Reklama

Přes-hraniční digitální identifikace pro státy Evropské unie: Zásadní krok k důvěryhodnému a jednotnému digitálnímu trhu

3. 10. 2018 – | Doba čtení: 3 min

Zdroj: The concept of an encrypted Internet connection.

29. září vstoupila v platnost celo-unijní legislativa týkající se elektronické identifikace (nařízení eIDAS).Umožňuje přes-hraniční uznávání elektronických identifikačních průkazů a občanům i firmám dává možnost sdílet v případě potřeby svoje identifikační údaje. Lidé budou schopni používat svoje elektronické identifikační průkazy (eID) jako například identifikační karty, řidičské průkazy nebo bankovní karty a online tak vyplňovat vratky daní, přistupovat ke svým zdravotním záznamům nebo veřejným službám napříč Evropskou unií.

Vice-prezident Evropské komise, Andrus Ansip, zodpovědný za Jednotný digitální trh, řekl: „Evropa potřebuje eID urychlit. Používání eID zvyšuje důvěru a snižuje náklady. Nyní pouze lidé a společnosti ze dvou zemí mohou přistupovat a používat online služby kdekoli v Evropě. Čím dříve zbytek zemí Evropské unie oznámí své plány ohledně eID, tím rychlejší bude pomoc všem Evropanům. Rád bych, aby především malé a střední podniky více používaly eID a elektronické podpisy k ochraně a zlepšení svých aktivit napříč Evropou.“

eIDAS nabídne více příležitostí především v těchto oblastech:

  • Přes-hraniční elektronické transakce jako například zápis na zahraniční univerzity, otevření bankovního účtu, přístup k elektronickým zdravotním záznamům. Občané stěhující se do jiné evropské země budou mít možnost spravovat administrativu online a zredukovat tak papírování.
  • Otevření bankovního účtu kdekoli v Evropské unii bez nutnosti být fyzicky na místě s tím, že budou plně dodržena pravidla EU, zvláště pak ta proti praní špinavých peněz. Aby bylo v této oblasti dosaženo pokroku, Komise bude spolupracovat s expertní skupinou (Expert Group on eID &Know Your Customrer (KYC)), sestavenou začátkem tohoto roku.
  • Vynucování pravidel Nařízení o ochraně dat. Důvěryhodné eID by mohly být používány pro ověřování věku jako první krok při vstupu na sociální média nebo k ochraně nezletilých, kteří se připojují k internetu, bez toho aby byla odhalena identita uživatele nebo jiné informace.
  • Sdílení jen nezbytných informací, a tím pádem významné snižení rizika zneužití dat a skandálů jako Cambridge Analytica. Tento parametr je nezbytný při vývoji blockchainových systémů, kde vlastnictví a zodpovědnost jsou klíčovými faktory.
  • Snížení nákladů používáním eID a elektronických podpisů. Komise nedávno spustila speciální webovou stránku, aby zvýšila povědomí a pomohla v této oblasti malým a středním podnikům.
  • Podnícení nových inovativních ověřovacích služeb, jako jsou pečetě nebo časová razítka.

Komisařka Mariya Gabriel, zodpovědná za Digitální ekonomiku a společnost, prohlásila: „S tím, jak nařízení eIDAS vstupuje v platnost, dělá Evropa další krok k zajištění bezpečnějšího online prostředí. Aby se zvýšila důvěra občanů, veřejné autority nejsou těmi jedinými, které musí hrát aktivní roli. Je důležité, aby z celého potenciálu eIDAS těžil také soukromý sektor, protože legislativa má moc vytvořit trh pro ověření, autorizaci a s tím spojené služby, které budou mít do roku 2022 hodnotu více než 2,13 miliard EUR.

Používání elektronických identifikačních průkazů ušetří podnikům více než 11 miliard ročně. Už dnes 58 % občanů Evropské unie dává přednost online kontaktu s veřejnou administrativou před návštěvou fyzických kanceláří. Elektronická dostupnost veřejných služeb v Evropě přitom dosahuje 82 %.

Aby mohly používat eID, musí členské státy nejprve oznámit svoje způsoby národní elektronické identifikace Evropské komisi a úspěšně projít odborným hodnocením, aby dosáhly vzájemného uznání. Německo a Itálie jsou dvěma zeměmi Evropské unie, které svoji oznamovací proceduru už dokončily. Chorvatsko, Estonsko, Lucembursko a Španělsko jsou také na konci, zbývá už jen publikace v Úředním věstníku EU, což by se mělo stát už brzy. Belgie, Portugalsko a Spojené království proces zahájily.

Závěr

Pravidla ohledně důvěryhodných služeb vstoupila v platnost 1. července 2016 a umožnila tak těmto službám proplouvat svobodně napříč Evropskou unií s tím, že jsou plně právně uznatelné. Část ohledně eID vstoupila v platnost 29. září 2018. Od tohoto data mohou všichni občané Evropské unie používat svoje národní způsoby identifikace, avizované podle pravidel eIDAS, k přístupu k online veřejným službám v kterémkoli jiném členském státě. Německo, Itálie, Lucembursko a Španělsko jsou členské státy, které již dokončily svoji notifikační proceduru.

Od Chorvatska a Estonska se očekává, že budou další, kdo oficiálně oznámí svoje eID. Nedávno vystoupily také Belgie, Portugalsko a Spojené království a zahájily tak svůj před-notifikační proces. V srpnu 2018 Itálie oznámila vůbec první projekt eID vedený soukromým sektorem v rámci eIDAS.

Zdroj: ec.europa.eu

Další doporučené články

Jak bojovat proti greenwashingu ve fintechu?

Jak bojovat proti greenwashingu ve fintechu?

Greenwashing čili zveličování, nebo dokonce vytváření falešných ekologicky šetrných aktivit ve společnostech se nevyhýbá ani fintechu. Přestože se o greenwashingu už...
1. 12. 2023 – Doba čtení: 2 min
Allianz žaluje Revolut

Allianz žaluje Revolut

Allianz podniká právní kroky proti společnosti Revolut a požaduje 10,4 milionu liber (13 milionů dolarů). Jádro problému spočívá v tom, že Allianz...
29. 11. 2023 – Doba čtení: < 1 min

Miloš Sonták

Nadšenec do finančních a technologických inovací, které dokáží zjednodušit každodenní život. Pracuje více než 10 let v bankovnictví a technologických firmách…

Další články autora