Reklama

DAO – budoucnost lidské organizace (nejen) v digitálním světě

21. 11. 2022 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: seyes sina fazeli na unsplash.com

Je to již zhruba šest let, co byla na Ethereu spuštěna první zásadní decentralizovaná autonomní organizace (DAO), nazvaná jednoduše The DAO. The DAO zaznamenala nečekaný úspěch, když se jí podařilo vybrat přibližně 150 milionů dolarů od více než jedenácti tisíc účastníků, což z ní učinilo největší crowdfundingovou kampaň té doby. Ačkoli konec The DAO byl poznamenán kontroverzí úspěšného hackerského útoku, krypto komunita nerezignovala na potenciál, který tyto typy organizací přinášejí.

Co je to DAO?

Tato třídílná zkratka obsahuje následující atributy a charakteristiky:

 • Decentralizovaná – I když se míra decentralizace může lišit, obecně se jí rozumí, že rozhodnutí jsou v těchto organizacích přijímána kolektivně, a nikoli centrálním orgánem (např. jednatelem či představenstvem společnosti). V rámci takové struktury pak mohou být tvořeny skupiny, které se specializují na určité úkoly a kolektivně se podílejí na tom, aby dosáhly kreativních řešení.
 • Autonomní – To znamená, že organizace je samosprávná a soběstačná ve smyslu vlastní údržby a směřování. Není závislá na vnějších zdrojích či lidském faktoru, protože je schopna samosprávy pomocí nových technologií, jako jsou např. smart kontrakty. Autonomii mají rovněž členové organizace, kteří se na ní podílejí výhradně na základě vlastního uvážení a sami rozhodují, kolik času a energie do ní chtějí investovat.
 • Organizace – Představuje podobně motivovanou skupinu lidí, kteří pracují na společném cíli. DAO umožňují lidem s podobnými zájmy z různých zemí a prostředí vytvářet struktury vzájemné důvěry a využívat kolektivní kreativní inteligence. Mnoho zakladatelů si tento typ organizace vybírá právě za účelem vytvoření vysoce angažované komunity.

Jak DAO funguje?

Většina těchto organizací využívá digitální tokeny jako nástroj pro výkon hlasovacích práv a účasti na řízení, technologii blockchain k zajištění toho, aby interakce mezi stranami byly transparentní a důvěryhodné, a smart kontrakty k automatickému provádění kolektivně přijatých rozhodnutí. Decentralizované organizace však nemusejí využívat žádnou technologii, aby byly plně funkční. Především tehdy, když jsou založené na autentických mezilidských vztazích.

Zdroj: element5 digital na unsplash.com

V rámci různých druhů těchto organizací existují rozličné mechanismy rozhodování a hlasování, přičemž každý má své výhody a nevýhody:

 • 1 token = 1 hlas – V tomto případě je hlasovací síla jednotlivce odvozená od počtu tokenů, které drží. Tento mechanismus je nejběžnější zejména ve velkých organizacích, protože je jednoduchý na pochopení a provedení. Nevýhodou však je, že velcí hráči s velkým množstvím tokenů mají kontrolu nad hlasováním, zatímco menšinoví držitelé mají malý vliv.
 • 1 autorizovaná digitální peněženka = 1 hlas – V tomto systému je hlasovací síla stejná pro všechny autorizované peněženky, bez ohledu na množství držených tokenů. Tuto možnost volí zejména organizace, které nemají svůj vlastní token. Výhodou je, že držitelé většího množství tokenů nemají převahu v hlasování nad malými držiteli. Problém může nastat, pokud jednotliví uživatelé začnou vytvářet více peněženek. Pak je nutné členství navázat například na jednu konkrétní adresu peněženky či jiný verifikační mechanismus.
 • Kvadratické hlasování – Každý v základu disponuje pro hlasování jedním hlasem. Může si však v rámci volebního procesu dále zakoupit více hlasů pro preferovanou hlasovací možnost, přičemž cena za další hlasy je kvadratická: jeden hlas například stojí jeden volební token, dva hlasy stojí čtyři tokeny, tři hlasy devět tokenů a tak dále. Výhodou je, že tento mechanismus odrazuje od hlasování ty, kteří na dané otázce nemají zájem, a zároveň může dát menšině výraznější vliv v otázkách, na kterých jí záleží.

Jaké jsou výhody DAO a jak se liší od tradičních společností?

Tyto organizace se postupně stávají čím dál víc populárními a skupiny, společnosti i jednotlivci mají stále větší zájem o využití těchto systémů řízení. Mají totiž oproti tradičním společnostem několik výhod:

 • Bez hierarchie – Na rozdíl od tradičních společností nemají tyto organizace žádnou předem danou hierarchii. Neexistují tedy žádní nadřízení, což však neznamená, že neexistují pravidla. Rozhodnutí přijímají členové organizace společně, každý hlas musí být vyslyšen. V rámci těchto uskupení pak přirozeně vyvstávají vůdčí osobnosti, které podporují ostatní členy, řeší konflikty a pomáhají vytvářet příjemné vztahy a prostředí.
 • Participace – Decentralizované autonomní organizace podporují intenzivní participaci na jejím běhu. Členem DAO může být teoreticky kdokoliv, kdo splňuje předem definované požadavky, jako např. vlastnictví projektového tokenu. Jelikož rozhodování není vyhrazeno centrálnímu orgánu, každý člen se může podílet na směřování dané organizace. To motivuje členy účastnit se jejího chodu, a přispívat tak k naplnění jejích cílů.
 • Transparentnost – Většina DAO je budována na transparentnosti hlasování a celého chodu organizace. To zvyšuje pocit odpovědnosti za hlasování, a členy tak nepřímo pobízí k přijímání rozhodnutí prospěšných pro celou komunitu.

Jaké jsou příklady využití DAO organizace?

Mohou být založeny za rozličnými účely. Mezi některé typy patří:

 • Investiční DAO – Sdružuje kapitál členů, kteří hlasují o tom, jaké projekty podpoří. Příkladem je The LAO, což je DAO založená za účelem investování a podpory ekosystému, projektů a decentralizovaných aplikací – dApps, postavených na blockchainové síti Ethereum.
 • Filantropická DAO – Funguje jako charitativní organizace založená komunitou, ve které členové shromažďují finanční prostředky a společně rozhodují o tom, co podpoří. Například Ukraine DAO podpořila Ukrajinu sumou 6,75 milionu dolarů získanou prodejem jednoduchého NFT ukrajinské vlajky.
 • Sběratelská DAO – Jejím účelem je sdružovat finanční prostředky, které komunita investuje do sběratelských předmětů, přičemž každý člen vlastní podíl odpovídající jeho investici. Typickým příkladem je Flamingo DAO, která investuje do NFT sbírek.
 • Protokolová DAO – Je určená k řízení decentralizovaného protokolu, jako je decentralizovaná burza nebo jiný typ decentralizovaného řešení. Známým příkladem je MakerDAO, jež využívá MKR tokeny, pomocí kterých mohou členové hlasovat o změnách v příslušném DeFi protokolu.
 • Regenerativní DAO –Je termín pro organizaci, jejímž účelem je vytvářet ve světě pozitivní externality a která využívá principů fungování webu 3 k zjišťování ověřitelného dopadu na regeneraci naší Země. Příkladem může být Kolektivo, které poskytuje soubor nástrojů umožňující komunitám nastartovat, financovat a řídit vlastní regenerativní ekonomiku. Časté jsou také organizace působící v oblasti tzv. regenerativního financování neboli ReFi, o kterých se rozepíšeme v dalších dílech této série. Takovou je například Moss, která tokenizuje a umožňuje nákup emisních povolenek v souvislosti se zalesňováním a ochranou přírody v amazonských pralesech.

Decentralizované autonomní organizace, jako nový způsob řízení lidí nejen v digitálním prostředí, představují budoucnost, která odráží potřeby současné společnosti. Hledají se způsoby, jak lidé mohou spolupracovat na základě svých vlastních tužeb, potřeb a energie, kterou jsou ochotni do společných projektů investovat. DAO je ideálním nástrojem, který počítá s tím, že šťastný a spokojený jednotlivec je ta nejdůležitější součást každého fungujícího organizačního celku. Právníci z advokátní kanceláře Sparring, kteří napsali tento článek, se těmito principy řídí a zároveň je pomáhají nastavovat i svým klientům.

Autoři: Sparring: Simona Stasová, Dalibor Černý

Další doporučené články

Duben 2024 na FinTechCowboys

Duben 2024 na FinTechCowboys

Ať už jste v dubnu zažili nové tropické teplotní rekordy nebo vám naopak pomrzla zahrádka, ve fintechu se toho opět událo...
2. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min
Liberecká konference CryptoByte bude nabitá obsahem

Liberecká konference CryptoByte bude nabitá obsahem

Třetí ročník kryptoměnové konference CryptoByte zavítá již 4. května 2024 na půdu Technické univerzity v Liberci. Konference se v minulých ročnících zúčastnilo přes...
23. 4. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce