Reklama

Rozhovor o crowdfundingové platformě Ronda Invest

7. 5. 2021 – | Doba čtení: 6 min

Ronda Invest

RONDA INVEST patří mezi významné hráče na poli českého crowdfundingu. Proto jsme se potkali s Lukášem Blažkem, odpovědným za obchodní rozvoj firmy, a požádali o krátké představení společnosti. Zaměřili jsme se na to, v čem se liší od ostatních podobných platforem. Ale dozvíte se i jak se (ne)změnilo investování v době Covidu a také, jaké má RONDA INVEST plány do budoucnosti.

Lukáši, představte nám, co je RONDA INVEST? Jaké byly vaše počátky?

RONDA INVEST a.s. je českou  peer-to-business (P2B) platformou, ve které poskytujeme podnikatelům zajištěné úvěry, a na druhé straně nabízíme klientům možnost do těchto úvěrů investovat.

Společnost vznikla v roce 2017. Nejprve jsme jenom poskytovali podnikatelské úvěry, posléze jsme představili produkt participace, v rámci kterého jsme umožnili investování do již poskytnutých podnikatelských úvěrů. Za společností stojí podnikatelská skupina Alphaduct, a.s. podnikatele Vladimíra Komára a menší podíl akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

V čem se odlišujete od ostatních podobných projektů v ČR? Jaké jsou vaše silné stránky?

Oproti jiným P2P / P2B platformám je u nás zásadní rozdíl v tom, že děláme tzv. Real Estate Lending (úvěry na nemovitosti), přičemž úvěry, do kterých klienti investují, jsou zajištěny nemovitostmi v lukrativních lokalitách, zejména v Praze a okolí.

Další zajímavou odlišností je, že veškeré úvěry zafinancuje nejprve RONDA INVEST, až následně dává možnost participantům do těchto úvěrů investovat. Nejsme tedy jen prostředníkem, tzv. Marketplace, ale sami posuzujeme žádosti o financování, vyhodnocujeme bonitu klientů a po splnění požadovaných kritérií úvěry poskytujeme. Investoři tedy na naší platformě nenajdou žádný úvěr, který by neprošel naším posouzením a nebyl poskytnut ze strany RONDY INVEST.

Naše silné stránky spočívají v jedinečnosti obchodního modelu, kdy investor má možnost investovat do zajímavých projektů, přičemž ví, že v případě problému se splácením na straně dlužníka úvěru stačí, když dlužník nemovitost prodá a problémy se splácením si tím vyřeší. Riziko spojené s investicí do takových projektů je tedy výrazně nižší než například riziko investice do obdobných projektů financovaných dluhopisy, které ale nejsou žádným způsobem zajištěné.

Jaká jsou specifika crowdfundingu pro realitní projekty?

Crowdfunding v modelu Real Estate Financing je specifický zejména existencí zajištění úvěrů, které poskytuje platforma. To je asi základní odlišnost od jiných forem crowdfundingu, jako například nejznámějšího typu tzv. Personal Lendingu, kdy investoři přispívají na zpravidla nezajištěné půjčky občanům nebo tzv. Business Lendingu, kdy zas investoři financují nezajištěné podnikatelské úvěry.

RONDA INVEST nabízí různé typy úvěrů, nicméně mezi nejvíce oblíbené typy úvěrů patří úvěry pro developery a obchodníky s nemovitostmi – tedy na realitní projekty, jak říkáte. Projekty se hodně liší v závislosti na typu developmentu nemovitostí. RONDA INVEST nabízí projektové financování na poměrně širokou paletu případů – od akvizic stavebních pozemků, přes výstavbu například rodinných domů až po přestavby různých bytových domů. Investoři tak mají možnost si vybrat z pestré nabídky projektů v různých fázích výstavby.


Jaké projekty/firmy se k vám dostanou s žádostí o financování? A jak probíhá jejich ověřování?

Nejčastěji se jedná o požadavky na financování menších developerských projektů. Dále pak o investiční úvěry, kde klienti nejčastěji pořizují nemovitosti a velký zájem je o produkt Americká hypotéka pro podnikatele. Tento typ úvěru je koncipován jako neúčelový, takže má úvěrový klient volnost v nakládání s prostředky z úvěru.

Lukáš Blažek – RONDA INVEST Business Developer

Kromě samotného zajištění úvěru pečlivě posuzujeme bonitu žadatelů. Vždy nás zajímá, v jakém oboru klient podniká, jaká je jeho historie, čeho dosáhl a samozřejmě účel úvěru. Preferujeme investiční záměry, kde poskytnutý úvěr pomůže klientům v rozvoji podnikání. Co se týče posuzování nemovitostí, kterými jsou úvěry zajišťovány, necháváme si zpracovat odhad nezávislým odhadcem, zároveň se ale jedeme na nemovitost i sami podívat, abychom si udělali na ni vlastní úsudek a byli si jistí, že odhadce v odhadu nic důležitého neopomněl.

Úvěry poskytujeme výhradně firmám: právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům.

Zastupujete pouze projekty na českém trhu, nebo spolupracujete s developery i v zahraničí?

V oblasti úvěrování se primárně zaměřujeme na subjekty, které mají nemovitosti k zajištění na území České republiky. Doplňkově řešíme i zajímavé projekty na Slovensku. Nicméně aktuálně se soustředíme hlavně na Prahu a její okolí a na krajská města v České republice.

Hledáte si firmy aktivně sami nebo čekáte, že se vám přihlásí? Co má firma, která chce financování, splňovat? A jak má postupovat?

Pro získání úvěrových klientů realizujeme hlavně vlastní akviziční činnost a spolupracujeme s externími zprostředkovateli. Také se na nás firmy obrací napřímo na základě marketingových aktivit. Velice se nám daří opakované obchody se stávajícími klienty, kteří dokončí svoje projekty a obrátí se na nás s dalším záměrem. Také nám dobře funguje doporučení nových zájemců o financování od stávajících klientů.

Jak jsem uváděl, financujeme různorodé záměry. Podmínkou je vždy zajištění nemovitostí a schopnost úvěr splácet. Spoustu věcí dokážeme posoudit a nastavit individuálně, flexibilně a velice rychle. V tomto je určitě naše hlavní výhoda.

A jak postupovat? Doporučuji napsat na uvery@rondainvest.cz a ten samý den se vám ozve úvěrový specialista s návrhem dalšího postupu.

Máte omezení na maximální částku, o kterou firmy mohou žádat?

Ano, standardně poskytujeme úvěry do výše 100 mil. Kč. Podstatnější než samotná výše úvěru je však kvalita úvěrového případu.

Jak rychle firmy dostanou peníze, které potřebují?

Zde velmi záleží na účelu a složitosti celé úvěrové transakce. V případě, že má klient všechny potřebné podklady i s aktuálním odhadem hodnoty nemovitosti, dokážeme úvěr poskytnout v horizontu 10 dnů. Velice tedy záleží na rychlosti dokládání potřebných podkladů ke komplexnímu posouzení úvěru. V momentě, kdy máme interně poskytnutí úvěru schváleno, je dotáhnutí do fáze čerpání úvěru otázkou dnů. Samozřejmě opět za předpokladu, že klient plní všechny dohodnuté podmínky.

Jak je ten úvěr zajištěný? Co se stane, když firma nemůže splácet svůj závazek? Zaznamenali jste kvůli Covidu změny ve schopnosti splácet závazky?

Každý úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, k úvěru je sepsán notářský zápis s uznáním dluhu a svolením k vykonatelnosti a provedena vinkulace pojistného plnění.

Pokud nám úvěrový klient avizuje možné problémy se splácením, hledáme s ním aktivně způsob řešení nastalé situace. Vždy se snažíme s úvěrovým klientem dohodnout a dát mu šanci, aby situaci vyřešil ve vlastní režii – nejčastěji je to formou refinancování úvěru u jiného poskytovatele úvěrů nebo prodejem zástavy nebo její části. Prodej nemovitosti v naší režii je až poslední variantou.

V tomto covidovém období jsme zpřísnili kritéria při vyhodnocování žádostí o úvěr, zároveň naše stávající úvěrové klienty ještě více monitorujeme a jsme s nimi v kontaktu. Potěšující je, že platební morálka našich klientů je i nadále vynikající. U žádného z našich úvěrových klientů aktuálně neevidujeme žádnou splátku po splatnosti. Současně nás žádný z našich úvěrových klientů nepožádal v rámci již ukončeného zákonného moratoria o odklad splátek úvěru. Z tohoto pohledu tedy Covid neměl na naše investory až dosud žádný negativní dopad.

U zájemců o úvěry zmiňujete možnost zprostředkovatelské spolupráce. Jak to z hlediska crowdfundingu probíhá?

V rámci získávání zejména úvěrových klientů máme vybudovanou síť externích spolupracovníků – zprostředkovatelů. Uzavíráme s partnery smlouvu o nevýhradním obchodním zastoupení. Zde to funguje obdobně jako u jiných finančních institucích. Našim partnerům poskytujeme podporu, realizujeme školení, konzultujeme promptně obchodní případy. Zprostředkovatelé mají možnost dosáhnout na pěkné provize, pokud dojde k poskytnutí úvěru klientovi, kterého nám prokazatelně doporučili.


Kdo jsou naopak vaši investoři? Jedná se o fyzické osoby nebo mohou investovat i firmy?

Našimi investory jsou jak fyzické osoby, tak i firemní klientela, ale taky např. různá sdružení, spolky, apod.

Jak probíhá onboarding a ověření investora?

Onboarding probíhá prostřednictvím našeho online portálu rondainvest.cz. Registrace na portálu je obdobná jako u jiných P2B platforem. K ověření identity investorů potřebujeme dva doklady totožnosti a výpis z účtu, ze kterého investor po online podpisu dokumentace zašle autorizační platbu. Přes online portál si pak klienti můžou jednoduše zakládat a sami spravovat svoje investice do úvěrů.

RONDA INVEST – kalkulačka pro investora

Jaká je minimální investice?

Můžete investovat již od tisíce korun nebo 50 Euro a vyzkoušet si, jak je investování u RONDY INVEST jednoduché. Pokud klienti zainvestují při první investici minimálně 10 000 Kč anebo 400 Eur, získávají od nás navíc bonus 500 Kč respektive 20 eur. V nabídce máme také bonusové produkty, kde klienti získají bonus navíc, pokud investují do vybraného titulu nad určitý objem.

Jaká rizika nese investor a jak ověřujete, že jim rozumí? Provádíte nějaké investiční vzdělávání svých investorů?

Výnos investora závisí především na platební morálce úvěrovaného klienta. Klienti před uzavřením smlouvy obdrží Upozornění na rizika, kde je vše podrobně popsané a vysvětlené. Na našich webových stránkách se snažíme co nejsrozumitelněji popsat produkt a jeho specifika. Klienti samozřejmě mají možnost pokládat své dotazy e-mailem, telefonicky, přes chat, nebo i zrealizovat osobní schůzku na našem obchodním místě.

O edukaci našich nebo potenciálních klientů se taky snažíme pravidelnými komentáři k současnému vývoji finančních trhů, cen nemovitostí nebo sdílené ekonomiky. Také se snažíme zdůrazňovat důležitost aktivní správy volných finančních prostředků. Naše články a analýzy lze najít na našem webovém blogu.


Jaké jsou vaše plány a vize do budoucna?

Chceme pokračovat v nastolené strategii. Tedy obezřetně růst v objemu poskytnutých úvěrů a dbát na kvalitu spravovaného úvěrového portfolia v zájmu co nejvyšší spokojenosti jak klientů, kteří si u nás půjčují, tak i investorů do úvěrů.

Již v současné době máme v řadách investorů zastoupené různé národnosti klientů, kteří žijí zejména v Čechách a na Slovensku. Zájem investorů o naše služby z dalších evropských zemí nás přivedl k rozšíření produktové nabídky o investice v Eurech a k postupnému přizpůsobování webu a produktů klientům z celé Evropské unie.

Další doporučené články

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Když se podíváme na první rozhovor, který jsme před několika lety dělali se začínajícím startupem Investown, zjistíme, že reálně se...
7. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Halving podle 2Bminer – rozhovor

Halving podle 2Bminer – rozhovor

Nezadržitelně se blíží další bitcoin halving, a proto jsme se spojili s těmi nejpovolanějšími a zjišťovali, jaký podle nich nastane další vývoj. Za...
25. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

Julia Gorbatiuc

má dlouhodobé zkušenosti z bankovnictví, ale v poslední době dává přednost práci pro start-upy

Další články autora