Reklama

Jak se hraje na AI s Českou asociací umělé inteligence – rozhovor s Jakubem Kubů

4. 6. 2024 – | Doba čtení: 5 min

Zdroj: Photo by Possessed Photography on Unsplash

Umělá inteligence zažívá svoji hvězdnou chvíli – snad neexistuje konference nebo event, kde by se o ní nemluvilo. Ve fintechovém světě ji firmy buď zkouší, nebo v nějaké formě již mají. Ještě nikdy předtím poptávka po expertních znalostech v oblasti AI nedosahovala takové výše. Jednou z významných odpovědí na tuto poptávku je založení a působení České asociace umělé inteligence (ČAUI). Jaké potřeby svých členů může naplnit a jaké služby může poskytnout, nám vysvětlil Jakub Kubů, předseda správní rady a komerční ředitel ČAUI.

Představte nám Českou asociaci umělé inteligence

Česká asociace umělé inteligence je největší celonárodní organizace, která podporuje vzdělávání a rozvoj v oblasti umělé inteligence. Třebaže je pro nás klíčová spolupráce s českými firmami, klademe důraz na etické zásady při využívání AI a minimalizaci negativních dopadů na širokou veřejnost. Podporujeme konstruktivní dialog a sdílení znalostí mezi výzkumnými institucemi, firmami i jednotlivci.

Jakub Kubů, předseda správní rady a komerční ředitel ČAUI

Kolik máte členů a jaké problémy řeší?

Aktuálně máme více než 160 členů z různých oblastí byznysu a toto číslo dále rychle roste. Mezi členy patří jak technologické firmy, které se přímo zabývají vývojem umělé inteligence, tak společnosti z různých sektorů jako zdravotnictví, bankovnictví, automotive, hospitality, development a další. Technologické firmy v ČAUI se zaměřují na vývoj pokročilých AI systémů a aplikací.

Firmy z jiných sektorů čelí výzvám spojeným s implementací a integrací AI do svých procesů. Tyto společnosti často řeší AI transformaci, což zahrnuje optimalizaci provozu, zlepšení zákaznických služeb a inovaci produktů a služeb pomocí AI technologií. Další významné výzvy, které členové asociace řeší, zahrnují právní otázky a etické aspekty využívání AI. Firmy se musí vypořádat s regulacemi, jako je EU AI Act, který klade specifické požadavky na transparentnost, správu dat a lidský dohled nad AI systémy.

Čím je asociace užitečná pro svoje členy?

Jednou z klíčových oblastí, kde jako asociace pomáháme, je právní podpora. Zároveň s každým členem nastavujeme individuální agendu, protože se snažíme porozumět specifickým potřebám a výzvám každého člena a poskytovat mu na míru šité řešení. Tato individuální podpora zahrnuje konzultace a odborné poradenství v různých oblastech využití AI.

Další důležitou službou, kterou asociace poskytuje, je networking. Organizujeme různé akce, konference a workshopy, které poskytují členům příležitosti k networkingu. Tyto akce umožňují členům setkávat se s odborníky z různých oborů, vyměňovat si zkušenosti a budovat užitečné kontakty.

Asociace také aktivně pomáhá členům identifikovat a využívat nové obchodní a technologické příležitosti. To zahrnuje přístup k exkluzivnímu obsahu, výzkumným studiím, tržním analýzám a dalším cenným informacím, které mohou členům pomoci strategicky plánovat a inovovat.

Jak vzděláváte firmy a veřejnost o AI?

Vzdělávání firem a veřejnosti o umělé inteligenci se věnujeme intenzivně prostřednictvím různých iniciativ a programů. Jedním z hlavních nástrojů jsou webináře, které jsou často zdarma a přístupné široké veřejnosti. Tyto webináře pokrývají široké spektrum témat od základů AI po specifické aplikace v různých průmyslových odvětvích. Dalším významným formátem jsou odborné konference, které pravidelně organizujeme. Konference poskytují platformu pro sdílení nejnovějších poznatků, trendů a případových studií od předních odborníků v oboru.

Lukaš Benzl, ředitel asociace, a Jakub Kubů jako pořadatelé konference na téma AI transformace energetiky. Zdroj: ČAUI

Také produkujeme velké množství obsahu, který zahrnuje rozhovory s odborníky, články a překlady materiálů ze zahraničí. Mezi další vzdělávací zdroje patří příručky, například o deepfake a obraně proti nim. Celkově se jako ČAUI snažíme vytvářet bohatý vzdělávací ekosystém, který zahrnuje různé formy vzdělávání a informování, čímž pomáhá firmám a veřejnosti lépe porozumět a efektivně využívat umělou inteligenci.

Jakým odvětvím vaše asociace pomáhá?

Mezi odvětví, ve kterých je asociace velmi aktivní, patří především technologické firmy, které se zabývají vývojem a implementací pokročilých AI systémů. Další klíčovou oblastí, kde ČAUI aktivně působí, je například také zdravotnictví, kde prostřednictvím pracovní skupiny AI ve zdravotnictví pracujeme na tom, aby i české zdravotnictví čerpalo z benefitů moderních technologií s umělou inteligencí v čele. Celkově se jako ČAUI snažíme být co nejvíce inkluzivní a podporovat širokou škálu odvětví, abychom zajistili, že výhody umělé inteligence budou dostupné a využitelné napříč celou ekonomikou a společností.

Jakým způsobem si myslíte, že se AI zapojí do bankovnictví, insurance a obecně fintechu?

V bankovnictví se AI využívá k automatizaci a zefektivnění procesů, zlepšení zákaznické zkušenosti a zvýšení bezpečnosti. Chatboti a virtuální asistenti poskytují zákaznickou podporu nepřetržitě, zatímco systémy pro detekci podvodů analyzují transakční data v reálném čase, aby identifikovaly a zabránily podvodným aktivitám. AI také vylepšuje hodnocení úvěrové schopnosti klientů tím, že analyzuje širší spektrum dat než tradiční metody, což umožňuje přesnější posouzení rizik a lepší přístup k úvěrům.

V pojišťovnictví umělá inteligence zefektivňuje procesy a zlepšuje zákaznický servis prostřednictvím automatizace nároků, což vede k rychlejšímu vyřizování pojistných událostí. Personalizace pojistných produktů je dalším benefitem, kdy AI analyzuje data o chování zákazníků a jejich potřebách, což umožňuje vytvářet nabídky šité na míru. Pojišťovny také využívají AI k lepší predikci rizik a stanovení pojistných sazeb, čímž optimalizují své produkty a služby.

Jak by měla s AI začít firma, která zatím nemá žádné odborníky nebo zkušenosti?

Začít s umělou inteligencí ve firmě, která zatím nemá žádné odborníky nebo zkušenosti, může být náročné, ale rozhodně ne nemožné. Na základě zkušeností našich členů můžeme nabídnout několik praktických kroků, jak tento proces efektivně zahájit. Prvním krokem je vzdělání a získání základního přehledu o AI. Dalším vhodným krokem je konzultace s odborníky.

Pokud firma nemá interní odborníky na AI, může se obrátit na externí konzultanty nebo poradenské firmy specializující se na AI. Tato spolupráce může pomoci identifikovat konkrétní oblasti, kde by AI mohla být pro firmu nejpřínosnější, a navrhnout strategie pro její implementaci.

Dalším praktickým krokem je identifikace konkrétních projektů nebo pilotních programů, kde by AI mohla přinést rychlé a viditelné výsledky. To může zahrnovat automatizaci rutinních úkolů, zlepšení zákaznického servisu pomocí chatbotů nebo analýzu dat pro lepší rozhodování. Tyto pilotní projekty mohou sloužit jako základ pro širší implementaci AI v budoucnosti.

Nakonec je důležité sledovat a měřit výsledky implementace AI. Firmy by měly pravidelně vyhodnocovat přínosy a výkonnost AI systémů, aby mohly upravit své strategie a optimalizovat procesy. Tímto způsobem mohou firmy postupně rozšiřovat využití AI a dosahovat dlouhodobých výhod.

Vnímáte úskalí, kterým bude muset AI výhledově čelit?

Umělá inteligence bude v letošním roce a v nadcházejících letech čelit několika zásadním úskalím, která mohou ovlivnit její rozvoj a implementaci napříč různými sektory. Jednou z hlavních výzev je rostoucí tlak na regulaci a dodržování etických standardů. S novými legislativními opatřeními, jako je EU AI Act, se firmy budou muset přizpůsobit přísnějším požadavkům na transparentnost, odpovědnost a ochranu soukromí. Firmy budou muset investovat do systémů řízení rizik a kvality, aby zajistily soulad s těmito požadavky.

Bezpečnost AI systémů a ochrana před kybernetickými hrozbami představují další významné výzvy. AI systémy mohou být zranitelné vůči útokům, které mohou narušit jejich fungování nebo manipulovat s výstupy. Správa dat a minimalizace zkreslení v tréninkových datech jsou dalším důležitým aspektem. Sociální a ekonomické dopady AI jsou další oblastí, která vyžaduje pozornost. Automatizace pracovních míst může vést k ztrátě zaměstnání v některých sektorech, zatímco v jiných může vzniknout poptávka po nových dovednostech.

Takto by se dalo pokračovat dál a dál. Překážek se do cesty staví opravdu dost. Česká asociace umělé inteligence se těmito výzvami aktivně zabývá a poskytuje svým členům podporu a nástroje k jejich efektivnímu řešení.

Děkujeme Jakubovi Kubů za rozhovor a České asociaci umělé inteligence přejeme hodně úspěchů!

Další doporučené články

Inbank rozšiřuje na českém trhu své služby

Inbank rozšiřuje na českém trhu své služby

Estonská digitální banka Inbank rozšiřuje své portfolio a představuje nové možnosti vkladových účtů a osobních půjček. Tyto služby jsou dalším krokem v úsilí...
13. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

Julia Gorbatiuc

má dlouhodobé zkušenosti z bankovnictví, ale v poslední době dává přednost práci pro start-upy

Další články autora