Reklama

Fintech Klarna zavádí interní uhlíkovou daň

26. 7. 2021 – | Doba čtení: 2 min

Zdroj: Unsplash

Klarna, přední švédský poskytovatel plateb, nákupních služeb a maloobchodní banka, oznámila, že se zavazuje ke Climate Pledge a také se zapojí do kampaně Race to Zero. Společnost Klarna chce v souladu s Pařížskou dohodou zvládnout dekarbonizaci tak, aby nejpozději do roku 2040 dosáhla nulových emisí skleníkových plynů ve všech svých oborech. Na začátku letošního roku se společnost zavázala snížit do roku 2030 celkové emise o 50 % a zavést interní daň z uhlíku, kterou hodlá investovat do projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí.

David Sandström, marketingový ředitel společnosti Klarna, prohlásil:Jako globální společnost máme velkou odpovědnost za řešení některých z nejnaléhavějších výzev, týkajících se zdraví naší planety. Spojujeme proto síly s dalšími významnými aktéry, abychom zabránili dlouhodobému poškození našich ekonomik a stylů života. Řízení dopadů Klarny na životní prostředí je pro nás nejvyšší prioritou a naším cílem je i nadále podporovat povědomí a znalosti o životním prostředí mezi našimi zaměstnanci, zákazníky a partnery.

Climate Pledge je závazek založený společnostmi Amazon a Global Optimism. Jeho cílem je dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2040, tedy o 10 let dřív, než stanovuje Pařížská dohoda o změně klimatu.

Race to Zero je celosvětová kampaň podporovaná OSN, jejímž cílem je vytvořit impuls k přechodu k dekarbonizované ekonomice a do roku 2030 tak snížit všechny globální emise na polovinu.

Klarna se zavazuje, že bude podnikat řadu kroků k plnění strategie dekarbonizace. Bude pravidelně měřit a vykazovat emise skleníkových plynů. Plánuje provádět obchodní změny a inovace ke snížení využívaných materiálů a zlepšení účinnosti s použitím obnovitelné energie a tím eliminovat emise uhlíku. Zbývající emise bude neutralizovat pomocí realizace společensky výhodných offsetových projektů čímž ve finále dosáhne čisté nulové roční emise uhlíku. 

Tyto kroky zapadají do větší iniciativy pro udržitelnost přírody GiveOne, kterou Klarna oznámila letos na Den Země, 22. dubna. V rámci této iniciativy společnost vyčlenila 1 % ze svého financování na financování iniciativ, řešících nejnaléhavější výzvy týkající se změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti. Poslední kapitálové financování, potvrzené v letošním červu, činí 639 milionů amerických dolarů, díky čemu ocenění společnosti vyšplhalo na 45,6 miliard amerických dolarů a tím Klarna zůstává nejcennějším soukromým fintechem v Evropě a druhým největším na světě. 

Zdroj: Klarna tisková zpráva

Další doporučené články

Julia Gorbatiuc

má dlouhodobé zkušenosti z bankovnictví, ale v poslední době dává přednost práci pro start-upy

Další články autora