Reklama

Je načase, aby banky převzaly odpovědnost za svá ESG data

5. 4. 2022 – | Doba čtení: 3 min

Zdroj: pixabay

Od 6. dubna letošního roku bude muset více než 1 300 největších společností a finančních institucí registrovaných ve Spojeném království povinně zveřejňovat finanční informace související se změnou klimatu. Reporting musí být v souladu s doporučeními Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací v souvislosti se změnou klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Věc se bude týkat i mnoha britských bank a pojišťoven, takže je důležité, aby doopravdy zlepšily způsob, jakým vykazují svá ESG měření.

V cestě jim však stojí velké výzvy. Zatímco regulační orgány postupují dále, neexistuje žádná podrobná, globálně dohodnutá definice pojmu ESG (Environmental, Social, Governance). Existuje několik standardů pro vykazování prvků výkonu ESG, ale ani to nám ve skutečnosti neříká, co je správné a co nikoli. A datová krajina ESG je přinejlepším skalnatý a nerovný terén.

Tyto problémy mají následující vedlejší účinky:

  1. Většinu ESG dat reportují společnosti samotné, údaje jsou ale nekonzistentní a obtížně porovnatelné. Společnosti mohou svobodně zveřejňovat (nebo nezveřejňovat) informace, které si vyberou na základě svého chápání požadavků. Porovnávat tak data různých společností nebo je nějak agregovat bude složité, možná dokonce nemožné.
  2. Zejména menší a soukromé podniky nemusí mít technické zdroje a finance k ESG měření a výpočtům. V takovém případě se budou obtížně reportovat.
  3. V ESG datech mohou být skryté závislosti a vztahy, které si každá „měřicí“ agentura vyhodnocuje a interpretuje po svém. Následně se při sčítání těchto nepřesných dat mohou ještě více zvětšovat nepřesnosti výsledků.
  4. Sbírání a poskytování ESG dat není sjednocené mezi různými agenturami a jejich přesnost i metodiky je obtížné ověřit.
  5. ESG data jsou zastaralá – téměř všechna ESG data se získávají pouze zpětně a v různých komerčních zdrojích se zobrazují s různým zpožděním.
  6. Organizace poskytující finanční služby si nemohou spravovat ESG data samy, protože nemají k dispozici dostatek know-how pro provádění tohoto měření. Navíc ani nemají nástroje potřebné k vývoji vhodného řešení analýzy ESG dat.
  7. Banky nemohou získat všechna ESG data, která potřebují, prostřednictvím jediného poskytovatele, což znamená, že neexistuje jediný zdroj pravdy. Proto se musí samy vypořádat s nesrovnalostmi v ESG datech, jakož i s technickými obtížemi při kompilaci různých datových zdrojů.

Řešení problémů s ESG daty

Aby banky dokázaly čelit těmto výzvám, musí vytvořit komplexní datová řešení, která umožní budoucí rozšiřování, které určitě bude požadované s tím, jak se bude celá ESG oblast vyvíjet. Aby toho dosáhly, musí být nápaditější, pokud jde o šíři dat, která by mohla být užitečná a relevantní. Na základě lepšího využití nových nástrojů a technologií k vyhodnocování těchto dat budou banky navíc moci vytvářet kvalitnější výstupy. Do těchto nástrojů musí být nakonec začleněno více datových souborů (jako jsou satelitní snímky, zprávy z místních zdrojů a komunikací), které by mohly poskytnout jak další informace, tak způsoby ověření vykazování ESG dat regulačním orgánům, investorům a zákazníkům.

Odpovědnost za poskytování těchto ESG datových řešení budoucnosti spočívá na mnoha místech. Organizace poskytující finanční služby mají absolutní právo očekávat od poskytovatelů ESG dat více, ale nemohou si dovolit sedět a čekat, až změna nastane sama od sebe. Sektor by měl sám převzít odpovědnost a začít v oblasti dat prosazovat ESG agendu.

Nejde jen o reportování

S lepším využíváním dat se bude rozvíjet nejen vykazování ESG, ale objeví se i další příležitosti. Skutečný dopad iniciativ ESG bude snazší měřit, což povede k tomu, že bude jednodušší obchodně odůvodnit dlouhodobé investice do základních činností ESG. Organizace také zjistí, co způsobuje výkyvy v jejich měření ESG v reálném čase, a to jim umožní činit vhodná rozhodnutí o tom, jak šetřit peníze a zdroje a zároveň řídit dopad ESG.

Je jasné, že banky budou muset vynaložit značné zdroje na to, aby se vypořádaly s daty ESG, ale regulační rizika a potenciální obchodní příležitosti jsou v tomto případě silným argumentem pro rychlé inovace.

Zdroj: fintechfutures

Další doporučené články

Jak bojovat proti greenwashingu ve fintechu?

Jak bojovat proti greenwashingu ve fintechu?

Greenwashing čili zveličování, nebo dokonce vytváření falešných ekologicky šetrných aktivit ve společnostech se nevyhýbá ani fintechu. Přestože se o greenwashingu už...
1. 12. 2023 – Doba čtení: 2 min
Allianz žaluje Revolut

Allianz žaluje Revolut

Allianz podniká právní kroky proti společnosti Revolut a požaduje 10,4 milionu liber (13 milionů dolarů). Jádro problému spočívá v tom, že Allianz...
29. 11. 2023 – Doba čtení: < 1 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce