Reklama

Web3 – nový digitální prostor bez hranic

6. 9. 2022 – | Doba čtení: 3 min

hologram
Zdroj: 849356 na Pixabay

Web3 představuje novou etapu vývoje internetu. Jedná se o celospolečenskou digitální iniciativu, která odráží potřeby a způsob života především naší mladé nastupující generace. V tomto článku vám přiblížíme jeho vývoj, jaké změny může přinést a proč by vás měl zajímat.

Proč Web3 vzniká?

Pro pochopení Webu3 je dobré si ve zkratce představit vývoj, který mu předcházel. 

První stádium internetu, tedy tzv. Web1 (mezi lety 1990–2004), přinesl vznik prvních webových stránek a internetových služeb. Uživatelé zde pouze víceméně konzumovali nabízený obsah, bez možnosti jej jednoduše tvořit a bez možnosti přímé interakce s ostatními uživateli. 

Dále navazoval Web2, který se rozvíjel přibližně od roku 2004 s nástupem sociálních sítí. Ten uživatelům nově umožnil flexibilně sdílet svůj vlastní obsah a komunikovat s jinými uživateli. Kontrolu nad obsahem, daty a hodnotami z nich generovanými však začala kumulovat převážně skupina velkých nadnárodních společností. Ambicí Webu3 je nyní tento systém změnit. 

Jaké principy jsou tedy pro fungování Webu3 klíčové?

Vizí Webu3 je vytvoření nového, lepšího a svobodnějšího digitálního prostoru a automatizované práce s bezpečně uloženými daty. S tím pomáhají především nastupující technologie blockchainu a umělé inteligence (AI). Je proto založen na těchto principech:

  • Decentralizace a rovnost. Web3 a jeho uživatelé se snaží o to, aby byl co nejvíce decentralizovaný. Směřuje tedy k tomu, aby se vlastnictví a kontrola obsahu přesunuli od několika korporací ovládajících velkou část webu do rukou jejich tvůrců a uživatelů. Web3 je rovněž založen na principu rovnosti. Snaží se o to, aby všichni měli možnost svobodně nakládat se svými daty a bez omezení se podílet na vytváření a užívání digitálního prostoru. 
    To umožňují jednotlivé decentralizované aplikace (tzv. dApps), které zajišťují stejnou využitelnost jako aplikace předchozích generací, ale zároveň podporují systém, kde není potřebný žádný prostředník (typicky velká IT společnost či platforma). Aplikace tohoto typu jsou vyvíjeny například na nejznámější decentralizované blockchainové síti Ethereum.
Hannah Busing na unsplash
  • Transparentnost. Transparentnost je na Webu3 dosažena především pomocí blockchainových technologií. Díky nim jsou data o jednotlivých transakcích a digitálních kontraktech jednoduše dohledatelná a efektivně spravována. Lze tak transparentně řídit peněžní toky, online volební procesy, či dokonce celé organizace, typicky takzvané decentralizované autonomní organizace (DAOs), o kterých se rozepíšeme v dalších článcích této série.
  • Tokenizace. Tokenizace znamená vytváření digitálních dat obsahujících nějaké právo nebo jiné hodnoty k digitálním, ale i reálným věcem. Každý den se stále více aktiv v reálném světě mění na své digitální protějšky ve formě tokenů. Je tomu tak proto, že tokenizace umožňuje rychlé, bezpečné a levné (bez poplatků prostředníkům) převody práv a hodnot. Nahrazuje tak často neflexibilní, pomalé a administrativou zatížené převodní procesy, jak je známe dnes (typicky obchodní rejstříky, katastry nemovitostí, notářské zápisy atp.).
  • Automatizace a síťování. Automatizace je na Webu3 umožněna zejména prostřednictvím tzv. smart kontraktů. Jsou to v základu blockchainové programy, které se spustí při splnění předem stanovených podmínek. Obvykle se používají k automatizaci provádění rozhodnutí nebo dohod tak, aby si všichni účastníci mohli být okamžitě jisti výsledkem, a to bez zapojení jakéhokoli prostředníka nebo časové ztráty. Smart kontrakty se tedy používají proto, aby se lidé mohli spolehnout na očekávané výsledky v digitálním světě, a záležitosti, které by se jinak musely dělat manuálně, mohou nyní fungovat bez lidského zásahu. 

Obdobně AI se svou rychlostí a přesností práce umožňuje nakládat s daty efektivně, čímž usnadňuje lidskou činnost. Síť digitálních dat, jejichž vlastnictví, používání a přenositelnost bude takto plně automatizována, vytvoří systém vztahů mezi člověkem a strojem, který nám umožní vykonávat naše činnosti mnohem rychleji, přesněji a organizovaněji.

Jaké benefity může Web3 přinést?

Snahy o rozvíjení Web3 prostoru jsou tedy vedeny společným cílem – vrátit ho do rukou jeho uživatelům a tvůrcům. Umožní jim držet a užívat svá data a případně je též zpeněžit.

Web3 prostor přinese také demokratizaci v používání internetu. Zatímco rozhodování o fungování jeho jednotlivých platforem dnes podléhá diskreci velkých hráčů, sítě založené na distribuovaných technologiích mohou tato rozhodnutí delegovat na jednotlivé uživatele, tedy na ty, kterým skutečně na daných digitálních prostorech záleží.

Pokud vás zajímají konkrétní aplikace Webu3, přečtěte si také předchozí článek na toto téma.
Web3 je stále rozvíjející se ekosystém a práce na něm jsou teprve na samém počátku. Má ale nepochybně potenciál vylepšit způsob, jakým sdílíme digitální svět a jak se dělíme o své hodnoty. V další části této série vám právníci ze Sparring.io, kteří jsou autory i tohoto článku, představí, jaké právní výzvy s sebou tato oblast přináší.

Zdroj: SparringDalibor ČernýSimona Stasová

Další doporučené články

Pozor, podvodů s umělou inteligencí přibývá

Pozor, podvodů s umělou inteligencí přibývá

V nedávné zprávě společnost Elliptic uvedla pět způsobů, jak se umělá inteligence používá k podvodům v oblasti kryptoměn. Přestože je tu umělá...
17. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min
Inbank rozšiřuje na českém trhu své služby

Inbank rozšiřuje na českém trhu své služby

Estonská digitální banka Inbank rozšiřuje své portfolio a představuje nové možnosti vkladových účtů a osobních půjček. Tyto služby jsou dalším krokem v úsilí...
13. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce