Reklama

Laboratoř Nadace Vodafone: Startupy oceňují pravidelný mentoring šitý na míru jejich projektu

22. 4. 2022 – | Doba čtení: 2 min

Zdroj: Hannah Busing na unsplash

Laboratoř Nadace Vodafone odstartovala v listopadu 2021 svůj devátý ročník a do mentoringového programu se následně dostalo pět projektů. Program pomáhá akcelerovat inovativní nápady využívající IT technologie se společenským dopadem. Tyto projekty jsou charakteristické svou pomocí konkrétním skupinám – studentům, neslyšícím či nemocným dětem. V letošním ročníku se jich do programu přihlásilo celkem 84, z nichž se skrze porotu probojovala finální pětice. Té se pravidelně věnují odborní mentoři, kteří mají za úkol pomoci projektům nasměrovat marketingovou strategii, oslovit cílovou skupinu a udělat maximum pro to, aby týmům pomohli posunout vyvíjený produkt kupředu a realizovat jejich vizi.

„Každému projektu se věnuje konkrétní odborník, s nímž se týmy pravidelně na měsíční bázi scházejí. Úkolem mentora je supervize nad projektem a poskytnutí odborných rad, které projekt posunou správným směrem. Další hodiny v průběhu měsíce jsou věnovány řešení aktuálních potřeb. Některé projekty se rovněž zúčastnily vzdělávací online přednášky a dalších workshopů zaměřených například na správnou prezentaci projektu,“ shrnuje podstatu mentoringu a doprovodných konzultací projektový manažer Laboratoře Nadace Vodafone Jan Fencl.

Šest měsíců velkých změn

V současnosti prochází akceleračním programem projekty Slyším očima pomáhající neslyšícím nebo nedoslýchavým lidem se socializací, bezbariérové herní studio Kikiriki Games či aplikace Nekrachni na podporu finanční gramotnosti studentů. Pětici doplňuje projekt Aignos podporující digitální vzdělávání v oblasti umělé inteligence a Hrajeme si s Myš – Liš, usilující o tvorbu webových stránek s terapeutickými hrami a dalšími aktivitami pro děti s neurovývojovými poruchami.

Laboratoř poskytuje projektům finanční prostředky ve výši 100 tisíc korun, usiluje o jejich propojení s komunitou investorů a snazší průnik na zahraniční trh. V průběhu šesti měsíců pak projektům poskytuje sérii konzultací ze strany mentorů.

Výrazný pokrok na mnoha úrovních

Právě pravidelný mentoring poskytl účastníkům cenné rady a pomohl nasměrovat jejich projekty správným směrem. „S mentorkou Petrou Saktor jsme absolvovali již čtyři schůzky a pravidelně dvakrát do měsíce probíhá progress meeting s Janem Fenclem a Mirkou Kočíkovou z Laboratoře. Zásadně nám to pomáhá poměrně komplexní projekt od základu správně uchopit. Díky mentoringu jsme tak vyřešili největší zádrhel, který náš projekt od počátku provázel – stanovení si jasného cíle v rámci dvou zakládajících organizací, náklady a do budoucna i cenový model. Program nám umožnil nejen určit kurz, kterým naše úsilí směrovat, ale také jej ukázat široké veřejnosti,“ prozradili o účasti autoři projektu Hrajeme si s Myš – Liš.

„V rámci mentoringu jsme doposud absolvovali čtyři hodiny s Adamem Kočíkem z J&T Ventures,“ popisují autoři projektu Nekrachni. „Konzultace nám pomohly vyřešit největší zádrhel projektu. Při vyvíjení našeho produktu nás totiž neustále napadaly nové způsoby, jak jej zdokonalit, a těmto vizím jsme věnovali příliš času a energie. Díky mentoringu jsme si ujasnili základní strategii a zaměřili svoji pozornost zpět na samotnou podstatu projektu.“

Týmy zmínily i rady, které by jejich následovníkům při účasti v nadcházejících ročnících mohly pomoci. „Autoři by si před vstupem do programu měli definovat nejpalčivější problém, se kterým potřebují v rámci mentoringu pomoci. Je dobré zamyslet se opravdu nad každou možnou překážkou, neboť kámen úrazu se může skrývat skutečně v jakékoli oblasti,“ dodává zakladatelka Kikiriki Games Jana Kuklová.

„Laboratoř v příštích měsících poskytne projektům kromě mentoringu i další vzdělávací programy, například workshop zaměřený na metodu Design thinking, zahrnující správné postupy při práci na inovačních projektech. V červnu pak týmy absolvují prezentaci před odbornou porotou, v rámci které ukážou, jaký pokrok na svém produktu během programu učinili,“ dodává Fencl.


Projekt Nekrachni má velmi blízko k fintechu. Vzdělání v této oblasti pokládáme za jedno z nenaplněných poslání českého fintechu, a proto vám brzy přineseme jeho samostatné představení!

Zdroj: tisková zpráva

Další doporučené články

Duben 2024 na FinTechCowboys

Duben 2024 na FinTechCowboys

Ať už jste v dubnu zažili nové tropické teplotní rekordy nebo vám naopak pomrzla zahrádka, ve fintechu se toho opět událo...
2. 5. 2024 – Doba čtení: 2 min

Martin Pacholet

blockchain, UX, openbanking, BankID a wealth management, to jsou aktivity, kterým se v posledních letech intenzivně věnuje.

Další články autora