Reklama

Generaci Z láká práce ve financích a účetnictví

11. 6. 2021 – | Doba čtení: 4 min

generace Z
Zdroj: Brooke Cagle, Unsplash

Mladí ze zemí střední a východní Evropy – včetně České republiky – považují za atraktivní kariéru v oboru účetnictví a financí. Vyplývá to z výzkumu mezi příslušníky generace Z, který provedla mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Oceňují nejen jistotu dlouhodobosti této kariéry, ale i rychlost profesního růstu, prestiž. Zejména však možnost díky univerzálnosti znalostí a dovedností z oblasti účetnictví možnost měnit firmy, odvětví a také země, kde kariéru rozvíjí. Pro generaci Z je však důležité nejen naplnění profesních ambicí, ale i soulad vlastních a firemních hodnot – proto očekávají od firem odpovědnost a udržitelnost.

Výzkum „Průkopníci: Generace Z a budoucnost účetnictví“ uskutečnila mezinárodní asociace ACCA počátkem května mezi 9 000 mladými lidmi ve věku 18 až 25 let po celém světě. Včetně 490 zástupců generace Z ze střední a východní Evropy. Jeho cílem bylo vnést světlo do problematiky výběru zaměstnání, aspirací a obav této generace, ale i poradit jejich potenciálním zaměstnavatelům, jak si generaci Z získat.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 62 % respondentů ze zemí střední a východní Evropy – včetně České republiky – považuje za atraktivní kariéru v účetnictví a financích. Pro tuto generaci mladých a ambiciózních profesionálů jsou profese z oblasti účetnictví a financí zajímavé zejména pro svůj globální přesah, možnosti pracovat v mezinárodních společnostech nebo přímo v zahraničí.

A co mladé profesionály ze zemí střední a východní Evropy láká na kariéře v oblasti účetnictví? Téměř polovina (47 %) respondentů, kteří již pracují v účetních oborech, oceňuje především dlouhodobost této kariéry. 43 % si cení příležitosti uplatnit a rozvíjet široký záběr znalostí a dovedností.

Toto vnímání oboru je velmi podobné i u příslušníků generace Z, která v oboru účetnictví a financí zatím nepracuje, ale o této kariéře uvažují. Přičemž 43 % respondentů ze zemí střední a východní Evropy přitahuje toto povolání pro dovednosti, které umožňuje získat. Pro 42 % dotázaných je tento obor atraktivní, protože umožňuje plynule měnit kariéru mezi různými firmami napříč všemi odvětvími ekonomiky. Důvodem ke vstupu do tohoto odvětví je také přístup k pracovním pozicím v zahraničních společnostech a napříč nejrůznějšími obory. Dalšími faktory jsou například pocity jistoty a zabezpečení z hlediska pracovních míst.

Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, uvádí: „Generace Z vyžaduje více odpovědnosti a mají větší očekávání, co se jejich profesní dráhy týče. Díky tomu jsou ale i odhodlanější dosáhnout svých vytyčených cílů. Příslušníci generace Z ze zemí střední a východní Evropy jsou při pohledu sami na sebe velmi sebevědomí: v průzkumu 83 % respondentů uvedlo, že jejich vrstevníci mají ambice rychle v kariéře postupovat a 86 % uvedlo, že si oni sami i jejich vrstevníci velmi cení prestižních pracovních pozic a výše platu.“

Generace Z se také vyznačuje svými technickými dovednostmi, které dokážou propojit jak v profesním, tak i v osobním životě. I proto si 87 % respondentů myslí, že se dokážou na novinky rychle adaptovat, flexibilně se přizpůsobit novému prostředí a věří, že technologie mohou pomoci profesionálům z oblasti financí získat přidanou hodnotu pro svou činnost a profesní aktivity.

Udržitelnost: Mladí očekávají od firem, že budou hybnou silou změn

Výzkum také potvrdil, že generace Z se často zajímá o odpovědnost firem – a jsou k současné situaci skeptičtí. Pouze 31 % respondentů ze zemí střední a východní Evropy souhlasí s tím, že se firmy podílejí na boji proti klimatickým změnám, což sami chápou jako velice důležité. Jen 39 % respondentů si myslí, že firmy se dobře starají o své zaměstnance a jen 30 % z nich souhlasí s tvrzením, že vedení velkých firem se chová odpovědně a plní to, k čemu se zavázala.

Očekávání, která má generace Z spojená s udržitelností firem, se projevila o v tom, že 59 % věří, že firmy svým odpovědným jednáním mohou mít pozitivní dopad na změny ve společnosti. Očekávají tedy, že firmy budou hybatelem těchto změn.

Viera Kučerová z ACCA shrnuje: „Nyní jsme na začátku změny, kterou firmám mohou pomoci úspěšně překonat právě mladí profesionálové. Svět nyní vyžaduje větší odpovědnost a transparentnost. Mantra podnikání je dnes jednoduchá: důležité jsou všechny cílové skupiny (zaměstnanci, zákazníci, vedení, majitelé, regulátoři atd.) nejen akcionáři, jak tomu bylo dřív. Heslo dne tedy zní: ´stakeholders, not just shareholders´. Pro účetní profese to představuje potenciální bod obratu a tito mladí lidé pomohou vytvořit pracovní sílu, která je rozmanitější, inkluzivnější a díky níž si podniky více uvědomují svou širší roli ve společnosti.“

Klíčová zjištění z výzkumu „Průkopníci: Generace Z a budoucnost účetnictví“ mezi mladými ve věku 18 až 25 ze střední a východní Evropy:

Zdroj: ACCA
Zdroj: ACCA

Stále plavete v tom, kdo je generace Z?

Generace Z: Patří do ní mladí lidé narození zhruba mezi lety 1997 a 2012. Pro tuto generaci je typické, že se starají o víc než jen o samotnou práci, kterou vykonávají. Povolání, pro které se rozhodnou, je musí zcela naplňovat a přinášet jim uspokojení, případně směřovat k vyšším hodnotám našich životů. Generace Z velmi často zdůrazňuje nutnost rovnováhy mezi osobním a pracovním životem a vlastní duševní zdraví a péči o něj považuje za velice důležité. Pro tyto mladé profesionály je také důležitý přístup k životnímu prostředí firem a jejich celkové zapojení do veřejného života společnosti.

Zdroj: tisková zpráva a Groundbreakers: Gen Z and the future of accountancy

Další doporučené články

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Spring Labs přináší fintechového (AI) kopilota

Třetina Američanů si kontroluje denně svůj bankovní zůstatek. V České republice vzhledem k naší náchylnosti k moderním technologiím to může být ještě větší...
12. 7. 2024 – Doba čtení: 2 min
Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

První půlka roku je za námi. Praha se stala centrem kryptoměnových konferencí: ETH Prague a posléze pompézní BTC Prague dělají ve...
1. 7. 2024 – Doba čtení: 3 min
Válcuje genAI konverzační umělou inteligenci?

Válcuje genAI konverzační umělou inteligenci?

Startup Vocalls je předním dodavatelem AI konverzačních platforem v České republice. Jeho produkty podporují hlasovou i psanou komunikaci ve významných firmách, včetně...
26. 6. 2024 – Doba čtení: 7 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce