Reklama

Přes-hraniční digitální identifikace pro státy Evropské unie: Zásadní krok k důvěryhodnému a jednotnému digitálnímu trhu

3. 10. 2018 – | Doba čtení: 3 min

Zdroj: The concept of an encrypted Internet connection.

29. září vstoupila v platnost celo-unijní legislativa týkající se elektronické identifikace (nařízení eIDAS).Umožňuje přes-hraniční uznávání elektronických identifikačních průkazů a občanům i firmám dává možnost sdílet v případě potřeby svoje identifikační údaje. Lidé budou schopni používat svoje elektronické identifikační průkazy (eID) jako například identifikační karty, řidičské průkazy nebo bankovní karty a online tak vyplňovat vratky daní, přistupovat ke svým zdravotním záznamům nebo veřejným službám napříč Evropskou unií.

Vice-prezident Evropské komise, Andrus Ansip, zodpovědný za Jednotný digitální trh, řekl: „Evropa potřebuje eID urychlit. Používání eID zvyšuje důvěru a snižuje náklady. Nyní pouze lidé a společnosti ze dvou zemí mohou přistupovat a používat online služby kdekoli v Evropě. Čím dříve zbytek zemí Evropské unie oznámí své plány ohledně eID, tím rychlejší bude pomoc všem Evropanům. Rád bych, aby především malé a střední podniky více používaly eID a elektronické podpisy k ochraně a zlepšení svých aktivit napříč Evropou.“

eIDAS nabídne více příležitostí především v těchto oblastech:

  • Přes-hraniční elektronické transakce jako například zápis na zahraniční univerzity, otevření bankovního účtu, přístup k elektronickým zdravotním záznamům. Občané stěhující se do jiné evropské země budou mít možnost spravovat administrativu online a zredukovat tak papírování.
  • Otevření bankovního účtu kdekoli v Evropské unii bez nutnosti být fyzicky na místě s tím, že budou plně dodržena pravidla EU, zvláště pak ta proti praní špinavých peněz. Aby bylo v této oblasti dosaženo pokroku, Komise bude spolupracovat s expertní skupinou (Expert Group on eID &Know Your Customrer (KYC)), sestavenou začátkem tohoto roku.
  • Vynucování pravidel Nařízení o ochraně dat. Důvěryhodné eID by mohly být používány pro ověřování věku jako první krok při vstupu na sociální média nebo k ochraně nezletilých, kteří se připojují k internetu, bez toho aby byla odhalena identita uživatele nebo jiné informace.
  • Sdílení jen nezbytných informací, a tím pádem významné snižení rizika zneužití dat a skandálů jako Cambridge Analytica. Tento parametr je nezbytný při vývoji blockchainových systémů, kde vlastnictví a zodpovědnost jsou klíčovými faktory.
  • Snížení nákladů používáním eID a elektronických podpisů. Komise nedávno spustila speciální webovou stránku, aby zvýšila povědomí a pomohla v této oblasti malým a středním podnikům.
  • Podnícení nových inovativních ověřovacích služeb, jako jsou pečetě nebo časová razítka.

Komisařka Mariya Gabriel, zodpovědná za Digitální ekonomiku a společnost, prohlásila: „S tím, jak nařízení eIDAS vstupuje v platnost, dělá Evropa další krok k zajištění bezpečnějšího online prostředí. Aby se zvýšila důvěra občanů, veřejné autority nejsou těmi jedinými, které musí hrát aktivní roli. Je důležité, aby z celého potenciálu eIDAS těžil také soukromý sektor, protože legislativa má moc vytvořit trh pro ověření, autorizaci a s tím spojené služby, které budou mít do roku 2022 hodnotu více než 2,13 miliard EUR.

Používání elektronických identifikačních průkazů ušetří podnikům více než 11 miliard ročně. Už dnes 58 % občanů Evropské unie dává přednost online kontaktu s veřejnou administrativou před návštěvou fyzických kanceláří. Elektronická dostupnost veřejných služeb v Evropě přitom dosahuje 82 %.

Aby mohly používat eID, musí členské státy nejprve oznámit svoje způsoby národní elektronické identifikace Evropské komisi a úspěšně projít odborným hodnocením, aby dosáhly vzájemného uznání. Německo a Itálie jsou dvěma zeměmi Evropské unie, které svoji oznamovací proceduru už dokončily. Chorvatsko, Estonsko, Lucembursko a Španělsko jsou také na konci, zbývá už jen publikace v Úředním věstníku EU, což by se mělo stát už brzy. Belgie, Portugalsko a Spojené království proces zahájily.

Závěr

Pravidla ohledně důvěryhodných služeb vstoupila v platnost 1. července 2016 a umožnila tak těmto službám proplouvat svobodně napříč Evropskou unií s tím, že jsou plně právně uznatelné. Část ohledně eID vstoupila v platnost 29. září 2018. Od tohoto data mohou všichni občané Evropské unie používat svoje národní způsoby identifikace, avizované podle pravidel eIDAS, k přístupu k online veřejným službám v kterémkoli jiném členském státě. Německo, Itálie, Lucembursko a Španělsko jsou členské státy, které již dokončily svoji notifikační proceduru.

Od Chorvatska a Estonska se očekává, že budou další, kdo oficiálně oznámí svoje eID. Nedávno vystoupily také Belgie, Portugalsko a Spojené království a zahájily tak svůj před-notifikační proces. V srpnu 2018 Itálie oznámila vůbec první projekt eID vedený soukromým sektorem v rámci eIDAS.

Zdroj: ec.europa.eu

Další doporučené články

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Nizozemská neobanka bunq vylepšila svého asistenta GenAI Finna tak, aby byl „plně konverzační“, a zavedla produkt cestovního pojištění. Bunq se svými...
17. 5. 2024 – Doba čtení: < 1 min
Velké pokuty pro velké fintechy

Velké pokuty pro velké fintechy

Když se v ČR rozdávají pokuty pro fintechy, nebo dokonce banky, většinou to bývají částky v řáku statisíců nebo jednotek milionů. V nedávné...
15. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min
N26 spustila sdílené účty v dalších zemích

N26 spustila sdílené účty v dalších zemích

Digitální banka N26 spustila na začátku dubna funkci Sdílených účtů na nových 21 trzích. Sdílené účty umožňují zákazníkům N26 spravovat...
30. 4. 2024 – Doba čtení: < 1 min

Miloš Sonták

Nadšenec do finančních a technologických inovací, které dokáží zjednodušit každodenní život. Pracuje více než 10 let v bankovnictví a technologických firmách…

Další články autora