Reklama

Životní pojištění Mutumutu chce do světa

31. 5. 2021 – | Doba čtení: 3 min

france
Zdroj: Chris Karidis na Unsplash

Mutumutu v dubnu uzavřelo sérii investic od Société Générale: za rozšíření svého minoritního podílu zaplatila banka 1,1 milionů eur, stejně jako na začátku loňského roku. Primárním cílem investice je příprava expanze do Francie, kde Mutumutu dostalo licenci a kde by se služba měla spustit v druhé půlce letošního roku. Za sebou má Mutumutu i testování v Itálii, Německu a Polsku, ze kterého vyšlo najevo, že ve všech má Mutumutu velkou šanci uspět, byť s ohledem na některé více nebo méně překvapivé rozdíly.

Jak dopadl průzkum Mutumutu v různých zemích Evropy?

Německo má pro Mutumutu velkou výhodu v tom, že životní pojištění tam má tradici, lidé ho znají a kupují ho. Většina Němců má dokonce více životních pojistek. Na rozdíl od Česka je zde velká důvěra v poradce, kteří prodávají finanční produkty včetně pojištění a většinou se dlouhodobě v jedné oblasti starají o celé rodiny napříč generacemi. Na druhou stranu především mladší generace hodně sleduje digitální trendy. Německo je po UK druhým největším trhem co do počtu insurtechů – většina z nich ale neumí produkt nabídnout plně online.

Němcům chybí kvalitní produkt kryjící dlouhodobou pracovní neschopnost a nemoci způsobené stresem a psychikou. Takový produkt ani neznají a velice by ho ocenili. 33 % dlouhodobých pracovních neschopností je totiž způsobeno psychickými problémy, depresemi, vyhořením a jako následek stresu.

Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti rezonuje u živnostníků, kteří po 6 týdnech státem vyplácené nemocenské zůstávají bez jakýchkoli příjmů.

Němci dobře reagují na propozici vracení peněz za zdravý životní styl. Téměř 84 % Němců udává, že pravidelně aktivně sportuje.

Itálie je sice zemí velkých pojišťovacích značek, ale kovářova kobyla asi chodí bosa. Pouze kolem 10 % Italů jeví zájem o životní pojištění. To může být částečně dáno životním stylem – Italové jsou tradičně zvyklí se v případě nenadálých životních situací spoléhat na své široké rodiny, případně na pomoc od státu. S posledním rokem a půl života v pandemii se ale mnohé změnilo. Poptávka po životním pojištění se zvedá. Lidé chtějí mít v nejisté budoucnosti alespoň nějakou jistotu.

Mladší ekonomicky aktivní generaci Italů velmi zajímá pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. Výrazně se zvedá poptávka po digitálním životním pojištění (více než o pětinu za rok), přitom v Itálii jsou pouze dva digitální poskytovatelé pojištění.

Polsko je velmi podobné Česku, a to jak mentalitou lidí a jejich přístupem k životnímu pojištění a digitálním technologiím, tak nastavením státního sociálního zabezpečení a pojišťoven. Podobně jako u nás mají Poláci velmi špatné zkušenosti s pojišťovnami a zejména pojišťovacími poradci a velmi by ocenili příchod hráče, který by byl transparentní, jednoduchý a také čistě digitální. Digitální pojištění láká hodně mladou generaci, Polsko je země startupů, inovací, GIG ekonomiky – proto především pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, které si navíc mohou sjednat z mobilu, láká hlavně mileniály – živnostníky s diverzifikovanými zdroji příjmů, kteří nejsou klasickými zaměstnanci jedné firmy.

Kolem 40 % oslovených lidí ve věkové skupině 18 až 55 let si pro sebe sbírá data o své sportovní aktivitě, polovina k tomu používá chytré hodinky.

Na financování expanze do těchto trhů Mutumutu plánuje vypsat další investiční kolo s tím, že jím může být znovu Société Générale, která ve všech těchto státech působí, anebo někdo nový.

Mutumutu se v Česku daří čím dál tím lépe

Nebýt výdajů na expanzi, Mutumutu by už bylo v černých číslech. V letošním prvním kvartálu se Mutumutu podařilo utrhnout 1 % všech nově sjednaných smluv životního pojištění a i přes prvotní nejistotu nastalé koronavirové krize se stále daří plnit všechny obchodní cíle. Celkově chce Mutumutu letos vyrůst o 70 %. Už během letošního prvního kvartálu se to podařilo naplnit více než z poloviny.

Byť se ale pandemie v Česku pojišťovnictví nijak výrazněji nedotkla, stále se očekává, že v životním pojištění se mohou negativně odrazit sekundární dopady pandemie, a to v podobě zhoršení zdravotního stavu populace, rozmachu civilizačních chorob z důvodu lockdownu a zanedbané zdravotní péče a prevence.

Zdroj: redakce na základě podkladů od Mutumutu

Další doporučené články

Červenec 2022 na FinTechCowboys

Červenec 2022 na FinTechCowboys

Letní prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, ale ve fintechu nic jako prázdniny neexistuje, proto vám i tentokrát shrneme nejzajímavější...
3. 8. 2022 – Doba čtení: 2 min

Martin Pacholet

UX, PSD2, openbanking a BankID, to jsou aktivity, kterým se v posledních letech intenzivně věnuje.

Další články autora