Reklama

Udržitelnost nejen v bankách očima prvního CSO v České republice

25. 5. 2021 – | Doba čtení: 4 min

matus pull
Zdroj: Česká spořitelna

Titul Chief Sustainability Officer (CSO) je v naší republice poněkud netradiční. Česká spořitelna však takovou roli letos obsadila, a tak jsme CSO Matúše Púlla vyzpovídali. Co to vlastně obnáší být manažerem pro udržitelnost, v čem a jak mohou banky pomoci v oblasti ekologie a také jaké změny můžeme v příštích letech očekávat. Udržitelné cíle, které si stanovuje EU, jednotlivé státy, ale třeba právě i firmy, jsou totiž ambiciózní. Ale pravděpodobně kriticky nutné.

Matúši, mezi českými bankami je Vaše pozice CSO poměrně ojedinělá. Zkuste nám přiblížit, jak to celé vzniklo a co taková pozice obnáší?

Podstata mojí role spočívá v tom, abychom zohlednili udržitelnost v celé bance. To znamená jak v našich službách pro klienty, tak ve vlastním provozu banky. Udržitelnost máme na mysli environmentální i společenskou.

Výhoda titulu CSO je zejména v tom, že na oblast udržitelnosti přitahuje určitou pozornost. Měl bych radost, kdyby i kolegové z dalších bank, kteří řeší podobné téma, mohli dostat podobnou oficiální roli či titul, jako mám dnes já. Banka samotná touto rolí chce zdůraznit, že nám na udržitelnosti záleží a vždy záleželo.

V jiných bankách se setkávám s tím, že udržitelnost je trochu roztříštěná na několik rolí – korporátní, retailová, interní. Skutečně je ta Vaše role mezi českými bankami unikátní resp. jak to vnímáte jinde?

Vím, že i v jiných bankách mají manažera udržitelnosti nebo existují komise pro udržitelnost. Například Hana Kovářová, která je předsedkyní komise pro udržitelné finance ČBA, je zároveň ředitelkou pro strategii značky a komunikaci KB.

Každopádně CSO jako centrální role je důležitá, abychom jako banka mluvili jedním hlasem.

A co znamená memorandum pro udržitelné finance pod patronací ČBA? Znamená to nějakou větší kooperaci mezi bankami v oblasti udržitelnosti? Nebo půjde víc o platformu pro výměnu informací?

Memorandem jsme chtěli vyslat jasný signál celé společnosti, že pro banky je udržitelnost důležitá a chtějí k ní aktivně přispět. V komisi se zaměříme na podporu a rozšíření udržitelnosti v bankách, správné zavedení evropské regulace a transparentní nastavení standardů pro zelené produkty. Chceme, aby si klient mohl být jistý, že bankovní produkt nabízený jako zelený skutečně zelený je.

A jsou nějaká pravidla, kterými se musíte řídit?

Základní pravidla nám dává evropská regulace. Běžně v bankovním světě regulace vzniká a vstupuje v platnost roky, ale v rámci udržitelnosti se teď věci dějí a vznikají velice rychle. Jako příklad uvedu „sustainable finance reporting directive“ – čili jakým způsobem musí všechny investiční společnosti zveřejňovat to, jak v investicích nabízených klientům zohledňují environmentální a sociální rizika. Také byla právě dokončena první část zelené taxonomie, tzn. seznamu jednotných kritérií, jaké aktivity bude Evropa považovat za prospěšné pro klima a zabránění klimatické změně.

Máte inspiraci nebo oborového lídra z pohledu udržitelnosti u nás či ve světě?

V environmentální a klimatické oblasti ukazují směr například ING, BNP Paribas nebo i Societé Génerale. My v Erste Group již dvě stě let pomáháme lidem na cestě k prosperitě, zabýváme se udržitelností sociální.

Zelená dohoda pro Evropu říká, že do roku 2030 potřebujeme snížit objem emisí skleníkových plynů o 55% proti roku 1990. Do roku 2050 máme být uhlíkově neutrální, což nebude vůbec jednoduché. Každá země si musí stanovit plán, jak toho dosáhnout. I každá banka si musí stanovit plán. Bude potřeba udělat mnoho investic a velkých změn.

Mluví se až o jednom bilionu korun do roku 2027, které přijdou z EU. Ale to nebude stačit a bude potřeba do této oblasti nasměrovat i další úvěrové a investiční prostředky. A to bude právě úloha bank, aby se v této oblasti výrazně angažovaly. Spořitelna chce se zelenou transformací pomoci všem svým klientům.

A Česká spořitelna si už stanovila nějaké svoje cíle?

My si tyto cíle chceme letos stanovit. Ale náš postup má být skutečně založený na realizovatelnosti – pokud něco slíbíme, tak chceme vědět, že to také bude realizovatelné.

Zdroj: Česká spořitelna

A co konkrétní produktové oblasti. Zatím jste mluvil o korporátním světě, investicích a transformacích. Jaké jsou další oblasti, kde se udržitelnost řeší?

Další oblastí jsou například hypotéky, které jako zelené dnes nabízí třeba ČSOB a my je také aktuálně vylepšujeme. Pro firemní klienty budeme nabízet zelené úvěry nebo dluhopisy – buď určené na konkrétní zelenou investici nebo navázané na splnění domluvených parametrů udržitelnosti – např. snížení uhlíkové stopy, spotřeby energie nebo škodlivých emisí. V obou případech klientům kromě poskytnutí úvěru pomůžeme i se získáním dotací, aby tyto investice mohlo realizovat více klientů. Ovšem znovu zdůrazním, že udržitelnost je širší téma, ve kterém se nesmí ztrácet ani sociální oblast. A my chceme naše klienty ve všech oblastech udržitelnosti maximálně podpořit.

Myslíte, že začnou vznikat nové banky či alespoň bankovnictví, které budou téma udržitelnosti mít ve své DNA již o začátku?

Příjemně mne překvapily výsledky průzkumu Českého rozhlasu Rozděleni klimatem, podle kterého si drtivá většina obyvatel Česka myslí, že klimatická změna už probíhá a bude mít dopad na planetu. Jenom menší část si přitom myslí, že bude mít dopad i na ně osobně. Příležitost pro udržitelné bankovnictví tady určitě je, zejména u mladých lidí. Pokud se nám ve Spořitelně podaří udržitelnost mít jako součást našich aktivit a produktů, tak věřím, že budeme pro tyto klienty zajímaví a důvěryhodní i my.

A jak může banka pomoci běžným lidem s udržitelností?

Když si pořizujete nové bydlení nebo přemýšlíte o rekonstrukci, banka vám pomůže financovat zateplení, tepelné čerpadlo nebo solární panely. Ale to potřebujete jednou nebo dvakrát za život. Cesta k udržitelnosti začíná malými krůčky. Zkusit jednou týdně jet do školy nebo do práce na kole, nebo vynechat někdy maso k večeři. Jde to, a když každý z nás udělá malou změnu, tak to potom jako celek bude mít velký dopad.

My jako banka chceme ukazovat změnu sami na sobě a potom můžeme lidem dávat právě takové tipy. Ale nebude to jen o bankách. Důležitý je přístup všech firem, ať už se bavíme o nábytku nebo třeba oblečení. Třeba v oblasti cirkulární ekonomiky je velký prostor.

Myslím, že v české společnosti se o tomto tématu příliš nemluvilo, a mám velkou radost, že se to mění.

Můžete zmínit třeba nějakého partnera, se kterým na udržitelnosti spolupracujete?

Na úrovni skupiny spolupracujeme s organizací WWF, která nám pomáhá nastavovat udržitelné investiční produkty. Toto partnerství chceme víc podpořit a zviditelnit v České republice.

Jako banka můžeme fungovat i jako spojovací článek mezi našimi firemními klienty a různými ekologickými aktivitami třeba neziskových organizací.

Jsme na závěru našeho povídání – co je podle Vás to hlavní, co teď může společnost v oblasti udržitelnosti dělat?

Podle mě je základem stanovit si nějaké cíle. To téma je důležité, ale ani pro nás jako pro firmu ani pro občany to není o splnění nějaké regulace. Je to celospolečenské téma a já věřím, že nejenom Česká spořitelna pomůže k tomu, aby se naše republika stala zelenější, udržitelnější.

Děkujeme za rozhovor. Věříme, že se obecně všechny banky budou tématu udržitelnosti více a více věnovat, a někdy příště s Matúšem Púllem, CSO v České spořitelně zase na shledanou.

Další doporučené články

Seed Starter ČS uspořádal Silicon Valley Camp

Seed Starter ČS uspořádal Silicon Valley Camp

Seed Starter České spořitelny umožnil několika startupům zúčastnit se v Praze akceleračního programu v kooperaci s odborníky ze společnosti USMAC, která do Silicon...
6. 10. 2022 – Doba čtení: 3 min

Martin Pacholet

blockchain, UX, openbanking, BankID a wealth management, to jsou aktivity, kterým se v posledních letech intenzivně věnuje.

Další články autora