jednotlivcům a malým podnikům, ale také celým komunitám a společnosti jako celku. Jedná se především o zvýšení dostupnosti služeb, efektivitu a snižování nákladů, eliminaci prostředníků, možnost podílet se na řízení a větší transparentnost.

Autor: Dalibor Černý, Sparring.io

Další doporučené články

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Třetina Američanů si kontroluje denně svůj bankovní zůstatek. V České republice vzhledem k naší náchylnosti k moderním technologiím to může být ještě větší...
12. 7. 2024 – Doba čtení: 2 min
Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

První půlka roku je za námi. Praha se stala centrem kryptoměnových konferencí: ETH Prague a posléze pompézní BTC Prague dělají ve...
1. 7. 2024 – Doba čtení: 3 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce