Reklama

Jak decentralizované finance neboli DeFi demokratizují finanční služby

19. 12. 2022 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: Brian Wangenheim na Unsplash

Decentralizovaná povaha webu 3, kterou jsme popisovali v předchozích článcích této série, jejímiž autory jsou advokáti z advokátní kanceláře Sparring, dala vzniknout také decentralizovaným financím neboli DeFi. DeFi je způsob, jak využít možností distribuovaného internetu a vrátit moc běžným lidem při finančních transakcích, jako jsou půjčky, obchodování na finančních trzích, investování nebo pojištění. Všechny tyto finanční operace lze nyní provádět tzv. peer-to-peer (P2P), tedy napřímo, bez závislosti na centralizovaných a soukromě vlastněných platformách – ať již bankách, pojišťovnách, nebo jiných finančních institucích.

Jak DeFi funguje a k čemu je dobré?

Decentralizované finance jsou nový způsob poskytování finančních služeb primárně na základě nových blockchainových technologií, resp. technologií distribuovaných databází, které umožňují odklon od tradičních centralizovaných struktur bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálových trhů, směnárenství a obecně finančnictví. Jednotlivci získávají díky těmto technologiím schopnost poskytovat si finanční služby navzájem mezi sebou bez toho, aby potřebovali jakéhokoliv prostředníka. To mimo jiné znamená, že ušetří za poplatky, které by v rámci poskytování tradičních služeb museli zaplatit právě zprostředkovatelům či centralizovaným poskytovatelům finančních služeb. Použití blockchainových technologií je také zpoplatněno, ale poplatky jsou zde výrazně nižší a počítají se typicky podle velikosti ukládaných dat a nikoli procentuálně dle převáděné částky, jako se tomu děje například u karetních plateb v rámci tradičního finančnictví.

Namísto v bance mohou jednotlivci držet své prostředky v digitálních peněženkách a mohou zasílat platby během několika sekund či minut. Tyto služby může používat každý, kdo má přístup k internetu. Online distribuované databáze jsou přístupné odkudkoliv. Sbírají, třídí a verifikují data od všech svých uživatelů na základě decentralizovaného mechanismu spravovaného sítí nezávislých počítačů.

DeFi aplikace tak dávají uživatelům možnost úplné kontroly nad jejich prostředky a umožňují jim nakládat s nimi bez toho, aby je museli svěřovat někomu jinému. Blockchainové technologie zároveň poskytují těmto aplikacím dostatečnou bezpečnost a důvěryhodnost.

Obecně lze říci, že decentralizované finance přinášejí:

 • dostupnost finančních služeb všude a všem,
 • snížené náklady na finanční služby a možnost určení jejich cen přímo jejich uživateli,
 • bezpečnost a transparentnost při poskytování těchto služeb díky novým technologiím a
 • autonomii od tradičních finančních institucí.

Jaké jsou příklady decentralizovaných finančních produktů, aplikací a platforem?

Transakce v rámci decentralizovaných financí probíhají mezi uživateli napřímo. Takovou transakcí může být například směna digitální měny za poskytnutou službu nebo produkt. Může to být též poskytnutí půjčky nebo úvěru, v rámci kterého počítačový algoritmus napřímo propojuje žadatele o půjčku s poskytovatelem, když se shodnou na podmínkách poskytnutí.

Dalšími příklady pak jsou:

 • Tradiční finanční transakce v decentralizované podobě, jako jsou platby, obchodování s cennostmi, poskytování půjček, pojištění a podobně.
 • Decentralizované směnárenství (DEXs), které umožňuje přímou směnu digitálních hodnot mezi uživateli. Jako příklad lze uvést velmi populární Uniswap.
 • Digitální peněženky a jiné aplikace umožňující individuální správu hodnot, majetku a zdrojů i různé způsoby nakládání s nimi.
 • Stabilní digitální měny, které se oproti klasickým kryptoměnám snaží o stabilní hodnotu vůči fiat penězům, jako je euro či americký dolar. Příkladem je DAI, která udržuje svou hodnotu díky kolaterálu kryptoměnových vkladů svých uživatelů.
 • Různé druhy digitálních tokenů, typicky NFT, ale i jiné, které umožňují převod práv k určitým právům a majetku do digitální podoby.
 • Decentralizované autonomní organizace (DAO), které vytvářejí komunity uživatelů a poskytovatelů finančních služeb bez tradičních institucí. Zde lze uvést například Lido DAO, které umožňuje zhodnocování kryptoměnových vkladů, poskytování půjček a některé další služby.
jason leung na Unsplash

Jaká jsou rizika decentralizovaných financí?

DeFi je nově vznikající fenomén, který s sebou nese mnohá rizika. Jakožto inovace poslední doby nebyl dlouhodobě a široce testován. Kromě toho se na nové decentralizované produkty, které zavádí, přísně dívají regulatorní a dohledové státní i mezinárodní orgány. Mezi další rizika decentralizovaných financí patří například:

 • Malá ochrana spotřebitele. Z právního pohledu je situace kolem decentralizovaného finančnictví velmi nejistá. To také znamená, že uživatelé těchto produktů a služeb mají jen velmi málo možností, jak se účinně bránit, pokud není něco v pořádku. V tradičním finančnictví existují instituty, jako je například pojištění vkladů, které vyplácí majitelům vkladových účtů náhradu, pokud bankovní dům zkrachuje. Banky jsou navíc ze zákona povinny držet určitou část svého kapitálu jako rezervy, aby udržely stabilitu a vyplatily vám peníze z účtu, kdykoli budete potřebovat. V DeFi typicky žádná podobná ochrana neexistuje.
 • Hrozbou je slabý kód. Blockchainová technologie jako taková je již prověřená, a byť existují určité aspekty, kdy může být zranitelná, obecně se považuje za bezpečnou. Na druhou stranu u aplikací postavených na blockchainových sítích a smart kontraktech, na kterých decentralizované finance staví, existuje riziko špatně naprogramovaného, a tím pádem slabého kódu, který tak může představovat slabinu pro případný hackerský útok. To může vést ke krádeži nebo ztrátě finančních prostředků či jiných digitálních hodnot. Standardem na trhu by tak měl být audit kódu veškerých řešení postavených na blockchainových programech, resp. smart kontraktech.
 • Kolateralizace. Kolaterál je majetek, který má určitou hodnotu sloužící k zajištění půjček nebo úvěrů. Když si například vezmete u banky hypotéku, je tento úvěr zajištěný nemovitostí, kterou kupujete. Téměř všechny úvěrové produkty v rámci DeFi vyžadují zajištění ve výši 100–300 % hodnoty úvěru. Tyto požadavky na zajištění značně omezují, kdo je způsobilý na tyto finanční produkty dosáhnout.
 • Požadavky na soukromý klíč. Vstupní branou do světa DeFi a kryptoměn jsou digitální peněženky používané k ukládání aktiv. Peněženky jsou zabezpečeny soukromými klíči, což jsou dlouhé, jedinečné kódy, které zná pouze majitel peněženky. Pokud ztratíte tento soukromý klíč, ztratíte přístup ke svým finančním prostředkům – takto ztracený soukromý klíč nelze nijak obnovit. Problém může také nastat, pokud svůj soukromý klíč, resp. správu své peněženky, svěříte do rukou třetí osoby. Existuje zde riziko, že třetí strana, typicky poskytovatel nějaké DeFi služby, nebude s těmito vašimi daty a hodnotami zacházet dostatečně bezpečně a vystaví vás riziku jejich ztráty, zpronevěření či jinému zneužití.

Závěr

Výše jsme uvedli, jaká použití mohou decentralizované finance mít a jak navracejí možnost volby a demokratizaci využití finančních služeb běžným lidem. Co však této oblasti stále chybí a kde je možnost dalšího rozvoje, je správné obecné zaměření a cíl. Cíl decentralizovaných financí je totiž stále stejný, jako byl u financí tradičních, zaměřuje se výlučně na zisk. Takový způsob chápání financí působí na jednotlivce, organizace, státy, společnost i celý planetární ekosystém degenerativním způsobem, a to z důvodu, že předpokládá neustálý růst a kumulaci bohatství na úkor přírodních zdrojů a kvality životního prostředí.

Tato série o webu 3 končí, ale nová regenerativní série, která popíše budoucnost inovativních forem financování zaměřených nikoliv na zisk, ale na obecné blaho, na ni naváže. Právníci z inovativní advokátní kanceláře Sparring si připravili témata, která se budou věnovat oblastem, jako jsou například decentralizované dotace, crowdfunding, financování s pozitivním dopadem na životní prostředí, cirkulární ekonomika, komunitní měny, etické bankovnictví a další. Těšte se!

Autor: Dalibor Černý

Další doporučené články

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Nizozemská neobanka bunq vylepšila svého asistenta GenAI Finna tak, aby byl „plně konverzační“, a zavedla produkt cestovního pojištění. Bunq se svými...
17. 5. 2024 – Doba čtení: < 1 min
Velké pokuty pro velké fintechy

Velké pokuty pro velké fintechy

Když se v ČR rozdávají pokuty pro fintechy, nebo dokonce banky, většinou to bývají částky v řáku statisíců nebo jednotek milionů. V nedávné...
15. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min
N26 spustila sdílené účty v dalších zemích

N26 spustila sdílené účty v dalších zemích

Digitální banka N26 spustila na začátku dubna funkci Sdílených účtů na nových 21 trzích. Sdílené účty umožňují zákazníkům N26 spravovat...
30. 4. 2024 – Doba čtení: < 1 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce