Reklama

Udržitelnost jako potenciální budoucnost bankovních produktů? Průzkumy hovoří jasně!

23. 5. 2023 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: midjourney

V souvislosti se stále naléhavější situací v souvislosti s klimatickou změnou se dnes více a více spotřebitelů zajímá o udržitelné a zeleně orientované produkty. Takový zájem je zejména citelný v bankovnictví, kde se již dnes velká část spotřebitelů dožaduje nějaké formy udržitelné iniciativy. Udržitelnost může také bankám přinést celou řadu výhod, včetně diverzifikace nabídky produktů, zlepšení pověsti a důvěry v jejich brand a možnosti přilákat nové zákazníky a špičkové talenty.

A proč právě banky?

Banky jakožto instituce s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti sběru a zpracovávání spotřebitelských dat mají dnes obrovský potenciál stát se hlavními hybateli zelené transformace, a to skrze celou řadu produktů, které by mohly svým klientům nabízet. Vzhledem k rostoucí poptávce po udržitelných produktech a službách se banky mohou odlišit od svých konkurentů tím, že povedou své klienty k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Výhody plynoucí z udržitelného bankovnictví

V současné době si spotřebitelé stále více uvědomují dopad svých finančních rozhodnutí na životní prostředí. To se odráží i v posledním průzkumu Euroskupiny (pravidelného zasedání ministrů financí zemí EU): podle výsledků požaduje až 67 % spotřebitelů (všech věkových skupin) od své banky nějakou formu zapojení do udržitelného rozvoje. Banky, které na základě současného trendu zelené transformace povedou své zákazníky k udržitelnějšímu životnímu stylu, budou mít náskok před svými konkurenty při budování dlouhodobé důvěry spotřebitelů. Vzhledem k současné migraci spotřebitelů od bank k fintech startupům by tento krok mohl bankám pomoci si zajistit dlouhodobou kontinuitu, protože získávání nových zákazníků může být nákladné a stabilní klientská základna je pro dlouhodobý obchodní úspěch klíčová.

Banky, které upřednostní udržitelné produkty a služby, mají navíc potenciál se pozitivně odlišit od svých konkurentů. Studie společnosti Bain & Company zjistila, že až 56 % spotřebitelů je k bance loajálnější, pokud je vnímána jako odpovědná v sociálních a environmentálních otázkách. Podle studie společnosti Accenture by až 60 % respondentů zvážilo přechod k bance, která poskytuje výhody v oblasti udržitelného rozvoje (například sledování uhlíkové stopy).

Upřednostňování udržitelnosti může také bankám pomoci přilákat a udržet si špičkové talenty. Mileniálové a generace Z , kteří budou v příštích letech tvořit většinu pracovní a kupní síly, jsou známí svými silnými a specifickými environmentálními a sociálními hodnotami a požadavky. Apelem na tyto požadavky by si banky mohly zajistit přísun vysoce kvalifikovaných kandidátů na budoucí pracovní pozice.

Podle nedávného průzkumu společnosti Blue Yonder může mít posun k udržitelným výrobkům širší dopad na trh, a to skrze pohyb poptávky po bankovních produktech se zaměřením na udržitelnost. Banky zařazením produktů zaměřených na ekologii a udržitelnost mohou diverzifikovat svou nabídku, což povede ke zvýšení počtu zdrojů příjmů. Odhaduje se, že celosvětové roční příjmy bank související s produkty a službami v oblasti životního prostředí, dosáhnou do roku 2030 až 295 miliard eur.

Reputace jako nejsilnější komodita

Upřednostňování udržitelných produktů může bankám také pomoci demonstrovat jejich závazek k sociální odpovědnosti a správě životního prostředí, což povede k dlouhodobému zlepšení reputace banky. To opět platí zejména pro mladší generace, jako jsou mileniálové a generace Z, které kladou důraz na sociální a environmentální hodnoty.

Dalším důvodem ke konkrétním a transparentním krokům na tomto poli je, že současné zelené kampaně a přísliby udržitelnosti nejsou momentálně pro většinu zákazníků dostatečně přesvědčivé, to ilustruje i nedávná studie Mambu, podle níž se více než dvě třetiny (67 %) globálních spotřebitelů domnívají, že jejich současná finanční instituce se dopouští praktiky známe jako greenwashing. To znamená, že banky musí udělat více pro to, aby svým zákazníkům představily a propagovaly produkty a služby, které mají prokazatelně pozitivní vliv na udržitelné bankovnictví, a vybudovaly si tak jejich důvěru.

Finanční motivace

Banky mají také příležitost zvýšit zapojení zákazníků do svých aplikací poskytováním vzdělávacích zdrojů, tipů a funkcí, které podporují udržitelná finanční rozhodnutí. Podle průzkumu společnosti Gallup přinášejí angažovaní zákazníci svým primárním bankám v průměru o 37 % vyšší příjmy. Tím, že banky využijí rostoucí zájem o angažovanost v problematice klimatické krize a digitální udržitelnosti, mohou změnit bankovnictví mimo jiné v prostředek boje proti klimatické změně.

Konkrétní prostředky udržitelného bankovnictví

Potenciálními produkty, které by banky mohly představit v rámci této iniciativy, jsou:

  • Carbon education – Finanční instituce mohou obohatit údaje o transakcích tím, že do platebního procesu integrují měření uhlíkové stopy. To umožňuje zákazníkům sledovat dopad jejich plateb na životní prostředí, což usnadňuje informované rozhodování o nákupech a investicích. Příkladem je kanadská banka Vancity, která nabízí službu Carbon Counter™, jež umožňuje držitelům platebních karet sledovat a snižovat uhlíkovou stopu jejich nákupů.
  • Sustainable projects contribution – Udržitelné banky mohou nabídnout přístup k CO2 kreditům a klimatickým projektům, a zapojit tak své zákazníky přímo do boje proti změně klimatu.
  • Green card schemes – Nové programy udržitelných karet by mohly poskytovat odměny za výdaje šetrné k životnímu prostředí, jako je například cashback za udržitelné produkty a věrnostní programy pro ekologicky smýšlející prodejce. Banky by mohly také nabízet ostatní výhody, jako jsou slevy na elektromobily, solární panely, slevy na veřejnou dopravu, exkluzivní nabídky na ekologicky šetrné výrobky a odměny za snižování uhlíkové stopy. Zavedení těchto zelených bankovních produktů by pomohlo přesunout investice směrem k nízkouhlíkovým možnostem a vzdělávat spotřebitele v oblasti udržitelnosti.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že banky mají nyní jedinečnou příležitost stát se hybateli klimatických opatření a vést své zákazníky k udržitelnějšímu životnímu stylu. Upřednostňováním udržitelných produktů a služeb se banky mohou odlišit od svých konkurentů, prospět svým hospodářským výsledkům a vybudovat si dlouhodobou důvěru spotřebitelů a přilákat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Poskytováním vzdělávacích zdrojů a pobídek pro udržitelnější finanční rozhodování mohou banky zvýšit angažovanost zákazníků a proměnit bankovnictví v něco víc.

Zdroj: ecolytiq.com

Další doporučené články

Banky proti neobankám

Banky proti neobankám

Podle nedávného průzkumu společnosti Temenos mezi 300 bankami napříč celým světem se za největší konkurenty, zejména v Evropě, tradiční banky považují...
19. 2. 2024 – Doba čtení: 1 min
Startup CarbonPool pojišťuje „uhlíkové kredity“

Startup CarbonPool pojišťuje „uhlíkové kredity“

Pojišťovací startup CarbonPool založený třemi bývalými manažery Allianz, jehož cílem je zaručit společnostem nakupujícím uhlíkové kredity, že dostanou zaplacená povolení,...
9. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Leden 2024 na FinTechCowboys

Leden 2024 na FinTechCowboys

Leden 2024 se měl zapsat do historie bitcoinu, ale i když se tak nakonec stalo, výsledky jsou zatím rozpačité a žádný býčí...
31. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

Richard Šubrt

Další články autora