Reklama

Cirkulární ekonomika a nerůst: změna směrem k udržitelné budoucnosti

16. 5. 2023 – | Doba čtení: 3 min

Slyšeli jste už o konceptech cirkulární ekonomiky a nerůstu? A co jejich možná aplikace ve fintechu? Je to sci-fi, nebo budoucí realita, či dokonce nevyhnutelná nutnost? Oba přístupy zpochybňují tradiční kapitalistickou lineární ekonomiku, která je základem dnešní společnosti. Zkoumají alternativní způsoby rozdělování zdrojů k realizaci udržitelného životního stylu člověka a jeho společenství, které je v souladu s principy a zákonitostmi přírody.

Ačkoli oba přístupy mají své vlastní rozdílné přednosti v různých aspektech naší moderní socioekonomické společnosti, mají také společné prvky a znaky, které je předurčují jako významné nástroje pro překonání současné neudržitelné ekonomické, sociální a ekologické krize.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika se zaměřuje na neustálou optimalizaci využívání zdrojů, přepracovává distribuční systémy, procesy, ale i samotné produkty a výrobky, přičemž usiluje o minimalizaci odpadu.

Je to ekonomický model, který se pokouší minimalizovat odpad a zdrojovou náročnost tím, že se snaží udržet výrobky, materiály a zdroje v oběhu co nejdéle a co nejefektivněji. Cílem je nahradit lineární model ekonomiky, který se soustředí na vyrábění, použití a likvidaci, čímž vytváří značné množství odpadu.

Cirkulární ekonomika přemýšlí o životním cyklu produktu – od jeho návrhu po konečné zpracování. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů, minimalizaci odpadu a recyklaci materiálů. Využívá například sdílení, opravování, recyklaci a obnovu, a to vše s cílem snížit negativní dopad výroby a spotřeby na životní prostředí.

Současně také nabízí příležitosti pro podniky, aby snížily náklady na zdroje a zároveň zvýšily efektivitu jejich využití. Tento model také podporuje vznik nových trhů pro recyklaci a obnovu, čímž vytváří nové podnikatelské příležitosti.

Nerůst

Nerůst (anglicky degrowth) je koncept, který se snaží zpochybnit tradiční ekonomický model, který se soustředí na neustálý růst a zvyšování HDP jako měřítka úspěchu. Nerůst znamená hledat alternativní model, který si klade za cíl snížit spotřebu zdrojů a energie, soustředí se na udržitelnost, kvalitu života a sdílení místo akumulace bohatství.

Vychází z předpokladu, že současný růst ekonomiky je neudržitelný z hlediska zdrojů a energie a že fungování naší společnosti vede ke zvýšení sociálních a environmentálních nerovností. Neznamená však odmítání ekonomického růstu jako takového, ale spíše jeho nahrazení udržitelnými způsoby života a hospodaření s přírodními zdroji. Zaměřuje se na podporu lokálních ekonomik, obnovitelné zdroje energie, udržitelnou výrobu a spotřebu, využití sdílení a spolupráce a podporu sociálního blahobytu.

Cesta k systematické změně

Pouhé začlenění cirkularity nebo ekonomiky nerůstu nemusí však být pro zajištění skutečně udržitelné budoucnosti dostačující. Realizace smysluplné změny vyžaduje jednotnou a systémovou transformaci, která zahrnuje klíčové principy obou přístupů. Cirkularita a nerůst společně představují plán, jak odpovídajícím způsobem změnit sociální, ekonomická a environmentální paradigmata, a to za použití následujících společných principů:

  • Upřednostňování dlouhodobého společenského blahobytu před maximalizací zisku,
  • podpora kolaborativní spotřeby a ekonomiky sdílení,
  • podpora prosazování rozmanitých, lokálně zaměřených ekonomických modelů,
  • podpora adaptace a transformace na odolné a regenerativní komunity.

Pro oblast fintechu můžeme využít dva příklady takových modelů:

V dalších oblastech pak může jít o následující:

Změnu máme ve svých rukou

Na omezené planetě není možný nekonečný růst. Cirkularita a nerůst představují vizi i cestu k environmentální bezpečnosti a společenské hojnosti. Přijetím principů, jako je snížení množství odpadu, zvýšení účinnosti zdrojů a snaha o spravedlivé hodnoty, mohou jednotlivci, podniky a vlády směřovat k udržitelné a inkluzivní budoucnosti.

Průsečík cirkularity a nerůstu představuje jedinečnou příležitost, jak nově definovat naše hodnoty a cíle, které povedou k udržitelné a spravedlivé budoucnosti. Vzhledem k tomu, že stojíme v kritickém bodě, je zásadní uvědomit si potřebu holistické změny, která zahrnuje oba přístupy v našem každodenním životě, společenských a rozhodovacích procesech.

Přijetím komplementarity těchto konceptů a jejich aktivním začleněním do našich osobních rozhodnutí, politiky a průmyslových postupů, můžeme položit základy odolné budoucnosti, která upřednostňuje náš společný blahobyt, životní prostředí a prosperitu.

Autor: Dalibor Černý, Sparring

Další doporučené články

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Nizozemská neobanka bunq vylepšila svého asistenta GenAI Finna tak, aby byl „plně konverzační“, a zavedla produkt cestovního pojištění. Bunq se svými...
17. 5. 2024 – Doba čtení: < 1 min
Velké pokuty pro velké fintechy

Velké pokuty pro velké fintechy

Když se v ČR rozdávají pokuty pro fintechy, nebo dokonce banky, většinou to bývají částky v řáku statisíců nebo jednotek milionů. V nedávné...
15. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce