Reklama

Fintech Hub, choose a life of service and adventure. Rozhovor s Janem Purkrábkem – 2. část

5. 10. 2023 – | Doba čtení: 8 min

Zdroj: Photo by Neil Thomas on Unsplash

Fintech Hub se za poměrně krátkou dobu působení na české scéně může pochlubit úspěchem řady svých participantů, jako je například InvestBay nebo NFCtron. Jak funguje spolupráce Fintech Hubu s fintechy a jak jsou do toho zapojeny partnerské firmy, si popíšeme v druhém díle rozhovoru s Janem Purkrábkem.

Onboarding nových participantů

Jak se k vám fintech může přihlásit, probíhá nějaké výběrové řízení?

Fintechy, které přijímáme jako participanty, musí projít vstupním řízením, ale není tak přísné, jak ho známe ze světa venture capital, které často vyhlížejí potenciálního unicorna a mají jen pár loterijních tiketů na vsazení z tisíců projektů.

Za nás je nutné vnímat, zda se daný fintech nachází ve fázi, kdy mu dokážeme dlouhodobě pomáhat ve věcech, které v rámci svého rozvoje bude řešit. Zároveň tam musí být patrná inovativnost řešení a elementární zájem týmu, což se dá odhadnout tak trochu pocitově. Figurují tam i další kritéria jako velikost problému, vhodnost navrhovaného řešení a další.

Pokud za námi ale přijde fintech, který potřebuje jen jedno užitečné propojení, které se dá navázat odesláním dvou tří e-mailů, tak to bereme jako pro bono jednorázovou službu a takový fintech se ani nemusí stát participantem Fintech Hubu.

Jakou formu spolupráce participantům z řad startupů nabízíte? Je časově omezená, nebo je to vztah „napořád“?

My vnímáme, že svět startupů, obzvlášť fintechů, je kontinuální – projekt v každé fázi svého rozvoje zakopává o něco jiného. Proto pro nás různé akcelerační programy, které probíhají intenzivně třeba po dobu dvou měsíců, postrádají logiku. My se na pomoc díváme z hlediska dlouhodobého rozvoje našich participantů.

Také na rozdíl od typických akcelerátorských programů nepotřebuje Fintech Hub brát firmám část jejich equity jako formu odměny za přijetí do programu. Ale v momentě, kdy bychom našli společný byznys přesah, například otevírání nových trhů, významné zakázky, důležitou investici a podobně, se snažíme s firmou najít success fee nebo další podobný motivační model odměňování.

Partnerství s Fintech Hubem

Cílíte na to, aby se fintech-participant časem také zapojil do expertního partnerství Fintech Hubu?

Ve Fintech Hubu orchestrujeme v zásadě dva světy: jsou zde partneři a participanti. Fintechy zaměřené na B2B segment sice na začátku potřebují pomoc, ale zároveň mají velký potenciál fungovat jako partneři, což znamená, že by mohly dalším fintechům získávat nové obchodní příležitosti. Čím větší je naše znalostní síť a síť produktů a služeb, které se mohou spolu propojit, tím je celý tento ekosystém silnější. A to se bavíme teprve o dvou zemích. Pokud se zapojí další státy, pak je nárůst různých kombinací skoro exponenciální. Proto je naprosto přirozené, že se participant časem stává partnerem a takový přerod je vždy vítán.

Jak partnery získáváte a nabíráte do programu? Přeci jen je těch pět pilířů docela všestranně zaměřených.

Navázání partnerství u nás probíhalo buď pomocí PR, nebo také organicky přes sociální sítě, webové stránky, doporučení, nebo pomocí navázání osobních známostí na různých networkingových akcích.

Také často diskutujeme s firmami, které u nás hledají pomoc, zda by propozice jejich byznysu nebo účast ve Fintech Hubu mohla pomoct dalším participantům. To je vlastně nejsilnější zdroj získávání nových partnerských firem.

Pak existuje i cílené nabíraní nových partnerů, kdy v rámci projektů našich participantů zjišťujeme, že potřebujeme poměrně specifickou službu, například platební processing a podobně. A už se nám nejednou stalo, že existující síť kontaktů vhodného partnera neměla a ani v česko-slovenských vodách jsme nenašli nikoho dostatečně kvalifikovaného. V takových případech společně s participantem připravujeme tendry pro EU společnosti a díky tomu objevujeme velmi zajímavé firmy, které na našem participantovi zároveň i otestujeme co se týče kvality dodávaných služeb, a tím obohatíme vlastní portfolio o ověřený kontakt.

Jak vzájemně seznamujete své participanty a partnery? Máte společná setkání, nebo se veškeré kontakty odehrávají jen přes Fintech Hub?

Najít vhodného obchodního partnera pro fintech není to samé jako dámská volenka: tady se seznamte a tady si vyberte partnera z katalogu, který se vám líbí 😀. Ve Fintech Hubu se snažíme proniknout do hloubky projektu, chceme mu rozumět: co opravu dělá, kde má problémy, jakou má roadmapu, a na základě získaných znalostí napasovat vhodné partnerské kontakty takřka na míru.

Nicméně vnímáme, jak je důležité komunitu uvnitř seznamovat, aby se vytvořil prostor na výměnu názorů a zkušeností, aby se na konkrétních příbězích sdílelo to, co řešili, kde měli úspěch a kde se naopak nezadařilo. Byť nejsme orientovaní na společenská setkání, uvažujeme o zavedení pravidelných komunitních akcí, nějakou neformální formou, což by pomohlo umocnit sdílené know-how.

Propojení státní správy se startupy

Prohlašujete, že „Chcete propojovat veřejný sektor či statní správu s korporátním a startupovým světem“. Jak toho lze docílit a o jakých orgánech státní správy je tady řeč?

Má to svůj základ ještě v začátcích Fintech Hubu na Slovensku, kde se nám podařilo jako prvnímu soukromoprávnímu subjektu podepsat memorandum s regulátorem, Slovenskou národní bankou, ohledně pomoci předpřípravy žadatelů o licenční řízení. V Česku například vedeme komunikaci s Ministerstvem financí na téma inovací.

Je podobné memorandum na cestě i s ČNB?

ČNB dává už dlouhodobě najevo, že je to spíše v rukou zákonodárce, který určuje, kde jsou mantinely v licenčním a dohledovém řízení, takže samotný regulátor prostor ke změně nemá. Samozřejmě si každý z nás může udělat názor, zda se jedná spíše o argumentaci, nebo je to realita, ale vnímáme, že existuje zatím dostatečně nevyužitý potenciál ke spolupráci.

Jsou zde historické snahy o tvorbu regulatorního sandboxu na testovaní licencí, ale také o outsourcování dohledového testovacího prostředí, aby se tím regulátor nemusel zabývat a vyčleňovat na to své kapacity. Trh tomu má jít naproti a podobné záležitosti si obstarat sám.

Je taková samoregulace vůbec možná?

Asi zatím nejdál v tom jsou kolegové z České kryptoměnové asociace. Trh si hlídají sami a tvrdí, že černou ovci si umí sami najít a zregulovat. Tento přístup se i nám zamlouvá, ale hledání konsenzu je poměrně komplexní úloha, v níž je Fintech Hub jen jedním z hráčů na pomyslné šachovnici, který nabízí pomocnou ruku pro rozvoj českého podnikatelského prostředí.

V řadě států je dokonce regulační těleso odděleno od monetární politiky, protože tyto dvě funkce spolu nijak zásadně nesouvisí. Zdejší nastavení vzniklo po revoluci a celé se soustředí pod střechou České národní banky, která je vnímána jako monetární autorita, a proto na inovaci pohlíží primárně očima řízení rizik než hledání příležitostí. Ale je to čistě náš získaný subjektivní dojem. Koneckonců veřejný sektor by měl pouze nastavit základní pravidla a odehrát roli rozhodčího. To je univerzální teze, platná nejen pro fintech odvětví.

Když ne přímo s ČNB, s jakými státními organizacemi spolupracujete?

Vystupovali jsme jako partner pro OECD, kteří v ČR dělali výzkum a mapování českého fintech trhu. My se v takových aktivitách hezky doplňujeme s Českou fintechovou asociací, která je zástupcem celého trhu, takže má široký, ale spíše povrchní přehled, kdežto Fintech Hub zastupuje sice jednotky a nízké desítky firem, ale zná do hloubky všechna jejich trápení a problémy.

Letos jsme také podporovali Českou kryptoměnovou asociaci na jednání Senátu v lobbování za krypto průmysl. V tomto smyslu funguje Fintech Hub jako takový neutrální objektivní článek, který se rozumně snaží pomoct i krypto fintechům a zároveň chápe, že zde jsou nějaké mantinely, zejména ve veřejném sektoru, které je nutné dodržovat.

Projektové portfolio Fintech Hubu

Máte již za sebou nějaké projektové úspěchy?

Za dobu, co jsme vstoupili na český trh, prošlo Fintech Hubem něco přes dvacet projektů. A velmi brzy nás opustila představa o nějakých hranicích, protože ty projekty jsou snad z osmi zemí, včetně německých, britských a CEE.

Co může Fintech Hub nabídnout projektům ze západní Evropy a UK?

Britský projekt tvoří globální řešení ve velmi specifické oblasti a vnímá Fintech Hub jako zajímavého partnera pro vstup do našeho regionu i jako validátora některých propozic. Stejně tak pro německý fintech, který zde shání investice a CEE region vnímá jako hodně fragmentovaný, špatně srozumitelný a těžko čitelný, je Fintech Hub významnou pomocí. V obou případech se jedná o startupy v rané fázi, které jinak nemají moc jiných možností, jak na CEE dosáhnout.

Kolik máte teď účastníků, se kterými aktivně spolupracujete?

Máme asi 20 projektů, ale nesmíme zapomínat, že náš program je kontinuální, takže s některým fintechem třeba intenzivně pracujeme několik měsíců, následně se na nějakou dobu odmlčí. Znamená to, že s některým problémem díky nám pohnuli a teď musí dodělávat svoje „domácí úkoly“ nebo zrovna hledají způsoby, jak v rozvoji pokračovat. Za půl roku se znovu ozvou, že jedou dál po své roadmapě a potřebují pomoc s dalším problémem, na který narazili.

Takový průběh spolupráce je ideálním scénářem a v takových případech si říkáme, že plníme přesně to, co jsme si předsevzali.

Můžete se pochlubit pár jmény?

Například InvestBay: když zaklepali na dveře Fintech Hubu, už měli něco namyšleno kolem tokenizace investic do nemovitostí. Ale již po několika vícehodinových workshopech jsme zjistili, že vyvstává celá řada bariér: licenčních, regulatorních, platebních, přeci jen šlo jejich řešení na hranu inovačních možností. Proto se nám společně s partnery Fintech Hubu podařilo celé řešení revidovat, částečně přenastavit, až z toho ve finále vznikl funkční byznys model. Je to pěkný příklad toho, jak někdy projekt vstupem do Fintech Hubu nejdřív narazí čelem do zdi, ale podaří se identifikovat hlavní problémy a ty společně s partnerskými firmami překonat. Nedávno InvestBay zainvestoval úspěšně první nemovitosti.

Další jméno je NFCtron, který se zabývá B2B řešeními. Jedná se již o scale-up projekt, který je široké veřejnosti pravděpodobně neznámý, ale pokud navštěvujete festivaly, tak je skoro jisté, že používáte jejich platební řešení, kterým se tam dá zaplatit v podstatě všechno. S pomocí Fintech Hubu a Mastercard stojíme po boku jejich cesty do světa platebních řešení.

Z dalších můžeme jmenovat například PalmApp, poskytovatele early-wage-access řešení, jemuž jsme pomáhali s nastaveními karetního produktu a také generováním leadů a rozvojem obchodu. Pak bych rád zmínil i TENT.com, kterému se podařilo v rámci kryptoměnové adopce spustit jednu z prvních skutečně kryptoměnových platebních karet v regionu. Brzy zpřístupní takzvané custodial a non-custodial krypto peněženky a platební krypto kartu v jedné aplikaci, což je velmi unikátní řešení.

Jan Purkrábek (vlevo) a TENT.com

Zajímavý je také náš nově přijatý projekt Stable, který staví infrastrukturu pro tokenizaci existujících likvidních cenných papírů s cílem výrazně rozšířit dostupnost podobných investičních nástrojů. Ale těch zajímavých případů je mnohem víc a také míra zapojení Fintech Hubu do jednolitých projektů je velmi různá, někdy to skončí zasláním jednoho e-mailu a někdy intenzivně pracujeme na vytvoření propozicí a rozvoji celého řešení.

Co nějaké projekty, které nedopadly?

Úplně objektivně si myslím, že jsou to zatím asi tři fintechy, které byly vyřazeny z programu: buď se jejich týmy úplně rozpadly, takže nemohly pokračovat, nebo jsme nenašli ani po delší snaze způsob, kterým bychom jim dokázali pomoci. Ne že bychom je vyhodili, ale došlo k přirozenému oddělení na základě oboustranné dohody.

Také některé partnerské firmy nenaplnily očekávání, tak se přirozeně nahrazují průběžně jinými, ale to je naprosto běžné v takovém počtu společností.

Expanze Fintech Hubu do CEE

Proč máte v názvu Fintech Hubu to CEE?

Celková vize našeho projektu je, aby se vyvinul ve Fintech Hub CEE, tedy službu pro celou fragmentovanou střední a východní Evropu. Naše mise je, abychom se v pětiletém horizontu stali místem, kam se startupy a také již etablované fintechy z celého CEE prostoru naučí chodit pro pomoc při svých problémech. Takzvaně „go to place for fintechs“.

Kdy se tedy dozvíme o nové pobočce Fintech Hubu v některé ze zemí CEE?

Kdybychom chtěli v některé z těchto zemí mít vlaječku a kancelář, tak jsme mohli otevřít pobočku již před rokem. Ale naším cílem je, aby Fintech Hub na novém trhu už od začátku fungoval zdravě a soběstačně. To znamená, že na daném trhu by již měli být předem vybraní konkrétní fintech-participanti s byznys potenciálem a zároveň navázaná vhodná partnerství, ať už nová, nebo třeba z řad našich stávajících nadnárodních partnerů, mezi nimiž vlajku drží Mastercard.

Zatím se nám v Čechách a na Slovensku osvědčilo jít přes fintech asociace a být jejich prodlouženou rukou. Delší dobu vedeme jednání v Rumunsku, Maďarsku a dalších zemích i prostřednictvím Evropské fintech asociace i nadnárodních partnerských firem, které také mají zájem na sjednocování kvalitního, ale jinak velmi fragmentovaného CEE trhu.

Celý proces rovněž stojí i na správných lidech, kteří mají zájem a potenciál ve své zemi program kvalitně převzít a rozfungovat. To platí jak pro nové trhy, tak pro stávající český a slovenský trh. Fintech Hub je prostředím pro nadšené fintech jedince, kteří se mohou buď zapojit do pomoci existujícím fintechům, nebo se pustit do budování vlastního projektu, a tím se stát aktivní součástí fintech ekosystému.

Jak řekl jednou Jeff Bezos: „You can choose a life of ease and comfort or you can choose a life of service and adventure.“ To je myslím velmi inspirativní a pravdivý citát.


Děkujeme za rozhovor a přejeme Fintech Hubu hodně úspěchů.

Další doporučené články

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Když se podíváme na první rozhovor, který jsme před několika lety dělali se začínajícím startupem Investown, zjistíme, že reálně se...
7. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Halving podle 2Bminer – rozhovor

Halving podle 2Bminer – rozhovor

Nezadržitelně se blíží další bitcoin halving, a proto jsme se spojili s těmi nejpovolanějšími a zjišťovali, jaký podle nich nastane další vývoj. Za...
25. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

Julia Gorbatiuc

má dlouhodobé zkušenosti z bankovnictví, ale v poslední době dává přednost práci pro start-upy

Další články autora