Reklama

Montovně zády, inovacím čelem! Které fintechové asociace tu máme a proč jsou důležité

31. 7. 2023 – | Doba čtení: 4 min

Zdroj: midjourney

ČEFTAS, ČIA, ČKMA a CTIT – co znamenají tyto záhadné zkratky? Neustále se rozvíjející fintechový sektor v České republice s sebou přináší potenciál posunout se dále v globálních hodnotových řetězcích a vymanit se z dlouhodobé pověsti montovny Evropy. Jak lze ale podporovat kulturu inovací v době úsporných opatření a dlouhodobé relativní absence kvalitativního růstu? V tomto článku se podíváme na několik českých fintechových asociací, které si skrze podporu inovací v oblasti finančních technologií kladou za cíl přesně to.

Česká fintechová asociace – ČEFTAS

První a momentálně největší z nich je Česká fintechová asociace (ČEFTAS), založená v roce 2016, jejímž hlavním cílem je podpora inovací ve finančním sektoru a spolupráce na vytváření regulačního prostředí. ČEFTAS vede odborné pracovní skupiny, pořádá networkingové a expertní akce a slouží jako kontaktní místo pro inovátory, investory, regulátory a obchodní partnery. Asociace také ve spolupráci s námi a Fintree vytvořila mapu českého fintechu, která má sloužit jako přehledný průřez českým fintechovým prostředím. ČEFTAS také v České republice uvádí FintechHub, platformu pro fintech startupy, která svým uživatelům poskytuje možnost sdílení technologií, právní podporu, síť industry kontaktů pro networking, investiční podporu (pomoc s fundraisingem a představení investorům) a corporate governance podporu od expertů platformy.

„Sledujeme, že český fintechový ekosystém je v posledních letech velice dynamický a chrlí firmy, jejichž produkty mají globální potenciál. Věříme, že v následujících letech bude fintech pro českou ekonomiku představovat důležitý segment,“ říká Miroslav Lukeš, generální ředitel České fintechové asociace.

Česká insurtech asociace – ČIA

Česká insurtech asociace neboli ČIA (poměrně nešťastný akronym vzhledem k tomu, že stejný používá Český institut pro akreditaci a také Česká informační agentura) je organizace, která se specializuje na zavádění a využívání digitálních technologií v pojišťovnictví a rozvoj spolupráce mezi subjekty na trhu s pojištěním (i mimo něj). Fakticky si klade za cíl působit jako zprostředkovatel platformy pro komunikaci mezi různými stakeholdery v pojišťovacím odvětví, ať už jde o regulátory, etablované pojišťovny, anebo insurtech startupy.

„Zaměřujeme se také na osvětu jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností ohledně významu, výhod a možných rizik při zavádění a používání digitálních technologií a nových digitálních byznys modelů v pojišťovnictví. Především však rozvíjíme spolupráci mezi subjekty na trhu s pojištěním,“ uvedl Jiří Vataha, předseda správní rady Insurtech asociace.

Členství v ČIA nabízí členům několik výhod, včetně možnosti „aktivně spoluvytvářet obsah a směřování insurtech oblasti“ či účasti v pracovních skupinách asociace, členové mohou dále těžit z goodwillu asociace skrze používání jejich brandu na svých projektech, získat čerstvé zprávy a informace týkající se insurtech otázek, možnost školení a rozvoje znalostí, pozvánky na akce asociace a externí události a další…

Česká kryptoměnová asociace – ČKMA

Česká kryptoměnová asociace (ČKMA) je sdružení příznivců kryptoměn a podnikatelů v kryptoměnovém odvětví. Cílem asociace je prosazovat fundamentální hodnoty krypta, jako je svoboda, otevřenost a důvěra v technologie. ČKMA sdružuje firmy i jednotlivce, kteří se zajímají o podnikání v kryptoměnovém sektoru a chtějí šířit povědomí o kryptoměnách jako inovativním a respektovaném odvětví ekonomiky.

Hlavním posláním ČKMA je nastavovat standardy pro podnikání v oblasti kryptoměn a zajistit, aby se toto odvětví zařadilo mezi respektované ekonomické sektory. Organizace si klade za cíl formovat a udržovat etický rámec pro podnikatele v kryptu a šířit povědomí o „best-practices“ v tomto odvětví.

Krypto je přeci jen v médiích často prezentováno jako prostředek šedé ekonomiky a bývá v důsledku událostí posledních let spojováno s podezřelou, nebo dokonce kriminální aktivitou. Členové asociace se snaží vyvracet tyto mýty a stereotypy a napravovat obraz kryptoměn nejen na veřejnosti, ale i před veřejnými institucemi, jako jsou například Finanční analytický úřad, Generální ředitelství cel a Policie ČR, se kterými asociace aktivně komunikuje a spolupracuje. Cílem je rehabilitovat pověst této technologie a vyzdvihnout její potenciál, který může změnit životy lidí k lepšímu.

Členství v ČKMA má 3 úrovně a liší se právy a výší členského příspěvku. Zatímco příznivci asociace mají příspěvek nastaven na min. 100 Kč ročně, certifikované členství přijde firmy na 4 000 – 32 000 Kč měsíčně. To jim však poskytuje celou řadu výhod jako například:

  • Účast a hlasovací právo na pracovních schůzkách.
  • Hlasovací právo na valných hromadách.
  • Přístup k dokumentům asociace, včetně zápisů ze schůzek a korespondence.
  • Možnost připojení k sdílenému informačnímu systému pro výměnu AML informací.
  • Možnost osobní účasti na schůzkách s partnery z různých sfér.
  • Použití logo ČKMA v prezentacích.

Certifikované členství však není jen o zaplacení členského příspěvku. ČKMA pro udělení certifikace po svých členech požaduje splnění pravidel ve svém etickém kodexu a ve standardech jednání na kryptoměnovém trhu.

Asociace CTIT (Communications Tools and IoT)

CTIT byla založena s cílem zkoumat trendy digitální ekonomiky, rozvíjet partnerství a podporovat mezinárodní projekty v oblasti komunikačních technologií a internetu věcí. Postupem času se však agenda CTIT rozšířila o digitalizaci finančního sektoru. Svých cílů dosahuje CTIT pořádáním konferencí, vydáváním odborných publikací a odkazováním na významné akce a zdroje informací, poskytováním odborných posudků a poradenských služeb v oblasti digitalizace a fintechu a podporou projektů v oblasti výzkumu a vývoje a v neposlední řadě poskytováním informací o financování.

Ve svém podcastu Fintech Roadmap probírá nejnovější fintechové trendy a představuje zajímavé projekty a společnosti. Podcast také informuje o přicházejících trendech, klíčových činitelích, výzvách a stavu implementace finančních technologií v České republice.

Celkově se nabídka služeb CTIT točí kolem partnerství, finanční podpory a podpory znalostí v oblasti fintechu, z čehož mají prospěch jak čeští, tak mezinárodní stakeholdeři.

Spolupráce asociací

České fintechové asociace sehrávají klíčovou roli při podpoře inovací ve finančním sektoru. Každá z těchto asociací se specializuje na odlišné oblasti a prostřednictvím svých aktivit a pracovních skupin podporuje růst a rozvoj fintechového ekosystému v České republice. Je to patrné z množství společných projektů a iniciativ, které se prolínají napříč všemi výše zmíněnými asociacemi. Výborným příkladem je třeba Mapa českého fintechu nebo podcast Fintech roadmap. Svou spoluprací tyto organizace přispívají ke zlepšení regulačního prostředí, vytváření nových produktů a služeb pomocí inovací a šíření povědomí o fintechových technologiích.

Zdroj: redakce a jednotlivé asociace

Další doporučené články

Richard Šubrt

Další články autora