Reklama

Evropská digitální identita: co to je a jak se liší od klasické občanky nebo BankID?

31. 3. 2023 – | Doba čtení: 3 min

Zdroj: midjourney

Evropská komise navrhla rámec pro evropskou digitální identitu, která by měla být k dispozici všem občanům, rezidentům a podnikům v EU. Jedná se o novou formu prokázání totožnosti a sdílení osobních údajů online i offline. Jak se tato technologie vyvinula a jaké jsou její výhody?

Prokázání totožnosti je důležitou součástí našeho každodenního života. Potřebujeme ho například při nákupu služeb a zboží vázaného na spotřebitele, při cestování nebo při komunikaci s úřady. V digitálním prostředí je ovšem otázka prokázání totožnosti složitější, neboť soukromá data jednoho uživatele často drží naráz velké množství subjektů, z nichž jsou mnohé náchylné k napadení, a může tak dojít ke zneužití nebo krádeži osobních dat.

Proto se v posledních letech objevily různé formy elektronické identifikace, které mají usnadnit a zabezpečit identifikaci a podpis online. V České republice jsou nejznámějšími představiteli této technologie občanský průkaz s čipem a BankID.

Občanský průkaz (od roku 2000 s čipem) je fyzický dokument, který obsahuje elektronickou vrstvu s osobními údaji (jméno, datum narození, fotografie a podpis). Občanský průkaz s čipem vydává stát a platí pouze na území České republiky nebo v rámci EU. Občanský průkaz s čipem má omezenou online funkčnost a ve většině případů vyžaduje osobní předložení.

Nastupující technologií v oblasti prokázání totožnosti je BankID. BankID je elektronická legitimace, která umožňuje identifikaci a podpis na internetu. BankID vydávají banky a platí pro různé online služby bez ohledu na geografickou polohu. Umožňuje přístup ke službám eGovernmentu pomocí přístupových údajů pro internetové bankovnictví a funguje jako jakási digitální občanka, protože na rozdíl od občanského průkazu nevyžaduje osobní předložení.

Evropská digitální identita je navrhovaný rámec pro vzájemné uznávání elektronických identit mezi členskými státy EU. Evropskou digitální identitu bude vydávat stát a platit bude pro všechny služby online i offline v celé EU. Bude fungovat jako digitální peněženka, která uchová elektronické dokumenty jako občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz. Identita uživatele se potvrdí pomocí mobilního telefonu nebo počítače.

Evropská digitální identita má několik výhod oproti občance nebo BankID. Jednou z nich je univerzálnost a interoperabilita. Evropskou digitální identitu budou moci využívat občané, rezidenti a podniky v EU bez ohledu na jejich národnost nebo působiště. Bude možné ji použít pro přístup k veřejným i soukromým službám v celé EU bez nutnosti používat jiné systémy nebo aplikace.

Další výhodou evropské digitální identity je dobrovolnost a ochrana soukromí. Uživatelé budou moci sami rozhodnout, zda chtějí použít svou evropskou digitální identitu nebo jinou formu prokázání totožnosti. Budou také sami rozhodovat, jaké údaje chtějí sdílet a s kým – budou mít plnou kontrolu nad svými osobními daty a budou chráněni před jejich zneužitím nebo krádeží.

Evropská komise doufá, že evropská digitální identita přispěje k rozvoji jednotného digitálního trhu a posílí důvěru mezi uživateli a poskytovateli online služeb. Evropská digitální identita by měla také podpořit inovace a konkurenceschopnost v oblasti digitálních technologií.

Evropská digitální identita se zatím nachází ve stádiu návrhu, který musí schválit Evropský parlament a Rada EU. Pokud bude návrh přijat, členské státy budou mít povinnost zavést evropskou digitální identitu do dvou let od jeho účinnosti. Uživatelé by ji pak mohli začít používat nejpozději do roku 2025. (poznámka redakce: Momentální termín pro zavedení je 2024, ale státy EU včetně ČR se snaží termín o rok odložit.)

Evropská digitální identita je ambiciózním projektem, který má potenciál zjednodušit a zlepšit život občanů i podniků v EU. Tato technologie by mohla být klíčem k budování společné evropské identity v digitálním věku. Na rozdíl od napůl dotažených projektů typu BankID, které mají omezenou užitečnost pro jistá území, je evropská bankovní identita projekt, který má šanci skutečně zdigitalizovat komunikaci mezi občany a státem.

Otázku bezpečnosti evropské bankovní identity budeme rozebírat v navazujícím článku, avšak nutno připomenout, že soukromý sektor a „bad actors“ jsou konzistentně rychlejšími inovátory v oblasti zabezpečení než veřejnosprávní subjekty. Otázka zabezpečení a funkčnosti bude zodpovězena až po spuštění aplikace evropské digitální identity pro veřejnost. eDokladovka (dosavadní název pro českou implementaci evropské bankovní identity) bude muset lidem dokázat, že jsme od eRoušky a Tečky urazili velký kus cesty.

Zdroje: europarl.europa.eu, deloitte.com, mzcr.cz, mvcr.cz

Další doporučené články

Richard Šubrt

Další články autora