Reklama

Výhody a nevýhody InsurTechu

6. 2. 2023 – | Doba čtení: 3 min

insurtech
Zdroj: guy stevens na unsplash

InsurTech přináší možnost posunout pojistné produkty i celé pojišťovny do nového století, protože řada z nich se dlouhou dobu absolutně vyhýbá inovacím. Ale InsurTech v sobě skrývá také určitá nebezpečí a rizika, která si zkusíme vysvětlit na některých případech.

InsurTech může přinést řadu výhod zákazníkům pojišťoven, poskytovatelům služeb v pojišťovnictví, i státu samotnému. Mezi jeho hlavní výhody patří zlepšení efektivnosti tím, že automatizuje rutinní procesy nebo využívá technologie, jako je například umělá inteligence, ke zpracování velkého množství dat. InsurTech může pomoci pojišťovnám i distributorům pojištění snížit náklady na prodej a jinou administrativu při zpracování žádostí pomocí digitálních kanálů nebo automatizací procesů, což v konečném důsledku může vést také ke zlepšení zážitku zákazníků.

InsurTech může poskytnout lepší služby a zážitky při nakupování a používání pojištění díky personalizovaným pojistným nabídkám či digitálním technologiím anebo při poskytování interaktivních a přívětivých služeb pro zákazníky.

Díky InsurTechu může docházet k vytváření nových druhů pojištění, které lépe řeší požadavky a potřeby určitého cílového trhu či tržní niky. Může jít o druhy pojištění, které nebyly dříve dostupné pro širší veřejnost nebo pro určitý typ zákazníků, jako jsou hendikepované osoby, které potřebují při sjednávání pojištění určitou podporu. InsurTech může zlepšit přístup k pojištění širšímu spektru obyvatelstva, například prostřednictvím přímého prodeje pojistek přes internet nebo zlepšením efektivity v oblasti získávání nových klientů, a zlepšovat tak finanční inkluzi.

Dále dokáže InsurTech rychleji reagovat na měnící se situace na trhu a přání zákazníků. Jako příklad můžeme uvést pandemii covidu, ať už šlo o oblast krytí pandemických rizik, anebo snadnější komunikaci se zákazníkem.

InsurTech přináší na trh nové hráče, a zvyšuje tak konkurenci v pojišťovnictví, což může vést k lepším cenám a vyšší kvalitě služeb. Zvýšení konkurenceschopnosti spočívá také v tom, že existující společnosti budou zavádět nové inovace a nabídnou lepší služby.

Má InsurTech i nějaké nevýhody?

Ano, jako jakákoli jiná činnost není zcela bez rizika. Nevýhodou může být bezpečnost dat a ochrana soukromí, protože některé technologie vyžadují sběr a zpracování velkého množství osobních údajů, což může představovat riziko pro soukromí a bezpečnost uživatelů (může například dojít k úniku dat). To vytváří určitou výzvu pro soukromé společnosti, stát i dohledové orgány, které musí zajistit, aby osobní údaje zákazníků dostatečně chránily. Jedním z řešení by mohlo být vytvoření datového sandboxu, který by zprovoznil testovací prostředí za přímé účasti orgánu dohledu, protože je velmi složité předem definovat oblasti využití.

Podobnou výzvu představují i jiné regulační otázky. Například jak zajistit, aby byly splněny všechny požadavky na výkon činnosti v pojišťovnictví, a to nejen v otázce rovných podmínek pro všechny, tj. aby InsurTech firmy splňovaly stejné požadavky jako tradiční společnosti, ale i co se týče výzev vyplývajících z jednotlivých technologií, jako je třeba požadavek na vysvětlitelnost rozhodovacího procesu umělé inteligence integrované do systému správy a řízení společnosti. Pokud by InsurTech společnosti byly méně regulovány než tradiční pojišťovací společnosti, nemuseli by zákazníci mít srovnatelnou úroveň ochrany (kupříkladu v případě řešení sporů nebo insolvence). Často nemusí být ani zřejmé, zda určitý obchodní model využívající technologie vyžaduje ke své činnosti licenci. Jedním z možných řešení tohoto problému by mohlo být taktéž vytvoření regulatorního sandboxu, který by umožnil testovací prostředí za přímé účasti orgánu dohledu.

InsurTechu a novým společnostem se někdy vytýkají nedostatečné zkušenosti, protože zejména startupy nemají tak dlouhou historii a zkušenosti jako tradiční společnosti. Zákazníci proto nemusí mít v tyto firmy takovou důvěru. Problém nedostatků zkušeností je řešitelný nejen získáním kvalitních poradenských služeb, ale i přenášením znalostí (v rámci školení a odborných seminářů zaměřených na InsurTech). Nízká důvěra veřejnosti může být způsobena také nedostatkem spolehlivých informací. Někteří lidé se obávají nových technologií nebo toho, že budou nuceni nakupovat pojištění přes internet. Tyto obavy lze řešit cestou větší transparentnosti a šířením osvěty.

Někdy se uvádí, že kvůli InsurTechu hrozí ztráta kvalitních služeb, pokud se společnosti budou snažit maximalizovat zisky a minimalizovat náklady na úkor kvality služeb. Regulační a dohledové orgány se mohou potýkat s otázkami, jak zajistit, aby byly pojišťovací služby dostupné a kvalitní pro všechny obyvatele. K tomu lze snad jen dodat, že nejen kontrolní funkce v pojišťovacích společnostech, jako je funkce compliance nebo interního auditu, ale také zaměstnanci orgánu dohledu budou muset podstoupit proces rekvalifikace a zvýšit si povědomí o InsurTechu, aby byli schopni čelit tomuto trendu. Některé technologie už u nás fungují a nelze se jim zcela vyhnout nebo jejich zavádění zakazovat, když vedle špatných příkladů použití existuje i dobrá praxe.

Při zavádění technologií a inovací se často zmiňuje také riziko ztráty lidské práce na úkor robotů či jiných technologií. InsurTech automatizuje mnoho rutinních procesů, což teoreticky může vést ke propouštění. To může představovat výzvu pro stát. Fakticky však tomuto problému lze čelit rekvalifikací zaměstnanců, kteří budou používat nové technologie k usnadnění rutinní činnosti, anebo se je pokusit převést na jiný typ práce. Spousta činností stále bude vyžadovat jistou správu a průběžné testování, odbornou expertizu nebo lidský dohled a nadhled, který žádný stroj nebo technologie nedokáže nahradit.

O autorovi: Robert Šimek, zakladatel a člen správní rady České Insurtech Asociace, působí 15 let na finančním trhu a zabývá se právem, podnikáním a technologiemi.

Zdroj: Česká insurtechová asociace

Další doporučené články

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Neobanka bunq vylepšuje svého genAI asistenta

Nizozemská neobanka bunq vylepšila svého asistenta GenAI Finna tak, aby byl „plně konverzační“, a zavedla produkt cestovního pojištění. Bunq se svými...
17. 5. 2024 – Doba čtení: < 1 min
Duben 2024 na FinTechCowboys

Duben 2024 na FinTechCowboys

Ať už jste v dubnu zažili nové tropické teplotní rekordy nebo vám naopak pomrzla zahrádka, ve fintechu se toho opět událo...
2. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce