Reklama

Je libo dluhopis z Dluhopisomatu? Recenze online objednávky

13. 2. 2023 – | Doba čtení: 8 min

Zdroj: Dluhopisomat

Dluhopisomat.cz je na trhu již několik let. Ale během posledního roku začal nabývat na popularitě, jelikož investování do firemních dluhopisů zažívá renesanci. Jistota předem známého zisku a délky investičního období se ukazuje v dnešní době jako velké plus. Jak se investuje do dluhopisů přes Dluhopisomat, je tématem naší dnešní recenze.

Kam investovat v roce 2023? Akciové trhy jsou turbulentní, krypto visí na vlásku a bankovní produkty nejsou schopné nejen přebít, ale ani dohnat raketový vzlet inflace. Alternativní střednědobé investice mohou být tou správnou odpovědí, a ač patří do rizikovějších produktů, beze sporu budou zajímavou diverzifikační položkou investičního košíku i obyčejného obyvatele. Aspoň tak to vnímá investiční portál Dluhopisomat.cz, jehož nabídku dluhopisů a jejich nákup budeme dneska zkoumat očima běžného investora.

Na úvod krátké prohlášení: dluhopisy kupuji poprvé a vím o nich jen nutné minimum. Proto budu posuzovat i to, nakolik je web srozumitelný z pohledu investora začátečníka. A ačkoliv Dluhopisomat nabízí telefonickou podporu poradce, vydávám se cestou kompletní online „samoobsluhy“.

Ono je těch typů dluhopisů vícero?

Na úvodní stránce ihned vidím investiční kalkulačku, kde mohu začít porovnávat budoucí výdělky. Ale já si nejdříve potřebuji utvořit obrázek, jak to celé funguje. Po (ne tak) krátkém hledání v hlavním menu a na blogu nakonec v patičce stránek objevím rozsáhlou sekci věnovanou teoretickým informacím o dluhopisech.

Základní informace o dluhopisech

Pokud jste zkušený investor a vyznáte se, rovnou tuto podkapitolu přeskočte. Pro ty, kdo jako já zvažují investici do dluhopisů poprvé – krátké ochytření je na místě.

Povědomí o státních dluhopisech má každý, kdo se aspoň krajem ucha zajímá o investování. Spadají do kategorie konzervativních investic, které sice nenabízejí velký výnos, ale zároveň poměrně spolehlivě zaručují návratnost investované částky a její zhodnocení. Jak napovídá název – tyto dluhopisy vydává stát a na Dluhopisomatu je nenajdete.

Dluhopisy mohou být také emitovány korporacemi nebo firmami (mezi které spadají střední a malé podniky) za účelem generování alternativního zdroje financování (tj. nemají svoje peníze ani peníze od banky). Takový dluhopis se již řadí do kategorie rizikových investic, zároveň nabízí zhodnocení 5 až 11 % ročně. Rizikovost takové investice není založená jen na typu podnikání, ale také na neblahé historii častých podvodů nepoctivých emitentů, snažících se okrást investory. Tento faktor a to, že známka potvrzení ČNB není žádnou garancí spolehlivosti, vedlo k propadu popularity firemních dluhopisů v posledních desetiletích.

A zde do hry vstupuje Dluhopisomat, který ve snaze zmírnit riziko nepoctivých emitentů, provádí důkladné prověrky nabízených firemních dluhopisů, jejich zajištění, pojištění apod. K tomu vyvinul vlastní sadu 47 kritérií, kterými musí firma projít, než se dostane na portál.

První krok – jaký dluhopis si vybrat?

V první řadě hledím, jako u jakékoliv jiné investice, na výši úrokové míryza jak dlouho budu mít všechny svoje peníze zpět na svém účtu. Samotnou firmu, její důvěryhodnost a zajištění zkoumám až v druhém kole výběru.

Nejdříve zkouším investiční kalkulačku, umístěnou hned na úvodní stránce portálu. Po krátkém zkoumání zjišťuji, že mě u prvotního výběru zajímá ještě další kritérium – cena jednoho kusu dluhopisu. Ta totiž definuje minimální výši investice.

Investiční kalkulačka

Kromě investiční kalkulačky lze nabídku všech dluhopisů také prohlédnout na dedikované stránce, kde je vidět u každého dluhopisu, kolik investorů již do daného projektu investovalo a jakou celkovou částku projekt získal.

Cena dluhopisu: Na rozdíl od různých crowdfundingových společností, kde se většinou stanoví minimální povolená hranice investice a investována částka může být v podstatě libovolná, u dluhopisů toto pravidlo neplatí. Dluhopis (obligace) se emituje na stanovenou částku a investor může koupit 1 až N kusů, což znamená, že se investují násobky ceny jednoho kusu. Pokud je dluhopis emitován s hodnotou 10 000 Kč, pak je zde možnost investovat do 2 dluhopisů za 20 000 Kč nebo do 3 za 30 000 Kč, ale již nelze investovat řekněme 25 000 Kč. Na to si při výběru vhodné investice musíte dávat pozor, obzvlášť pokud máte k investování přesně vyhrazenou částku.

Detail dluhopisu

Po prostudování nabídky dluhopisů musím konstatovat, že tento produkt se pravděpodobně nebude hodit pro drobné investory, kteří preferují pravidelné investice v malých částkách. Minimální cena za jeden dluhopis v lednu 2023 začínala na 10 000 Kč za kus, ale převažovaly dluhopisy s cenou nad 25 tisíc. Drobná výtka portálu – cena za jeden dluhopis (minimální investice) není vidět na přehledu nabízených dluhopisů, musí se hledat buď v detailu nabídky, nebo vyvodit z kalkulačky.

Délka investice a výplaty úroků: pokud si přejete investovat peníze maximálně na rok, dluhopisy pravděpodobně nebudou tím správným nástrojem pro vaše portfolio. Pokud můžete finance postrádat 2 až 5 let, tak už si asi něco vyberete.

Nabídka firemních dluhopisů

Po dobu vlastnění cenného papíru budete na svůj účet dostávat pouze úroky. Celou investovanou částku získáte zpět až v den splatnosti dluhopisu. Výplaty úroků zpravidla probíhají buď na měsíční, nebo čtvrtletní bázi. U každého dluhopisu je k dispozici přehled splněných výplat výnosů, které Dluhopisomat po celou dobu trvání emise monitoruje.

Přehled výplat výnosů

Důvěryhodnost emitenta a zajištění: Dluhopisomat.cz uvádí, že pouze 1 ze 7 žadatelů o zařazení firemního dluhopisu do nabídky portálu projde jejích striktním výběrovým řízením. Nicméně ani tato kontrola nezbavuje investora zodpovědnosti pečlivě se seznámit s firmou-emitentem a vlastními silami posoudit její důvěryhodnost. V tom může být nápomocná příručka Scorecard od Ministerstva vnitra.

Detail dluhopisu

Na Dluhopisomatu v detailu dluhopisu najdete představení firmy formou krátkého popisu, účely, na které chce společnost použít nově nabyté finance, a co je to nejpodstatnější, výsledky hospodaření za posledních několik let včetně veškeré dokumentace související s emisí dluhopisů.

Navíc u každého dluhopisu poradci Dluhopisomatu vypíchli „5 důvodů pro koupi tohoto dluhopisu“, kde se může vyzdvihnout mimořádně kvalitní zajištění nebo pojistné páky sloužící k dodatečné ochraně investora. Dluhopisy se zajišťují movitým a nemovitým majetkem, někdy se v rámci zajištění dokonce nabízí návštěva k prohlídce prostorů společnosti.

V případě, že si nevíte rady, je zde možnost kontaktovat poradce, který pomůže s výběrem vhodného dluhopisu dle vašich potřeb.

Druhý krok – jde se na nákup

Jakmile jsem si vybrala společnost, která se mi zamlouvala a na kalkulačce si ověřila výnos, vrhla jsem se na „nakupování“.

Na rozdíl od běžných crowdfundingových nástrojů, kde se nejdříve uděluje příslib participace a investuje se, až když se dosáhne na minimální částku, může investor u dluhopisů nakupovat okamžitě (nebo skoro okamžitě, ale o tom později) a je omezen pouze dostupným množstvím dluhopisů.

Na portálu Dluhopisomat jsem online objednávku spustila tlačítkem a přesměrovali mě na stránku emitenta, kde se pokračovalo dále. Vystavení objednávky trvá doslova pár minut, jelikož nevyžaduje registraci ani ověření identity.

Objednávkový formulář

Všechno, co potřebujete objednávkovému formuláři sdělit, jsou kontaktní údaje, jméno a adresa. Tedy v případě, že máte navíc kontaktní adresu, je vhodné ji také uvést, pokud nechcete svůj dluhopis vyzvedávat v místě trvalého bydliště.

Co se mi již líbilo méně, je nutnost odejít z webu Dluhopisomatu na stránku emitenta. Ve finále ani nemám žádný osobní účet, kde bych viděla přehled svých objednávek a kde bych případně mohla řešit nějaké problémy.

Dokončení objednávky

Po odeslání objednávky se musí počkat na e-mailovou zprávu od emitenta (nebo agentury, která zajišťuje prodej dluhopisu). V e-mailu na mě číhalo potvrzení o objednávce, které jsem měla vytisknout, podepsat a pak po nafocení nebo oskenování nahrát do formuláře, jehož link byl také uveden v mailu. Mail obsahoval i pokyny k platbě.

Od tohoto okamžiku byl nákupní proces méně pohodlný: tisk a následovný sken nebo focení dokladů omezuje nákup dluhopisů mimo dosah tiskárny. Dokončení objednávky přes e-mail je potenciálně zneužitelný proces. Je to cena za rychle vystavenou objednávku bez nutnosti registrace.

Každopádně v mém případě se mi tiskárna zrovna motala na stole, takže po zaplacení požadované částky a nahrání nutných potvrzení jsem čekala, co se bude dít dál. Po jednom dni do mé mailové schránky přistál další vzkaz s potvrzením o přijetí zaplacené částky a pokynem čekat na další pokyn. Začalo mi to připadat jako bojovka zkřížená s cestou za pokladem 😀

Třetí krok – mám v ruce skutečný cenný papír

Po několika dnech jsem obdržela e-mail o tom, že můj dluhopis bude doručen poštou. Přiznám se, že to bylo poněkud nečekané, myslela jsem, že obdržím digitální formu listiny. Celková představa se mi ovšem zamlouvala a samozřejmě dávala naprostý smysl v případě cenného papíru.

Pro svůj dluhopis jsem musela na poštu, proto ta kontaktní adresa u objednávky. Co na mě vyskočilo z obálky kromě cenného svitku, byl další papír k podpisu, naskenování a vložení do formuláře z posledního e-mailu. Musela jsem totiž potvrdit převzetí dluhopisu. Nicméně držení nefalšované obligace v rukou celý ten zážitek ve finále vylepšilo a konečně jsem mohla svůj cenný papír uschovat a začít počítat dny (tedy spíše měsíce a roky), než se mi moje investice vrátí.

Co když nemohu čekat až do splatnosti dluhopisu?

Ačkoliv si to nikdo nepřeje, nikdo nemá zaručené, že nebude potřebovat předčasně získat investované peníze zpět. Takže vyvstává zákonitá otázka: Lze dluhopis prodat dříve, než je jeho splatnost? Web Dluhopisomatu nenabízí sekundární tržiště, ale skoro u každého dluhopisu se uvádí informace o tom, že lze požádat o předčasné splacení bez poplatku.

Informace o předčasném splacení

Kde se taková žádost má zanechat, není úplně zřejmé. Ale pravděpodobný správný postup je kontaktovat poradce a detaily probrat s ním. Chybějící sekundární tržiště investic je problém, kterým na Českém trhu trpí i střednědobé alternativní investice, včetně crowdfundingových řešení.

Verdikt

Celý proces výběru a objednávky dluhopisů byl přímočarý a fungoval bez problémů a záseků. Na webu je k dispozici poměrně dost informací, srozumitelných i pro začínajícího investora. Web je strukturován přehledně a má clean design. Uživateli s minimálními zkušenostmi by nemělo dělat žádné potíže najít a objednat dluhopis na Dluhopisomatu.

Co se řešení dá vytknout, je to, co nastává po dokončení objednávky: vícekrokové mailové dopisování a opakované tisknutí, skenovaní a nahrávaní dokumentů do formulářů v mailech. V tomto směru je řešení spíše na úrovní MVP (minimální funkční verze). Díky tomu se nákup (když do toho nepočítám osobní doručení dluhopisu) může protáhnout i na několik dnů.

Proto doufáme, že pokud portál bude i nadále úspěšný, nabídne možnost založit si vlastní účet investora, kde na jednom místě v mžiku odbaví veškerou agendu spojenou s potvrzením nákupu dluhopisů. Osobnímu doručení cenného papíru kurýrem se také bránit nebudeme 😀

Rovněž je nutné povzdechnout nad faktem, že nabídka dluhopisů není tak bohatá, jak by si člověk přál. Což je nutná daň přísného síta ucházejících se firem. Každopádně doufáme, že se nabídka časem rozroste a výběr bude bohatší.

Pokud nejste vášnivý investor, který hodlá každý týden nakoupit nový dluhopis, a spíše tuto činnost budete provádět příležitostně – dají se tyto nedostatky překonat za cenu větší spolehlivosti emitentů a zvýšeného pohodlí objednávání dluhopisů oproti standardním způsobům, které zahrnují návštěvy bankovních domů nebo hledání na burzách s cennými papíry.

Pokud to shrneme, tak celkově je proces objednávek na Dluhopisomatu funkční, srozumitelný a do určité míry nenáročný. Pomocí kalkulačky si můžete svou investici dopředu spočítat a vyhodnotit. Pak si na celkový proces dokončení objednávky vyhraďte několik dnů, vyzbrojte se tiskárnou a směle do toho.

Portálu Dluhopisomat přejeme hodně úspěchů a doufáme, že bude mít čím dál větší portfolio nabízených dluhopisů.

Další doporučené články

Julia Gorbatiuc

má dlouhodobé zkušenosti z bankovnictví, ale v poslední době dává přednost práci pro start-upy

Další články autora