Reklama

Generaci Z láká práce ve financích a účetnictví

11. 6. 2021 – | Doba čtení: 4 min

generace Z
Zdroj: Brooke Cagle, Unsplash

Mladí ze zemí střední a východní Evropy – včetně České republiky – považují za atraktivní kariéru v oboru účetnictví a financí. Vyplývá to z výzkumu mezi příslušníky generace Z, který provedla mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Oceňují nejen jistotu dlouhodobosti této kariéry, ale i rychlost profesního růstu, prestiž. Zejména však možnost díky univerzálnosti znalostí a dovedností z oblasti účetnictví možnost měnit firmy, odvětví a také země, kde kariéru rozvíjí. Pro generaci Z je však důležité nejen naplnění profesních ambicí, ale i soulad vlastních a firemních hodnot – proto očekávají od firem odpovědnost a udržitelnost.

Výzkum „Průkopníci: Generace Z a budoucnost účetnictví“ uskutečnila mezinárodní asociace ACCA počátkem května mezi 9 000 mladými lidmi ve věku 18 až 25 let po celém světě. Včetně 490 zástupců generace Z ze střední a východní Evropy. Jeho cílem bylo vnést světlo do problematiky výběru zaměstnání, aspirací a obav této generace, ale i poradit jejich potenciálním zaměstnavatelům, jak si generaci Z získat.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 62 % respondentů ze zemí střední a východní Evropy – včetně České republiky – považuje za atraktivní kariéru v účetnictví a financích. Pro tuto generaci mladých a ambiciózních profesionálů jsou profese z oblasti účetnictví a financí zajímavé zejména pro svůj globální přesah, možnosti pracovat v mezinárodních společnostech nebo přímo v zahraničí.

A co mladé profesionály ze zemí střední a východní Evropy láká na kariéře v oblasti účetnictví? Téměř polovina (47 %) respondentů, kteří již pracují v účetních oborech, oceňuje především dlouhodobost této kariéry. 43 % si cení příležitosti uplatnit a rozvíjet široký záběr znalostí a dovedností.

Toto vnímání oboru je velmi podobné i u příslušníků generace Z, která v oboru účetnictví a financí zatím nepracuje, ale o této kariéře uvažují. Přičemž 43 % respondentů ze zemí střední a východní Evropy přitahuje toto povolání pro dovednosti, které umožňuje získat. Pro 42 % dotázaných je tento obor atraktivní, protože umožňuje plynule měnit kariéru mezi různými firmami napříč všemi odvětvími ekonomiky. Důvodem ke vstupu do tohoto odvětví je také přístup k pracovním pozicím v zahraničních společnostech a napříč nejrůznějšími obory. Dalšími faktory jsou například pocity jistoty a zabezpečení z hlediska pracovních míst.

Viera Kučerová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, uvádí: „Generace Z vyžaduje více odpovědnosti a mají větší očekávání, co se jejich profesní dráhy týče. Díky tomu jsou ale i odhodlanější dosáhnout svých vytyčených cílů. Příslušníci generace Z ze zemí střední a východní Evropy jsou při pohledu sami na sebe velmi sebevědomí: v průzkumu 83 % respondentů uvedlo, že jejich vrstevníci mají ambice rychle v kariéře postupovat a 86 % uvedlo, že si oni sami i jejich vrstevníci velmi cení prestižních pracovních pozic a výše platu.“

Generace Z se také vyznačuje svými technickými dovednostmi, které dokážou propojit jak v profesním, tak i v osobním životě. I proto si 87 % respondentů myslí, že se dokážou na novinky rychle adaptovat, flexibilně se přizpůsobit novému prostředí a věří, že technologie mohou pomoci profesionálům z oblasti financí získat přidanou hodnotu pro svou činnost a profesní aktivity.

Udržitelnost: Mladí očekávají od firem, že budou hybnou silou změn

Výzkum také potvrdil, že generace Z se často zajímá o odpovědnost firem – a jsou k současné situaci skeptičtí. Pouze 31 % respondentů ze zemí střední a východní Evropy souhlasí s tím, že se firmy podílejí na boji proti klimatickým změnám, což sami chápou jako velice důležité. Jen 39 % respondentů si myslí, že firmy se dobře starají o své zaměstnance a jen 30 % z nich souhlasí s tvrzením, že vedení velkých firem se chová odpovědně a plní to, k čemu se zavázala.

Očekávání, která má generace Z spojená s udržitelností firem, se projevila o v tom, že 59 % věří, že firmy svým odpovědným jednáním mohou mít pozitivní dopad na změny ve společnosti. Očekávají tedy, že firmy budou hybatelem těchto změn.

Viera Kučerová z ACCA shrnuje: „Nyní jsme na začátku změny, kterou firmám mohou pomoci úspěšně překonat právě mladí profesionálové. Svět nyní vyžaduje větší odpovědnost a transparentnost. Mantra podnikání je dnes jednoduchá: důležité jsou všechny cílové skupiny (zaměstnanci, zákazníci, vedení, majitelé, regulátoři atd.) nejen akcionáři, jak tomu bylo dřív. Heslo dne tedy zní: ´stakeholders, not just shareholders´. Pro účetní profese to představuje potenciální bod obratu a tito mladí lidé pomohou vytvořit pracovní sílu, která je rozmanitější, inkluzivnější a díky níž si podniky více uvědomují svou širší roli ve společnosti.“

Klíčová zjištění z výzkumu „Průkopníci: Generace Z a budoucnost účetnictví“ mezi mladými ve věku 18 až 25 ze střední a východní Evropy:

Zdroj: ACCA
Zdroj: ACCA

Stále plavete v tom, kdo je generace Z?

Generace Z: Patří do ní mladí lidé narození zhruba mezi lety 1997 a 2012. Pro tuto generaci je typické, že se starají o víc než jen o samotnou práci, kterou vykonávají. Povolání, pro které se rozhodnou, je musí zcela naplňovat a přinášet jim uspokojení, případně směřovat k vyšším hodnotám našich životů. Generace Z velmi často zdůrazňuje nutnost rovnováhy mezi osobním a pracovním životem a vlastní duševní zdraví a péči o něj považuje za velice důležité. Pro tyto mladé profesionály je také důležitý přístup k životnímu prostředí firem a jejich celkové zapojení do veřejného života společnosti.

Zdroj: tisková zpráva a Groundbreakers: Gen Z and the future of accountancy

Další doporučené články

Innovations United 2023 ve znamení AI

Innovations United 2023 ve znamení AI

Ve dnech 7.–8. listopadu Praha znovu hostila mezinárodní konferenci Innovations United 2023, kterou navštívily stovky lidí osobně a online. Program byl rozdělen...
14. 11. 2023 – Doba čtení: 3 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce