Reklama

Erste Group spustila první blockchainovou platformu pro digitální emise dluhopisů, využít ji mohou i Češi

24. 10. 2018 – | Doba čtení: 4 min

Erste Group a společnost ASFINAG provedly první plně digitální emisi nástroje dluhového financování v Evropě s použitím blockchainové platformy. Počátkem týdne byla na nově vytvořené platformě Erste Group společností ASFINAG úspěšně provedena emise Schuldscheindarlehen(„SSD“) ve výši EUR 20 mil. Mezi investory, kteří upsali inovativní emisi, byly rakouské pojišťovny Wiener Städtische Versicherung a DONAU Versicherung, a rovněž regionální rakouská banka Hypo Vorarlberg. S využitím blockchainové technologie, která emitentům i investorům nabízí vyšší efektivitu, větší transparentnost a nižší míru provozních rizik, tato platforma slibuje, že Schuldscheindarlehena podobné produkty kapitálového trhu budou dostupnější a nakládání s nimi efektivnější pro korporátní emitenty i institucionální investory.

Emisi nástroje dluhového financování ve výši EUR 20 mil. provedla v pondělí společnost ASFINAG – stavitel a provozovatel silnic a dálnic v Rakousku – v rámci prvního použití digitální emisní platformy, kterou Erste Group vytvořila za pomoci Hyperledger Fabric nabízené nadací Linux pro podnikové blockchainové platformy.  Celý pracovní postup použitý při emisi Schuldscheindarlehenprobíhal na blockchainové platformě Erste Group fungující na základě povolení, a to bez paralelního využití tradičního procesu, při němž se používá papírová dokumentace a fyzické podpisy. Namísto toho společnost ASFINAG jako emitent, Erste Group jako hlavní aranžér a investoři, mezi nimiž byly společnosti Wiener Städtische Versicherung, DONAU Versicherung a Hypo Vorarlberg provedly celý proces emise (distribuce, přidělení a podpis smlouvy o Schuldscheindarlehen) digitálně.

Člen představenstva Erste Group pro korporátní klienty a trhy Jozef Sikela uvedl: „Tato blockchainová emise na kapitálovém trhu představuje pro Erste Group další příklad úspěšného vývoje inovativních řešení založených na technologiích, které přinášejí našim klientům skutečné výhody.  Nyní se soustředíme na to, jak tyto výhody zpřístupnit co největšímu počtu našich klientů – podnikům, finančním institucím, emitentům z veřejného sektoru i investorům – čímž pomůže podnikům rozvíjet své podnikání a posílíme kapitálové trhy v regionu i celkový výhled růstu.“ Bernhard Leder, vedoucí Skupinové tvorby trhů a financování Erste Group, k tomu dodává: „Jsme velmi hrdí na to, že jsme použili blockchainovou technologii způsobem, který slibuje, že Schuldscheindarlehen bude atraktivnější jak pro emitenty, tak pro investory. Tím, že eliminujeme potřebu manuálních kroků, které jsou náročné na pracovní sílu, jsou pomalé a mohou být náchylné k chybám, nám může implementace blockchainu pomoci emisi podobných nástrojů zrychlit, zjednodušit a zefektivnit.“

Klaus Schierhackl (předseda představenstva ASFINAG) a Karin Zipperer (finanční ředitelka ASFINAG) uvedli: „Jako jedna z předních infrastrukturních společností v Evropě přirozeně při využíváme nové technologie jak ve fázi výstavby, tak i údržby a výběru mýtného. Využíváme možnosti, které nám nabízí digitalizace – nyní i v oblasti financování. Nejdůležitějším aspektem pro nás je absolutní bezpečnost blockchainové technologie. O tom jsme se ujistili. Proto se společnost ASFINAGna tomto projektu podílí.“

Pojišťovna Wiener Städtische to chápe jako potvrzení své role rychle jednajícího investora: „Tato transakce představuje další krok v naší digitalizační ofenzivě. Perspektivní blockchainová technologie nám poskytuje příležitost provádět investice rychleji a transparentněji. Zároveň řeší náš prvořadý zájem zajistit dodržování těch nejvyšších standardů zabezpečení,“ říká Christine Dornaus, členka představenstva Wiener Städtische Versicherung.

Jako pojišťovna investujeme do solidních firem a tím upevňujeme pozici Rakouska jako místa dobrého pro obchod a pro své zákazníky vytváříme přidanou hodnotu. V našem přístupu k investicím jsou bezchybnost a hladké zpracování obzvlášť důležité. Digitalizace nám umožňuje naše procesy zeštíhlit a zefektivnit. Blockchainová technologie v tomto ohledu nastavuje trendy,“ zdůrazňuje Reinhard Gojer, člen představenstva DONAU Versicherung.

Michel Haller, generální ředitel banky Hypo Vorarlberg uvedl: „Blockchainová technologie otevírá cestu k digitální ekonomice. Vytváří obrovské příležitosti pro automatizaci, potenciál pro zvyšování efektivity procesů a umožňuje lepší zabezpečení transakcí. Očekáváme, že v budoucnu budeme přes blockchain zpracovávat obrovské objemy servisních transakcí. Tento vývoj musí být v následujících letech součástí procesu.“

Vteřiny, nikoli dny – to vše díky blockchainu

Díky využití blockchainové technologie lze úkony související s přípravou a podpisem transakční dokumentace – což je zásadní fáze, která u tradičního procesu emise papírových Schuldscheindarlehentrvá několik dnů – vyřešit během několika sekund. Zavedení blockchainové technologie v rámci platformy umožňuje podstatně snížit administrativní zátěž spojenou s těmito transakcemi, plně však také odráží proces integrace nového klienta a zohledňuje aspekty bankovního tajemství, které očekávají účastníci emise Schuldscheindarlehen. Kromě toho Erste Group platformu nastavila tak, aby její otevřená architektura v budoucnu umožnila integraci dalších bank a platforem.

Schuldscheindarlehen nabízí jasné výhody pro korporátní klienty  

Schuldscheindarlehenjsou v Evropě zavedeným nástrojem dluhového financování, s objemem v oběhu ve výši přesahující 100 mld. EUR z celkového trhu SSD v Evropě. Tento nástroj se sice těší největší popularitě v německy mluvících zemích, avšak trh SSD se v posledních letech stává internacionálním spolu s tím, jak své první emise Schuldscheindarlehenvydávají také polské, maďarské a české společnosti.

Schuldscheindarlehense vyznačují prvky úvěrů i dluhopisů, neboť v nich jde o dvojstranné, neregistrované a (obvykle) nehodnocené úvěrové smlouvy, které se prodávají přímo institucionálním investorům; SSD nemohou být kotovány na trhu cenných papírů. Schuldscheindarlehenjsou obvykle strukturovány jako prioritní nezajištěné nástroje s minimálním objemem mnohem nižším, než jsou srovnatelné minimální hodnoty obvykle aplikované u syndikovaných úvěrů či korporátních dluhopisů. Kromě toho je dokumentace i doba přípravy u SSD obvykle kratší než u alternativních instrumentů.

Blockchainová technologie ukazuje své silné stránky

Blockchainová technologie představuje nový způsob, jak ukládat nezměnitelné datové transakce na oddělených počítačích, kdy jsou data zajištěna kryptografickými postupy. Jednotlivé blockchainy začínají sítí, jejíž členové jsou vzájemně propojeni a bezpečně si vyměňují údaje a aktiva prostřednictvím internetu. Struktura používaná u blockchainů je také transparentní a ověřitelná vzhledem k tomu, že všechny tyto jednotlivé transakce musí potvrdit většina účastníků sítě.

Blockchainová technologie je obzvlášť zajímavá pro mnoho oborů, mimo jiné pro finanční sektor, neboť slibuje, že v budoucnu bude možné provádět mnoho druhů transakcí mnohem rychleji, jednodušeji, transparentněji a s nižšími náklady.

Blockchain, který vytvořila Erste Group pro svou platformu Schuldscheindarlehen, je vybudován na bázi Hyperledger Fabric nadace Linux, která využívá kontejnerovou technologii k tomu, aby hostila inteligentní smlouvy nazývané „chaincode“, které tvoří aplikační logiku systému.

Právní poradenství v souvislosti s novátorským použitím blockchainového procesu pro tuto emisi poskytovala společnosti Erste Group firma Wolf Theiss, zatímco poradenská firma v oblasti IT, společnost d-fine, poskytla Erste Group rady k vývoji blockchainové platformy.

Zdroj: Tisková zpráva

Další doporučené články

Pozor, podvodů s umělou inteligencí přibývá

Pozor, podvodů s umělou inteligencí přibývá

V nedávné zprávě společnost Elliptic uvedla pět způsobů, jak se umělá inteligence používá k podvodům v oblasti kryptoměn. Přestože je tu umělá...
17. 6. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce