Reklama

Jak se (ne)bojíme AI v bankovnictví?

18. 9. 2023 – | Doba čtení: 2 min

Zdroj: midjourney

Nový výzkum ukázal, že přestože mají zákazdníci obavy z toho, že banky používají umělou inteligenci, chtějí i tak co nejlépe využít příležitosti, které tato technologie bankovnímu sektoru nabízí. Výzkum, který proběhl ve Spojeném království, se zaměřil na inovace vedené umělou inteligencí a na to, jak ovlivňuje zkušenost moderního bankovního zákazníka.

I když jsme v současné době svědky tzv. pouhého „jara umělé inteligence“, vývoj řešení AI orientovaných na spotřebitele roste. Lidé se rychle vypořádávají s generativními produkty umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Google Bard a DALL-E, které mají potenciál výrazně změnit a rozvíjet jejich každodenní životy, stejně jako zvýšit jejich produktivitu. Vzhledem k tomu, že povědomí o AI stále roste, je přirozené, že zákazníci zkoumají, zda důležitá infrastruktura v jejich životě (finance, zdravotnictví, vláda atd.) využívá, či by případně měla využívat umělou inteligenci.

Jsou zákazníci spokojeni s bankami, které používají AI?

Navzdory výhodám, které AI přináší, se reakce veřejnosti na technologii různí. Někteří přijímají nové možnosti a uvědomují si její potenciál prospívat lidstvu. Na druhé straně stojí ti, kteří AI kritizují, vyjadřují obavy o bezpečnost a upozorňují na nedostatky v jejím programování, které mohou vést k nepředvídatelným výstupům.

AI má potenciál transformovat bankovní odvětví. Musí se však zapojit do produktů a operací zaměřených na spotřebitele uvážlivým způsobem, aby fungovala v jejich prospěch. Jakákoli služba řízená umělou inteligencí musí poskytovat zákazníkům adekvátní zkušenost a zároveň musí zaručit zabezpečení jejich dat.

S ohledem na tyto otázky zkoumal výzkum náladu spotřebitelů ohledně používání AI: jak dobře oni sami technologii rozumí, jak jsou s ní spokojení a jaké služby založené na AI by spotřebitelé chtěli, aby jejich banka nabízela. Výzkum se dotazoval velkého vzorku zákazníků ve Spojeném království.

Výsledky ukázaly zajímavé postoje spotřebitelů k AI a zároveň naznačily, kde mohou banky v dohledné době podniknout změny, aby zlepšily spotřebitelskou zkušenost. Celkově bylo 61 % spotřebitelů spokojeno s tím, že jejich banky využívají AI, a 13 % bylo nadšeno z potenciálu AI v bankovnictví.

Spotřebitelé se AI nebrání

Není pochyb o tom, že umělá inteligence už má obrovský dopad na naše životy a bude tomu tak i v nadcházejících letech. Nová data ukazují, že spotřebitelé mají zájem, aby banky využívaly AI k podpoře v mnoha oblastech, od prevence podvodů a zákaznických služeb až po personalizované poradenství. Navzdory tomu stále existuje určitá váhavost spotřebitelů a je třeba vybudovat vzájemnou důvěru, aby se zákazníci cítili součástí této cesty a věděli, že inovativní služby umělé inteligence vždy pracují v jejich prospěch.

Banky nyní mají příležitost integrovat umělou inteligenci, a poskytovat tak lepší zákaznický zážitek. Avšak zejména v době, kdy je tato technologie považována za novou a trh ještě váhá, musí banky zajistit, aby byla používána bezpečně a spolehlivě a aby každé použití umělé inteligence bylo prováděno především v nejlepším zájmu zákazníků.

Zdroj: finextra.com

Další doporučené články

Inbank rozšiřuje na českém trhu své služby

Inbank rozšiřuje na českém trhu své služby

Estonská digitální banka Inbank rozšiřuje své portfolio a představuje nové možnosti vkladových účtů a osobních půjček. Tyto služby jsou dalším krokem v úsilí...
13. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce