Reklama

Kulatý stůl ČNB o FinTechu pro FinTechy

15. 7. 2021 – | Doba čtení: 2 min

Zdroj: MissMushroom na Unsplash

Česká národní banka (ČNB) si je vědoma potenciálu inovací založených na využití digitálních technologií zefektivnit fungování všech sektorů finančního trhu, zlepšit poskytování finančních služeb a přispívat ke stabilnější a odolnější reálné ekonomice České republiky. Proto na září chystá fintechové setkání a zástupci FinTechu a odborné veřejnosti nyní mají prostor, jak svými podněty a dotazy přímo ovlivnit diskutovaná témata.

ČNB rozhodla o vytvoření nového specializovaného komunikačního kanálu pro příjem dotazů od všech účastníků finančního trhu, které se týkají finančních inovací. Tento nový kanál nazvala jednoduše kontaktní místo pro FinTech.

Cílem vytvoření kontaktního místa je podpora zavádění inovativních technologií na českém finančním trhu prostřednictvím aktivnější komunikace s účastníky trhu či zájemci o vstup na něj. Zřízení inovačního hubu nebo regulatorního sandboxu ČNB v současnosti neplánuje.

Hlavním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je flexibilnější odpovídání na relevantní dotazy přímo související s finančními inovacemi. ČNB se bude tazatelům snažit, obdobně jako v případě zodpovídání kvalifikovaných dotazů, poskytovat pomoc při řešení nejasných regulatorních otázek (včetně licenčních a dohledových) s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají.

Tazatelé by při zasílání svého dotazu měli vždy uvést, v čem konkrétně spatřují souvislost jejich činnosti s finančními inovacemi. Především by měli vysvětlit, v čem spatřují odlišnost popisovaného technologického řešení, obchodního modelu nebo jiných aspektů od produktů, služeb nebo procesů poskytovaných či využívaných v daném okamžiku na tuzemském finančním trhu.

Tato informace je nezbytná pro možnost posouzení, zda dotaz souvisí s finančními inovacemi a zda bude zodpovězen v rámci kontaktního místa, nebo zda bude k dotazu přistupováno jako ke kvalifikovanému. Hlavním rozlišovacím znakem „FinTech dotazů“ oproti kvalifikovaným dotazům je absence požadavku na vlastní právní posouzení dotazu jako podmínky pro jeho zodpovězení. Nicméně ani zřizované kontaktní místo nemá plně nahrazovat vlastní úsilí účastníků trhu nebo jejich poradců, přičemž případné zaslání vlastní analýzy a návrhu řešení umožní ČNB lépe pochopit předmět dotazu a zvýšit konkrétnost následné odpovědi.

Další způsob komunikace v rámci kontaktního místa představují pravidelná setkání s FinTech komunitou i širší veřejností a kulaté stoly věnované konkrétním tématům spojených s finančními inovacemi. Cílem těchto setkání by mělo být umožnění vzájemného dialogu o problémech při implementaci inovací a možnosti jejich řešení v praxi. O těchto setkáních bude ČNB průběžně informovat na svých stránkách.

Příští kulatý stůl se uskuteční 14. září 2021 v 10:00 v Kongresovém centru ČNB. Do 21. července lze pak zasílat návrhy a dotazy, o kterých se bude diskutovat.

Zdroj: webové stránky ČNB (zde naleznete také veškeré kontaktní informace)

Další doporučené články

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

Květen a červen 2024 na FinTechCowboys

První půlka roku je za námi. Praha se stala centrem kryptoměnových konferencí: ETH Prague a posléze pompézní BTC Prague dělají ve...
1. 7. 2024 – Doba čtení: 3 min
Nákup zlata za krypto? V CoinBank to jde

Nákup zlata za krypto? V CoinBank to jde

Česká kryptoměnová směnárna a burza CoinBank rozšiřuje portfolio služeb o investici do zlata. Novinku jsme mohli poprvé vidět na BTC Prague 2024....
27. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce