Reklama

InsurTech, Neo a Open Insurance a další pojmy pro rok 2023

16. 1. 2023 – | Doba čtení: 6 min

Zdroj: maximalfocus na unsplash

Význam pojmu InsurTech není dosud ustálený, pojďme se blíže podívat, co si lze představit pod spojením „insurance“ (pojištění) a „technology“ (technologie). InsurTech je součástí širšího pojmu FinTech, který znamená využití technologií a inovací ve finančním sektoru. InsurTech se zaměřuje na využití například umělé inteligence, strojového učení nebo internetu věcí k poskytování pojištění a dalších služeb v tomto sektoru. Nedá se říct, že jde jen o digitální byznysové modely, pod pojem InsurTech spadají jakékoli technologie či inovace, jejichž cílem je zlepšit efektivitu, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost pojišťovnictví.

InsurTech se objevuje v různých formách, od pojišťovacích startupů využívajících technologie až po digitální útvary již zavedených pojišťovacích společností. Mnoho InsurTech společností se zaměřuje na poskytování nových a inovativních pojištění nebo na zlepšení interních procesů, jako je například sběr a vyhodnocování (analytika) informací pro výpočet pojistného či stanovování technických rezerv nebo vyplácení plnění v případě vzniku pojistné události.

Co všechno může zahrnovat InsurTech?

Pojem InsurTechu nelze definovat v jeho úplnosti, protože není statický a do jisté míry závisí na stavu dosavadního poznání vědy a techniky, tzn. je otevřený novým řešením nebo use case, které dosud nebyly testovány nebo zavedeny v praxi. InsurTech zahrnuje širokou škálu technologických inovací a aplikací. Mezi ně patří například digitální obchodní modely (tradiční hráči využívají technologie při poskytování pojišťovacích služeb), ale i obchodní modely na bázi pojištění nebo jim podobné technologie (např. peer-to-peer pojišťovny s pojišťovací licencí, vzájemné pojišťovací spolky, InsurDAO, crowdfundingové platformy aj.).

K Insurtechu jistě patří digitální pojištění jako pojistný produkt nebo služba, kterou lze sjednat nebo spravovat přes internet nebo mobilní aplikaci (včetně srovnávače pojištění). Digitální pojišťovny mohou nabízet přímé pojištění bez prostředníka – komunikace probíhá mezi pojišťovnou a zákazníkem na dálku (například pomocí telemarketingu, zapojení chatbotů apod.).

Vzniká také nový typ, tzv. Neo Insurance, což je obchodní model bez založení pobočky v určité geografické oblasti, která jinak zajišťuje provozní záležitosti pojišťovny pro lokální potřeby. Evropský prostor je dostatečně osídlený, ale v některých oblastech v Asii se příliš nevyplatí budovat celou infrastrukturu, jako jsou nemocnice, pobočky bank anebo právě pojišťoven. Model Neo Insurance může být spíše vhodný pro sofistikovanější zákazníky, kteří jsou schopni využívat výhod samoobsluhy. Některé méně složité pojišťovací produkty by však mohl zvládnout i běžný člověk.

InsurTech v současnosti využíváme zejména v oblasti automatizace a inovace procesů, například při sjednávání pojištění nebo likvidaci pojistných událostí. Digitalizace sjednání pojištění často vyžaduje digitální onboarding zákazníka, což znamená, že pojišťovna a zákazník si musí vyměnit celou řadu údajů týkající se jeho osobní situace pro zjištění požadavků a potřeb, ale i pro úpis pojištění. Při tom je nezbytné zjistit jeho identitu a případné AML identifikace, čehož lze dosáhnout pomocí digitálních identit, jako je např. BankID. V rámci úpisu pojištění zákazník zpravidla poskytuje odpovědi na dotazy pojišťovny – na to je možné využít interaktivní dotazník, který usnadňuje automatizaci (digital health underwriting), ale i přesto se někdy musí doložit další doklady, jako jsou lékařské zprávy, anebo absolvovat lékařská prohlídka. Úplná digitalizace tohoto procesu by vyžadovala zajistit elektronickou výměnu dat mezi pojišťovnou a lékařem ve strojově čitelném formátu. To se již dostáváme do oblasti, kterou označujeme jako Open Insurance, protože jde o údaje, které nemá primárně k dispozici zákazník, ale třetí strana. Taková výměna by mohla ušetřit práci řadě doktorů i poradců, kteří musí papírové dokumenty posílat poštou, anebo je manuálně skenovat.

Do InsurTechu patří také pojištění založené na sledování aktivit, které využívá technologie, jako je například internet věcí (IoT) nebo GPS, ke sledování aktivit pojištěného a může poskytovat slevy nebo výhody v závislosti na míře rizika. Jako příklad můžeme uvést využití telematiky v pojištění vozidla, která nashromážděná data využívá ke stanovení ceny pojištění podle řidičského chování. Jiným příkladem může být podpora zdravého životního stylu v životním pojištění pomocí sledování aktivit jedince podle jeho chytrých hodinek či náramku. Slíbením nižšího pojistného je možné zákazníky motivovat k dodržování určitého režimu.

Pro tyto typy inovací se vžil pojem Usage-based policies – toto pojistné nemá statický tarif, ale platí se za dobu, kdy je služba doopravdy využívána. Například se zohlední skutečné používání vozidla (někdo jezdí autem jen o víkendu, jiní jen v pracovní dny) anebo lze tento typ využít pro krátkodobé pojištění (například u půjčoven aut nebo car-sharingu). U statického tarifu může být pojistné dražší, a není proto vhodné pro všechny zákazníky.

Jiným příkladem mohou být tzv. On demand policies, u kterých se zohledňuje použití vozidla pro více účelů – je vhodné například pro řidiče Uberu, kteří při poskytování taxi služeb platí jinou sazbu než při soukromé jízdě týmž vozidlem. Zde vzniká rozdíl mezi statickým posouzením rizika a jeho posouzením v reálném čase, resp. na přesnějších datech. Pokud bychom měli vymezit vzájemné rozdíly, tak Usage-based policies řeší hlavně to, jak často se vozidlo užívá, zatímco On demand policies dokáže oddělit situace, ve kterých se zvyšuje riziko nehody z důvodu odlišného účelu použití vozidla (v pracovní době) a kdy naopak není nutné účtovat vyšší sazbu (mimo pracovní dobu). Telematika k tomu navíc dokáže vyhodnocovat řidičské chování, takže výslednou cenu pojištění může ovlivnit i řidič samotný.

Digitalizovat lze i jiné procesy, například likvidaci pojistné události. Obecně platí, že pojistné plnění se vyplácí na základě žádosti oprávněné osoby. Alternativně mohou být některé typy krytí předmětem automatické výplaty v případě vzniku pojistné události bez nutnosti žádat o vyplacení, jako je kupříkladu dožití se určitého věku. Tato situace nevyžaduje složité dokazování nebo posouzení pomocí odborného posudku. Pouze se fyzicky potvrdí existence, anebo se využije důkaz o opaku. Dožití bývá často kombinováno s krytím pro případ smrti. Pokud by bylo možné na dálku ověřit v knize úmrtí na matrice, že u pojištěného není evidován stav smrti, pak by nic nebránilo automatické výplatě pojistného plnění či smart kontraktu. Podobně by bylo možné ověřit i případy úmrtí pojištěného bez nutnosti žádat pojišťovnu o plnění ze strany obmyšleného.

Na vyšším vývojovém stupni se nacházejí pojištění založená na umělé inteligenci, která mohou využívat tuto technologii k vyhodnocení rizik, k poskytování personalizovaných nabídek nebo k automatickému vyplácení pojistného plnění v případě vzniku pojistné události.

Zdroj: ahsanization na unsplash

Které další technologie kromě automatizace a umělé inteligence InsurTech využívá?

Můžeme zmínit například geolokační technologie, jako je GPS k monitorování pohybu zákazníků a k přizpůsobení cen pojistek podle rizik spojených s některými oblastmi (například u cestovního pojištění). Nemusí se monitorovat jen pohyb zákazníků, ale i předpověď počasí nebo jiné události, na které může být zákazník prostřednictvím mobilní aplikace upozorněn, aby jim přizpůsobil své chování.

Dále se jedná i o chatboty a virtuální asistenty / asistentky využívané k automatizaci komunikace se zákazníky. Jejich výhoda je především v poskytování nonstop služeb, které by jinak musel zajišťovat člověk.

Dalším příkladem může být využití Big data. Tyto technologie sbírají a analyzují velké množství dat, obsahují údaje o životním stylu, profesi a dalších faktorech, což může pomoci pojišťovnám lépe porozumět potřebám zákazníků a přizpůsobit jim své produkty a služby. Big data lze také využít ke zlepšení přesnosti a účinnosti v různých oblastech: ve vyhodnocování rizik (například data o historii pojistných událostí, klimatických podmínkách a dalších faktorech slouží k přesnějšímu odhadu pravděpodobnosti pojistné události v budoucnosti) nebo ke zlepšení služeb. Taktéž se dají sbírat data o preferencích a chování klientů, aby mohly služby lépe reagovat na jejich potřeby a požadavky. Dále se dají využít ke zvýšení efektivity v oblasti komunikace s klienty a ke zlepšení celkového zákaznického zážitku.

InsurTech společnosti mohou využívat také biometrické údaje (otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje) pro autentizaci zákazníků a zajištění bezpečnosti, dále technologie pro bezkontaktní platby, jako je například NFC (Near Field Communication), aby umožnily zákazníkům snadné a pohodlné platby, případně technologii Robotic Process Automation (RPA), která se využívá k automatizaci opakovaných úkolů a procesů. Pomocí RPA můžou společnosti zefektivnit své procesy a usnadnit komunikaci se zákazníky.

V neposlední řadě je možné také využít blockchain, ale o tom si můžete více přečíst v našem nedávném článku.

Minulost a budoucnost InsurTechu

Pojišťovnictví je považováno za méně inovativní a pomaleji se vyvíjející než jiná odvětví, a to zejména kvůli složitým regulacím a procesům. S nástupem digitálních technologií a s rostoucí popularitou online služeb se ale objevily společnosti, které začaly nabízet sjednání pojištění přes internet nebo mobilní aplikaci. To umožnilo zákazníkům snadnější nákup pojištění a zároveň snížilo pojišťovnám náklady na prodej a zvýšilo efektivitu. Zesílila také konkurenceschopnost daného odvětví.

Přesný počátek vzniku InsurTechu je složité určit, protože určité technologie či inovace zde fungují už řadu let. Výraz InsurTech se začal častěji používat někdy od roku 2010. Populárním se stal v posledních letech, kdy se pojišťovnictví vyrovnává s rostoucí konkurencí společností, které vyvíjejí inovativní technologie pro pojišťovací trh.

Pro následující dekádu může být klíčové zlepšení zákaznického zážitku a jeho sdílení se širší komunitou v rámci zákaznických recenzí. V další fázi se třeba dočkáme gamifikace služeb, při níž dojde k většímu zapojení zákazníků například v otázce dodržování zdravého životního stylu, jako je pravidelný pohyb anebo absolvování preventivních prohlídek u lékaře.

O autorovi: Robert Šimek, zakladatel a člen správní rady České Insurtech Asociace, působí 15 let na finančním trhu a zabývá se právem, podnikáním a technologiemi.

Zdroj: Česká Insurtech Asociace

Další doporučené články

České fintechy 2024 – Q1

České fintechy 2024 – Q1

S novým rokem vám opět přinášíme aktualizaci přehledu českých fintechů a zase jedeme na pozitivní vlně, protože jejich nový počet je...
5. 3. 2024 – Doba čtení: 2 min
Únor 2024 na FintechCowboys

Únor 2024 na FintechCowboys

Další zimní měsíc s jarními teplotami je za námi, a přestože se jednalo o krátký únor, stihli jsme toho z fintechu zaznamenat víc než...
1. 3. 2024 – Doba čtení: 3 min
Startup CarbonPool pojišťuje „uhlíkové kredity“

Startup CarbonPool pojišťuje „uhlíkové kredity“

Pojišťovací startup CarbonPool založený třemi bývalými manažery Allianz, jehož cílem je zaručit společnostem nakupujícím uhlíkové kredity, že dostanou zaplacená povolení,...
9. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Prosinec 2023 na FinTechCowboys

Prosinec 2023 na FinTechCowboys

Uplynulý rok se nesl ve znamení regulací a ten nadcházející na tom bude podobně. Pojďme si připomenout novinky, které jsme pro...
2. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce