Bankovní skupina Erste Group zavádí jednotný přístup k API všech svých dceřiných bank. K API Česká spořitelny je již připojeno 184 společností.

14. 6. 2019 – | Doba čtení: 3 min

Erste Group Bank AG se rozhodla nabídnout jednotný přístup k rozhraním pro programování aplikací (API) svých dceřiných bank ve střední a východní Evropě. První v nabídce Erste Group budou API, která umožňují využití služeb a rolí předepsaných ustanoveními směrnice o platebních službách 2 (PSD2). Portál Erste Developer (http://developers.erstegroup.com) slouží jako centrální přístupová platforma pro API Erste Group. Třetím stranám poskytuje dokumentaci, přístup k API a možnosti testovat prostřednictvím „sandboxu“. Od půlky května 2019 se na portálu Erste Developer zaregistrovalo více než 120 organizací a na základě dat a služeb, které platforma nabízí, bylo vytvořeno 25 API řešení. 

Cílem Erste Group je co nejdříve rozšířit svou nabídku na portálu Erste Developer o takzvaná „prémiová API“ v rámci svého širšího závazku zpřístupnit výhody PSD2 a otevřeného bankovnictví více než 16 milionům svých zákazníků v regionu CEE. Nabídkou konsolidovaného přístupu ke svým API Erste Group zajišťuje nejen poskytovatelům – třetím stranám (TPP) – ale také svým zákazníkům snadný přístup k bankovním údajům v rámci konzistentního přístupu v celé skupině. 

Česká bankovní dcera Erste Group, Česká spořitelna, byla první v rámci bankovní skupiny, která nabídla live přístup k API, a to od počátku roku 2018. V současnostije k API České spořitelny připojeno 184 firemních zákazníků a 64 z nich již API využívá pro své komerční potřeby nebo pro potřeby svých zákazníků.

Spořitelna také začala využívat PSD2 API ostatních bank ke spuštění prvního multibankingového platebního tlačítka na českém trhu. Kliknutím na platební tlačítko u internetových obchodů umožní lidem zaplatit za transakci ze svého internetového bankovnictví bez ohledu na to, u jaké banky mají otevřený účet. Službu Platba z účtu je nyní dostupná klientům České spořitelny a také Air Bank, ČSOB, Raiffeisenban a Moneta Money Bank.

„K platebnímu tlačítku Platba z účtu jsme připojili již čtyři banky a předpokládáme, že do konce roku bude možné přes Platbu z účtu realizovat internetové platby z většiny velkých a středně velkých bank na českém trhu,“uvádí Martin Medek, šéf Otevřeného bankovnictví České spořitelny.

PSD2 nabízí zákazníkům bank rozšířené možnosti 

Svou stávající nabídkou API si Erste vysloužila vynikající zpětnou vazbu TPP i partnerů, která přispěla také k tomu, že Erste Group byla v průzkumu Open Banking Monitor publikovaném společností Innopay vyhlášena za „Mistra v otevřenosti“.

Regulační prostředí zavedené PSD2 vytváří novou konkurenci v oblasti platebních služeb tím, že poskytovatelům – třetím stranám – dává příležitost dostat se k údajům o platebním účtu zákazníka za podmínky výslovného souhlasu zákazníka. Cílem tohoto regulačního prostředí je zajistit zákazníkům přístup k širšímu okruhu služeb, podpořit inovace a rozšířit ochranu spotřebitele. Zároveň přispívá ke zvýšené potřebě efektivních možností správy bankovních údajů zákazníky.

„Základním cílem PSD2 je zajistit, aby vlastnictví bankovních údajů a rozhodování o jejich využití bylo přímo v rukou zákazníka. U společnosti Erste je zaměření na rozšiřování možností pro zákazníky doplněno naší rolí ochránce finančních údajů zákazníků. Jejich data budeme i nadále chránit a zajistíme, aby byla v bance v bezpečí, a zároveň budeme klienty podporovat v informovaném rozhodování o sdílení jejich údajů,“ uvedl Peter Bosek, ředitel Erste Group pro oblast retailu.

Podle PSD2 a souvisejících regulačních technických norem (RTS) jsou všechny bankovní dceřiné společnosti skupiny Erste Group (s výjimkou dceřiné společnosti ze Srbska, které není členským státem EU) povinny poskytovat přímý přístup schváleným/zapsaným a regulovaným netradičním poskytovatelům platebních služeb (TPP). Sem spadá i možnost přístupu k údajům o bankovním účtu zákazníka banky a možnost zadávat platební příkazy, to vše na výslovnou žádost zákazníka. Rozšířením své nabídky API pro TPP v rámci svého portálu Erste Developer podnikla Erste Group rozhodný krok ke splnění těchto požadavků PSD2.

„Náš závazek zajistit, aby data našich zákazníků byla sdílena pouze na výslovnou žádost klienta a s jeho výslovným souhlasem, jde ruku v ruce s naším nadšením ohledně příležitostí, které PSD2 nabízí zejména zákazníkům. Portál Erste Developer hraje v dosahování těchto cílů zásadní roli, protože umožňuje vývojářům třetích stran vytvářet řešení a společně tak formovat otevřené bankovnictví v našem regionu,“ uvedl Miloš Toman, vedoucí skupiny pro produkty a řízení obchodních záležitostí v divizi Erste Group Korporátní zákazníci a trhy. „Vedle naší nabídky pro zákazníky v retailovém segmentu chceme nabízet první dedikovaná řešení v oblasti API i svým korporátním zákazníkům a zajistit jim tak centrální přístup k datům a službám v rámci celé skupiny.

Zdroj: Tisková zpráva

Další doporučené články

Redakce

Katka, Eva, Petr, Vašek a Zdeněk. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce
Více informací Souhlasím
Naše webové stránky využívají technologie remarketingu umožňující návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše produkty, ukázat naše reklamy v externích reklamních systémech. Pokud používáte naše stránky, vyjadřujete tím souhlas s využitím souborů cookies podle vašeho nastavení prohlížeče.