Reklama

Fintech Hub – orchestrátor pomocí fintechům. Rozhovor s Janem Purkrábkem

19. 9. 2023 – | Doba čtení: 6 min

Zdroj: fintech hub

Hostem FinTech Cowboys je Jan Purkrábek, spoluzakladatel programu Fintech Hub CEE, který se zaměřuje na pomoc fintechovým společnostem. V čem taková pomoc spočívá a jak o ni fintechy mohou zažádat? To a spoustu dalšího se dozvíte v dnešním článku.

Představte nám myšlenku Fintech Hubu

Fintech Hub je platforma pro milovníky fintech řešení. Pod jednou střechou spojuje fintechové startupy, scale-up firmy, technologické, finanční a jiné zajímavé partnery. Ale koneckonců i vášnivé fintechově zaměřené jednotlivce, kteří se chtějí zapojit do nějakého zajímavého fintechového startupu, i když jejich současná situace jim to třeba plně neumožňuje.

Takže jsme platforma otevřená pro fintechové projekty, které hledají reálnou pomoc při překonávání problémů, kterým čelí. Zároveň jsme platforma pro zajímavé partnerské firmy, které takovou pomoc mohou poskytnout. A v neposlední řadě je to místo, kde se různé talenty a nadšenci mohou zapojit do fintechových projektů. V tomto vytváří Fintech Hub unikátní eko prostředí, které na trhu v zásadě neexistuje, protože zde není žádná jiná možnost, jak všechny výše zmíněné aktéry spojit, aby spolu vytvářeli synergické efekty.

Fintech Hub ale vystupuje primárně jako orchestrátor expertních znalostí, nikoliv jako samotný dodavatel služeb nebo konzultant.

Fintech Hub – začátky

Jak vznikl Fintech Hub?

První zárodek Fintech Hubu vznikl z iniciativy společnosti Mastercard, nejprve v koordinaci s Českou fintechovou asociací a E&Y, s následným spuštěním pilotní verze na slovenském trhu, kde se navázala spolupráce s Vacuumlabs. A samozřejmě u toho nesměla chybět Slovenská fintech asociácia. Vznikl Fintech Hub Slovensko jako otevřená platforma, do níž se mohly hlásit další partnerské firmy, které také chtěly být fintechům nápomocné. Do čela projektu se postavil Juraj Králik a já jsem se po odchodu z Mastercard připojil k exekutivnímu týmu. Společnost Mastercard zůstává nadále velmi významným, aktivním a věříme že spokojeným, partnerem.

Jak jste vytipovávali problémy, se kterými fintechy potřebovaly pomoc?

Tady se podepsaly dva vlivy: interně každý z nás v různých životních etapách zažil, že pomoc akcelerátorů bez ohledu na to, jak skvělé mají PR, nemusí být tak efektivní, jak startup očekává. Když do podobného programu přijde obyčejný startup „z ulice“, tak mu jsou jeho nedostatky spíše vytýkány, než aby se reálně vyřešily. Navíc pro akcelerátory je obtížné v tak krátké době proniknout do hloubky daného fintechového řešení, které se navíc v čase rozvíjí a také se často zásadně mění. Proto se s Fintech Hubem snažíme doplňovat a do určité míry challengovat tradiční model akcelerace pro oblast fintechu poskytnutím dlouhodobé a kontinuální péče a podpory fintechovým startupům.

Druhým vlivem byl fakt, že v našem regionu neexistuje žádné místo nebo program zaměřený výhradně na fintechy, obzvlášť ty menší, ačkoliv se jedná o významný kus finančního průmyslu. Vnímali jsme, že „po ulicích chodí hodně drobných fintechů“, které nemá, kdo by opečovával a pomáhal jim v bojích, které sváděly nejen s licencemi a regulatorním rámcem, ale i s dalšími překážkami. Tyto faktory pomáhaly vytvořit základní propozici Fintech Hubu a následná praxe tuto nabídku pomohla vykrystalizovat do pěti pilířů, které Fintech Hub nabízí.

Kdy se vlastně Fintech Hub dostal do Česka?

Po úspěšném pilotu na Slovensku se potvrdila řada hypotéz, které vykrystalizovaly ze skutečné potřeby fintech projektů. Pak jsme se rozšířili i do Česka jako Fintech Hub Česko, abychom mohli pomáhat i českým fintechům po boku České fintechové asociace, která odvádí dobrou práci na poli asociačním. Územní členění však nehraje zásadní roli, je vhodnější používat označení Fintech Hub network, který se významně posiluje zapojením každé nové země.

Pět pilířů Fintech Hubu

Představíte nám pět pilířů Fintech Hubu?

Jedním z bodů agendy byla pomoc s licenčním řízením, což se v zásadě potvrdilo jako oblast problémová pro fintechy, které se často licence zaleknou. Další oblast, kde každý fintech potřebuje nějakou pomoc, je technologická doména.

Třetí pilíř se zaměřuje na pomoc v rozvoji byznysu daného fintechu, zde dokonce nabízíme i služby obchodního charakteru Sales as a Service. Služba zahrnuje celý balíček služeb z prodejní a obchodní oblasti.

Čtvrtý pilíř pomáhá fintechům zorientovat se v komplikovaném fundraisingovém procesu, správně naplánovat aktivity a připravit si svoje propozice na další investiční kola. Pátý pilíř jsme přidávali poměrně nedávno, je to služba „Co-founder as a Service“, kde je Fintech Hub připraven vzít na sebe mnohem větší zodpovědnost za úspěch a rozvoj daného projektu.

V čem mají fintechy největší potíž v případě regulatorních otázek?

Získání licence je pro řadu zejména menších fintechů skoro nepřekonatelná bariéra a obrovská investice času a kapacit. Takže kolikrát raději zváží, jestli licenci dělat v Česku a na Slovensku, nebo raději jít do zemí, ve kterých ji lze získat jednodušeji. Případně dokonce raději předem změní svůj byznys model, aby potřebu získat licenci odsunuli, nebo se jí dokonce úplně vyhnuli. Investoři zkrátka nechtějí financovat startupům rok, dva papírování a nejistoty, zda vůbec dané řešení půjde na trhu spustit, a až pak testovat, jaký o něj bude zájem.

Ani pro náš tým není tak úplně jednoduché významně zkrátit licenční řízení s regulátory. Nicméně jsme schopní fintechům pomoci se na toto řízení připravit a díky tomu zvýšit jejich šanci na úspěch. Jako první soukromoprávní instituce máme také s Národní bankou Slovenska uzavřené memorandum o spolupráci, která funguje velmi dobře.

Jakými otázkami se zabýváte u druhého, technologického pilíře?

S technologickou propozicí jsme počítali ihned od založení společnosti. Nejen Mastercard měl vždy poměrně velké množství zajímavých API řešení a technologií, které se ale obtížněji dostávaly mezi drobnější fintechy. Proto jsme se stali propagátorem této nabídky a zároveň jsme ji obohatili o další kvalitní služby nabízené formou API od řady velmi schopných fintechových společností. Všechny tyto služby se dají neomezeně spojovat a vytvářet extrémně zajímavé kombinace produktových propozic. Aktuálně budujeme něco jako API go-to marketplace, kde mohou uživatelé požadovanou službu najít a integrovat se na ni. Současně v této oblasti testujeme různé modely monetizace se skvělými partnery, jako jsou DX Heroes nebo Superface.ai.

Je API marketplace veřejně dostupný?

API marketplace aktivně tvoříme a část knihoven je dostupná k prohlédnutí na našem webu. Zatím pouze agregujeme API od asi deseti partnerských firem. Jedná se o naší komunitou otestované knihovny, takže jsou garantovaně funkční a validní. Následně bychom celé řešení chtěli posunout na úroveň univerzálního go-to testovacího prostředí pro fintech svět, které následně plánujeme povýšit na dedikované otevřené testovací prostředí, kryté regulatorním testovacím režimem – podobná služba na trhu rozhodně chybí.

Jak takové univerzální testovací prostředí chcete pojmout?

Pravděpodobně se bude jednat o testovací sandboxy jednotlivých API. Zvažovali jsme možnost zavedení testovacího prostředí regulatorního sandboxu, který by mohl významně přispět k zapojení fintechů do různých úlevových programů ČNB, vznik takového sandboxu je ale podmíněn celkovou změnou v přístupu regulátora, takže z naší strany se zatím jedná spíše o vizi.

Hledáme ale různé cesty, jak potřebu takového sandboxu naplnit i alternativně. Je to slabina, která poměrně výrazně brzdí rozvoj inovací. Každopádně kombinace technologické testovací stránky s regulatorním testovacím režimem má potenciál vytvořit mimořádně efektivní místo pro zavádění inovací v tomto sektoru.

Třetí pilíř se týká podpory obchodních aktivit?

Třetí pilíř se jmenuje Business Development. Je to slabina téměř každého B2B fintechu, protože často potřebují sehnat pilotního zákazníka nebo najít institucionálního zákazníka (typicky banku), na kterého sami, jako malý fintech, nedosáhnou. V tom všem jim může Fintech Hub pomoci. V pokročilejších fázích rozvoje potřebují startupy sehnat partnery na novém trhu, do kterého chtějí expandovat.

K podpoře byznysu také nabízíme službu Sales as a Service, která umí šikovnou kombinací různých databází a knihoven identifikovat B2B zákazníky, oslovovat je a sjednávat obchodní schůzky.

Jak můžete pomoct fintechům v jejich nekonečném boji o investice?

Čtvrtý pilíř se vyvinul docela logicky, jelikož dříve nebo později prakticky každý fintech řeší investice do svého projektu. Buď investice aktivně shání, nebo, pokud peníze zrovna dostal, tak by se měl znovu pomalu začít připravovat na další kolo podle hesla „peníze sháněj, když je nepotřebuješ“ 😀.

Pomáháme projektům zvýšit investovatelnost, což spočívá v revizi a kritice propozice daného fintechu, nebo navrhujeme úpravu byznys modelu. Cílem je učinit daný fintech zajímavějším pro investory. Dále také fintechy můžeme rovnou propojit s investory, kterým mohou vhodně zapadnout do jejich investičního portfolia. V takových případech fungujeme pro investory jako garant, že projekt byl prověřen na maximum a objektivně posouzen zevnitř, včetně kladů a záporů. A naopak můžeme pro Ventures Capital společnosti fungovat jako „curration“ služba, tj. provádět dohled nad jejich vyhlídnutým nebo již zainvestovaným projektem.

Pátý pilíř nese záhadný název Co-founder as a Service“, co to znamená?

Kolem Fintech Hubu se točí velké množství fintechových příležitostí ve stádiu úplného zárodku, tedy jsou to nápady namyšlené stylem tužka papír. Naše první čtyři propozice pro ně tudíž nejsou na pořadu dne. Svůj byznys potřebují teprve dovymyslet, začít budovat a celkově nejdřív projít inkubačním obdobím.

Proto jsme začali poskytovat službu Co-founder as a Service“, kde Fintech Hub vystupuje v roli spoluzakladatele či stakeholders projektu. Už jsme se ujali několika projektů, u nichž zakladatelé identifikovali velmi zajímavé problémy na trhu a měli k nim i vymyšlená řešení, provedené úvodní průzkumy. Ale celkově k tomu měli postoj: válí se to tady v šuplíku, já na to nebudu mít půl roku čas.“ Přitom jak nalezený problém, tak i navrhované řešení dávaly smysl. Takže se společným úsilím snažíme dotáhnout tyto nápady do životaschopného produktu.

Znamená to, že se Fintech Hub v tomto případě stává v jistém smyslu spolumajitelem daného produktu? Nevzniká zde střet zájmů?

Jakoukoliv službu Fintech Hub fintechům poskytuje či orchestruje, napojováním na  vhodné partnery, uplatňovaný model je vždy na základě win-win přístupu. Střet zájmů z logiky věci nenastává – všichni mají společný zájem.

Stejně tak do „Co-founder as a Service“ se také snažíme prosazovat win-win principy, proto pokud vložíme nějaké úsilí do projektu a dotáhneme ho společně do úspěšného produktu, což může znamenat dosažení určitého počtu platících zákazníků nebo určité výše valuace, bude nám z toho náležet nějaká odměna nebo tzv. sweet equity. Je to jeden ze způsobů, jak Fintech Hub udržet výhledově ekonomicky soběstačný.

Co v případě „co-foundingu“ projektu dodává Fintech Hub?

Poskytujeme nejen network partnerů a know-how, které kolem Fintech Hubu máme nashromážděné, ale faktickou validaci problému, produktu a byznysu modelu, jako bychom byli součástí samotného projektu. Spolu s vlastníkem nápadu procházíme fázemi designu, studií, validace až ideálně k ověření shody produktu s trhem.

Asi je důležité podotknout, že Fintech Hub není investiční společnost. Jakmile zazní pojem „venture“, řada lidí z toho vyvodí mylný závěr, že se jedná o investování kapitálu. Ale Fintech Hub není investor a ani takové ambice do budoucna nemáme – vždy budeme preferovat přizvání vhodných kapitálových investorů.

Děkujeme za rozhovor a druhá část bude brzy následovat.

Další doporučené články

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Když se podíváme na první rozhovor, který jsme před několika lety dělali se začínajícím startupem Investown, zjistíme, že reálně se...
7. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Halving podle 2Bminer – rozhovor

Halving podle 2Bminer – rozhovor

Nezadržitelně se blíží další bitcoin halving, a proto jsme se spojili s těmi nejpovolanějšími a zjišťovali, jaký podle nich nastane další vývoj. Za...
25. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

Julia Gorbatiuc

má dlouhodobé zkušenosti z bankovnictví, ale v poslední době dává přednost práci pro start-upy

Další články autora