Reklama

Banky versus startupy – Upvest a KB

28. 1. 2021 – | Doba čtení: 4 min

upvest tým

V roce 2020 proběhlo poměrně velké množství majetkových vstupů bankovních institucí do startupů. V dnešním rozhovoru nám Petr Volný, spoluzakladatel a CTO investiční crowdfundingové platformy Upvest, odpověděl na řadu otázek, jak takový vstup probíhá, jak ho hodnotí a kam bude spolupráce s bankou dále směřovat.

Kde se zrodila myšlenka, že by bankovní instituce mohla být vaším investorem, potažmo partnerem?

Už když jsme Upvest v roce 2017 zakládali, věděli jsme, že nejlepším partnerem pro náš business by byla nějaká větší finanční instituce nebo skupina. Tehdy jsme si ale ještě neuměli představit, že by se nám to mohlo po třech letech budování našeho produktu povést a to hned s jednou s top bank v Česku, tedy Komerční bankou,  která je navíc součástí silné mezinárodní skupiny Société Générale.

Proč zrovna Komerční banka?

Komerční banka je první bankou na českém trhu, která je na podobný typ partnerství připravena. Jako jediná z bank nezůstala pouze u slov, ale opravdu systematicky realizuje svůj plán na spojení se s kvalitními fintechy a je připravena seriózně investovat i do rozběhnutých startupů. Na KB se nám také líbí jejich ambice být agilní  bankou a dívat se do budoucnosti.

Jaké jsou výhody, případně nevýhody spolupráce startupu / fintechu s korporátem velikosti Komerční banky?

Věřím, že se od sebe obě dvě strany mohou hodně naučit. My vidíme určitě na straně KB velikou odbornost a zkušenosti, ze kterých můžeme čerpat. Na Upvest jsou teď kladeny ještě větší nároky ohledně standardizace našich procesů, což ale považujeme v našem businessu za krok vpřed. Jedním z větších rozdílů je, že banka má na každé téma specializovanou osobu nebo i tým, která danému tématu rozumí a zodpovídá za něj. V menším týmu Upvestu se často jeden člověk věnuje více agendám, a proto bývá na společných meetinzích drobný nepoměr v tom, kolik lidí se ho účastní za Upvest a kolik za KB :). Tady se ale vracím k tomu, že jsme moc rádi, že se ve spoustě témat můžeme nyní obrátit na kolegy z KB a věci s nimi konzultovat.

Když zalovíte v paměti, vybaví se vám konkrétní moment nebo událost, která vás přesvědčila, že Komerční banka skutečně je ten správný partner pro vás?

Ano, myslím, že jako skvělá validace našeho partnerství s KB je historka, kdy veliký developer poptávající financování KB řekne, že pro svůj realitní projekt zvolí financování od KB jen tehdy, když bude moct využít na tomtéž projektu mezaninové financování Upvestu. To pro nás bylo skvělé potvrzení ze strany trhu, že když spojíme produkt klasického bankovního seniorního úvěru a našeho mezaninového úvěru, tak získáme na trhu financování developmentu velikou konkurenční výhodu.

Když porovnáme způsob fungování start-upu a korporátu a jejich firemní kulturu, myslíte, že toto spojení se projeví i v tom, že se jeden druhému více či  méně přizpůsobí? Myslíte, že start-up na jedné straně se přizpůsobí některým pravidlům korporátu a banka na druhé straně se naučí být dynamičtější?

V tomto tématu vidím takovou zvláštní ambivalenci. Připadá mi, že přirozeným cílem start-upu je stát se jednou korporátem (tedy velikou fungující firmou s tisíci zaměstnanci a stabilními tržbami) a že každý korporát by chtěl být startupem (tedy dravým produktem). Je to neřešitelný problém :).

Ale teď vážně: Upvest i KB mají nastavený vlastní způsob fungování a nebylo by zdravé tlačit jednu nebo druhou stranu do toho, aby začala fungovat jinak. Za Upvest ale můžu říct, že když nás něco z firemní kultury a fungování KB inspiruje, nebudeme se bát v tomto KB “okopírovat” či se inspirovat.

Jakým způsobem a jak dlouho probíhaly „námluvy“?

Dostat se k podpisu smluv s KB byl celkem elaborovaný proces, který ale, viděno zpětně, rozhodně stál za to. Upvest musel projít důkladným due diligence procesem a okolo finálních podmínek kapitálového vstupu KB do Upvestu se odehrála tvrdá, ale korektní jednání. Všechno následně pozdržela koronavirová první vlna z března roku 2020. Celou dobu ale byla od všech zúčastněných stran znát silná motivace tuto transakci uskutečnit, k čemuž také v červenci 2020 došlo. Celkem tedy námluvy trvaly rok a čtyři měsíce.

Znamená majetkový vstup Komerční banky pro vás nějakou změnu ve fungování, např. obchodního modelu?

Neřekl bych, že se mění přímo obchodní model, ale některé zásadní aspekty našeho businessu určitě partnerství s KB akceleruje. Například se díky společnému produktu financování developmentu můžeme v Upvestu s KB posunout rychleji k projektům s vyšší kapitálovou náročností.

Jakým směrem se ubírá spolupráce s KB od majetkového vstupu? Jaké jsou další plány rozvoje / expanze?

Hned po uzavření transakce, a v některých případech dokonce i předtím, jsme již začali namýšlet spolupráci na několika společných iniciativách. Třeba zmíněné společné financování developmentu v tandemu úvěrů KB + Upvest (seniorní + mezaninové financování). Společně nyní jednáme o několika velice zajímavých projektech. Dále také společně rozvíjíme myšlenku přidat na Upvest úvěrové produkty pro projekty ze segmentu Infrastructure (např. fotovoltaické elektrárny, senior housing, bioplynové elektrárny apod.) a otevřít tak našim klientům investiční příležitosti i z jiného segmentu, než jen real estate.

Pracujeme společně také na uvedení produktu Upvest do distribuční sítě KB. Jinými slovy chceme nabídnout klientům KB pohodlnou cestu k participaci na úvěrech Upvestu. Na technologické úrovni začínáme testovat využití nástrojů open bankingu KB, které by dále měly zjednodušit a zpříjemnit naše služby. Samozřejmě se ještě bavíme o spoustě dalších menších nápadech a možných způsobech spolupráce.

A to je krátké připomenutí minulosti, shrnutí současnosti a také naznačení vize možné budoucnosti partnerství mezi KB a Upvest.

S přípravou rozhovoru nám pomáhala Zuzana Hollmannová kbsmart.cz .

Další doporučené články

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Když se podíváme na první rozhovor, který jsme před několika lety dělali se začínajícím startupem Investown, zjistíme, že reálně se...
7. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Halving podle 2Bminer – rozhovor

Halving podle 2Bminer – rozhovor

Nezadržitelně se blíží další bitcoin halving, a proto jsme se spojili s těmi nejpovolanějšími a zjišťovali, jaký podle nich nastane další vývoj. Za...
25. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

Martin Pacholet

blockchain, UX, openbanking, BankID a wealth management, to jsou aktivity, kterým se v posledních letech intenzivně věnuje.

Další články autora