Reklama

Top 3 pojištění, která by měl mít každý startup

11. 4. 2022 – | Doba čtení: 3 min

insurtech, security
Zdroj: GrECo International, shutterstock

Financování startupu, řízení byznys plánu, hledání kvalitních zaměstnanců, to jsou typické problémy, které řeší řada startupů nejen ve fintechu, ale i v jiných sférách. Dost často se ovšem zapomíná, že na startupy číhají rizika, která jsou jen částečně pod jejich kontrolou. Můžete se jim bránit investováním do technologií, školením zaměstnanců a různými dalšími způsoby, ale primárně nesmíte zapomínat na pojištění.

Karel Popek, leader pojištění finančních rizik a finančních institucí z makléřské společnosti GrECo International s.r.o., nám popsal, jaké jsou hlavní druhy pojištění pro fintech společnost.

Kybernetická rizika

Už jste slyšeli o nějaké firmě, která zažila útok typu ransomware? Získal někdo neoprávněný přístup k vašim datům o zákaznících, jejich účtech a osobních údajích? Tyto a další způsoby kybernetických útoků, které se v poslední době objevují, mohou způsobit velké finanční i reputační problémy. Kybernetická rizika jsou dnes celosvětově největší hrozbou pro firmy. Kybernetická kriminalita se stala nejvýdělečnějším byznysem poté, co překonala obchod s drogami. Dle předpovědi způsobí v roce 2025 kybernetické útoky škody přes 10 bilionů dolarů. Průměrně každých 11 vteřin dochází někde na světě k útoku typu ransomware. A více než 60 % případů kybernetických incidentů je způsobeno lidskou chybou.

Pojištění se přizpůsobilo dnešním potřebám a v případě pojistné události pojišťovna uhradí náklady na řešení kybernetického incidentu, náklady na obnovení dat a systémů, náklady na forenzní analytiky a odborníky na marketingovou komunikaci a PR. Dále pojištění kryje ušlý zisk po dobu přerušení provozu a také prostředky na úhradu výkupného v případě útoku typu ransomware. V neposlední řadě pojištění kryje také finanční škody způsobené třetím stranám, a to nejčastěji v případě úniku dat a porušení GDPR nebo zveřejnění obsahu v médiích, což v praxi mohou být obchodní tajemství, ochranné známky nebo patenty. Pojištění nezabrání kybernetickému útoku, ale pomůže vám zmírnit jeho negativní dopady a zachránit váš byznys.

V posledních letech se pojišťovny setkávají s velkým zájmem o tento druh pojištění. Zároveň narůstá počet škod i jejich negativní finanční dopad. Pojišťovny si klienty prověřují a vyžadují po nich určité standardy v oblasti zabezpečení. Jako bonus tak dostanete zpětnou vazbu, jak jste na tom v oblasti kybernetické bezpečnosti.

security
Zdroj: FLY:D na Unsplash

Pojištění odpovědnosti managementu (tzv. D&O)

Manažeři a členové statutárních orgánů musí každý den dělat klíčová rozhodnutí týkající se rozvoje startupu, aby dosáhli stanovených cílů a naplnili očekávání vlastníků a akcionářů. Členové orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Neúmyslným porušením tohoto základního principu mohou způsobit firmě a vlastníkům i milionové škody. Statutár odpovídá za způsobenou škodu celým svým majetkem. Pojištění zpravidla sjednává firma a pojistná ochrana kryje riziko osobní odpovědnosti samotných manažerů. Základní rozsah pojištění kryje způsobenou škodu a náklady na právní zastoupení. Makléř doporučuje sjednat si toto pojištění co nejdříve a udržovat ho kontinuálně v platnosti, jelikož v praxi často vzniká mezi způsobeným pochybením a vznesením nároku na plnění pojištění časový rozestup i v řádu několika let.

Pojištění odpovědnosti

Odpovědností existuje celá řada. Jako nejdůležitější pro poskytovatele IT služeb se nabízí pokrýt riziko pojištěním tzv. profesní odpovědnosti. Takové pojištění kryje finanční škody způsobené zákazníkům, pokud služba či produkt nefunguje nebo nesplňuje domluvené parametry. Pojištění se může vztahovat také na smluvní pokuty v případě porušení nebo nedodržení kontraktů. Parametry pojištění je potřeba nastavit dle potřeb zájemce o pojištění, resp. charakteru a velikosti jeho byznysu. Při nastavení smlouvy si pohlídejte územní rozsah a dostatečnou výši limitu pojistného plnění. Toto pojištění po vás často požadují obchodní partneři jako základní podmínku účasti na zakázce.

Pro určité odvětví může být toto pojištění dokonce povinné. Například startupy podnikající v oblasti platebních služeb si musí sjednat pojištění profesní odpovědnosti s rozšiřující doložkou o krytí v souvislosti s evropskou směrnicí PSD2.

Zdroj: GrECo, Karel Popek

Další doporučené články

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Nizozemská neobanka bunq vylepšila svého asistenta GenAI Finna tak, aby byl „plně konverzační“, a zavedla produkt cestovního pojištění. Bunq se svými...
17. 5. 2024 – Doba čtení: < 1 min
Duben 2024 na FinTechCowboys

Duben 2024 na FinTechCowboys

Ať už jste v dubnu zažili nové tropické teplotní rekordy nebo vám naopak pomrzla zahrádka, ve fintechu se toho opět událo...
2. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce