Reklama

Češi se bojí a vytváří finanční rezervu – s investicemi jim pomáhá internet a známí

18. 6. 2021 – | Doba čtení: 2 min

bankovky
Zdroj: redakce

Pandemie Covid-19 měla znatelný vliv na finanční chování Čechů. Polovina lidí v průzkumu společnosti Perfect Crowd pro investiční společnost TESLA uvedla, že spoří dlouhodobě, a tak se jejich postoj k úsporám během pandemie nezměnil. Obecně lidé ale uváděli, že nyní zachází s penězi mnohem opatrněji. Celých 80 % lidí očekává, že se bude zdražovat a peníze budou rychleji ztrácet svou hodnotu. Na otázku, zda se díky nejistotě snaží ještě více šetřit a vytvářet si finanční rezervu, odpovědělo kladně také 80 % dotazovaných. Vzniká tedy situace, kdy na jedné straně lidé hromadí z opatrnosti úspory, a na straně druhé roste jejich inflační očekávání.

Společnost Perfect Crowd zkoumala cílovou skupinu Čechů, kteří generují úspory aspoň 500 Kč měsíčně. Paradoxem je, že i přes obavy z inflace má naprostá většina lidí, přesně 73 %, své peníze uložené na spořicích účtech, které v tuto chvíli nabízí zhodnocení hluboko pod aktuální míru inflace. Je příznivé, že 72 % lidí s úsporami posílá část svých příjmů na penzijní připojištění, a 53 % lidí má stavební spoření. Ale vysoké oblibě se těší i investice do realit. Do nemovitostí nebo do bydlení investuje 44 % lidí. Projevuje se také vliv karantény, kterou lidé využili pro zvelebení svého domova. Nejčastěji lidé spoří právě na úpravu či pořízení bytu, dále pak na elektroniku nebo auto a na třetím místě figuruje dovolená. Nemění se jen přístup k úsporám, ale i platební návyky. Například platební kartu začalo mnohem více využívat 80 % lidí a 78 % dotazovaných deklaruje, že více platí online.

K samotnému rozhodnutí, kam své peníze opravdu investovat, dovede zhruba třetinu lidí doporučení od známých či rodiny. Sociální sítě tvoří zhruba čtvrtinu informačních zdrojů. Zahraniční média v tomto ohledu sleduje jen 7 % lidí v Česku. Projevuje se, že ideální investiční produkt splňuje tři kritéria. Na prvním místě musí mít vyšší likviditu. U konkrétních finančních produktů a způsobů investic lidé vyžadují především okamžité zhodnocování. Proti nabídce termínovaných vkladů se v průzkumu ukázalo, že klienti obecně odmítají na své peníze čekat déle než jeden měsíc. Další kritérium tvoří výše výnosů. V důsledku tzv. levných peněz nenabízí likvidní spořicí účty dostatečné zhodnocení. Třetím silným motivátorem je nízké investiční riziko. Díky rostoucí inflaci lidé čím dál častěji investují do nemovitostních fondů. Navíc až 85 % lidí očekává růst cen nemovitostí.

Martin Folprech, zdroj: TESLA IS

„Obecně lze říci, že Češi jsou z pohledu spoření a investování velice konzervativní. Do velké míry se smířili s tím, že v bance jsou úroky blízké nule, ale zároveň se bojí zkoušet nové věci a jsou velice obezřetní. Velkou roli zde sehrává i fakt, že nabídka různých investičních produktů a alternativ je tak velká, že se v ní standardní klient může jen těžko sám zorientovat či věnovat jí svůj čas a pozornost. Proto mají české finanční instituce v oblasti vzdělávání veřejnosti ještě co dohánět,“ říká Martin Folprecht, zakladatel a generální ředitel společnosti TESLA IS.

Průzkum proběhl na vzorku 605 respondentů z řad domácností, které ušetří aspoň 500 Kč měsíčně. Pro vzorek byly kontrolovány kvóty pro pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

Zdroj: tisková zpráva TESLA investiční společnost

Další doporučené články

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce