Reklama

Služba na ověření finančního zdraví firem zdarma

28. 5. 2021 – | Doba čtení: 3 min

Adam Šoukal
Zdroj: Roger

Fintech Roger zpřístupnil na začátku března největší bezplatnou databázi hodnocení finančního zdraví téměř 400 tisíc českých firem. A my jsme se zeptali, jaký je o tuto službu zájem, co přesně Roger zprostředkovává za informace a jak je vyhodnocuje.

Ve službě Roger Ověření je možné na základě komplexního riskového modelu a dat ze stovek tisíc účetních závěrek ověřit rating jakékoliv české společnosti a předcházet riziku při obchodování s těmito partnery. Z dat totiž vyplývá, že v aktuální krizi se rating společností hýbe velmi dynamicky a nelze spoléhat na dobré hodnocení firem, pokud je starší než několik měsíců.

Za první 2 měsíce od zveřejnění vylepšeného Roger Ověření proběhlo celkem 6133 dotazů. Pro srovnání za stejné časové období v roce 2020 proběhlo 2465 dotazů. Zájem o službu neustále roste a Roger zaznamenal 76 % nárůst unikátních uživatelů, kteří data získávají. Nejčastěji si uživatelé ověřují společnosti s obratem do 50 milionů Kč.

,,V našem interním systému měly firmy z mnoha odvětví dlouhodobě stabilní hodnocení, neboli rating. Ovšem pokud se teď společnost zabývá například činnostmi cestovních agentur či poskytuje ubytování, došlo v reakci na situaci v posledním roce ke zhoršení jejího ratingu o stupeň až dva, v průměru z hodnoty BBB na BB až B,” vysvětlil riskový expert Adam Bursík.

Stejně jsou na tom eventové firmy, tam se průměrný rating pohybuje kolem hodnoty B, a hotelnictví a gastronomie s ratingem klesajícím na skóre označený CCC. Naopak u některých společností došlo, navzdory aktuální situaci, ke zlepšení hodnocení až na hodnotu A nebo AA (druhý nejlepší stupeň). Typicky jsou to firmy z oboru IT, zdravotní péče nebo výrobci farmaceutických přípravků.

Služba Roger Ověření je veřejně dostupná nejen zdarma  na webu, ale lze ji také prostřednictvím API rozhraní implementovat do různých systémů třetích stran a celý proces ověřování tak podstatně zrychlit a zjednodušit. Součástí je také okamžité informování o možnosti zkrátit splatnost faktur vystavených za ověřovanou firmou. Další zajímavým výstup je sektorové srovnání podniku, kde jsou společnosti srovnávány v rámci svého odvětví a to na základě ukazatelů jako jsou zadluženost, běžná likvidita a další. Jak si firma vede ve srovnání se svou konkurencí je zásadní ukazatel její důvěryhodnosti.

roger
Zdroj: Roger

Zeptali jsme se na několik otázek, které nás v souvislosti se službou napadly a zde uvádíme, jak nám z fintechu odpověděli:

Jak se rating počítá?

Při výpočtu Ratingu Rogera zohledňujeme hodnotu a složení celkových a oběžných aktiv. Na straně pasiv jsou pak detailně analyzovány položky vlastního kapitálu a cizí zdroje, přesněji struktura krátkodobých závazků a bankovní úvěry. Z výkazu zisku a ztrát spadají do našeho výpočtu obrat společnosti, nákladové položky, provozní VH a náklady spojené s finančními instrumenty.

Na základě těchto hodnot vypočítáme ukazatele zadluženosti, likvidity, úrokového krytí, ukazatel aktivity, pracovní kapitál a ziskovost firmy.

Podle webu máte přes 386 000 firem – z jakých oborů, mají něco společného?

Databáze obsahuje informace o právnických osobách. V drtivé většině se jedná o společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, a to napříč všemi odvětvími. Aktualizace a rozšiřování databáze probíhá neustále a naším cílem je mít v databázi všechny obchodní společnosti, které v ČR existují.

Dokonce poskytujete vytvoření reportu v pdf formě, je to tak?

Ano, je možné si údaje o každé ověřované společnosti stáhnout v přehledném PDF reportu. Od spuštění tuto funkcionalitu využilo více jak 20 % uživatelů.

Plánujete službu dále vylepšovat?

Vylepšujeme stále, ať už z hlediska uživatelské přívětivosti, tak co nejvíce detailních informací. Budeme postupně přidávat i další firmy, jak české, tak i zahraniční.

Od spuštění přibyla možnost poslat aktuálnější účetní výkazy k ověřované společnosti. Je to primárně pro případy, kdy si společnosti ověřují samy sebe. Tuto funkcionalitu postupně začínají uživatelé využívat.

Kde se tak podrobná data vzala?

Fintech už více než sedm let své existence sbírá kreditní data o firmách pro své interní účely řízení rizik. ,,Neustále vylepšujeme a kalibrujeme náš riskový model. Protože se nám podařilo získat obrovské množství všech dostupných aktuálních dat, přimíchali jsme do toho naše riskové know-how a vznikla největší bezplatná databáze ekonomických ukazatelů firem v Česku,” doplnil Adam Šoukal, CEO.

Zdroj: roger.cz

Další doporučené články

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Alan Pock – jak škálovat podle Investownu

Když se podíváme na první rozhovor, který jsme před několika lety dělali se začínajícím startupem Investown, zjistíme, že reálně se...
7. 2. 2024 – Doba čtení: 2 min
Halving podle 2Bminer – rozhovor

Halving podle 2Bminer – rozhovor

Nezadržitelně se blíží další bitcoin halving, a proto jsme se spojili s těmi nejpovolanějšími a zjišťovali, jaký podle nich nastane další vývoj. Za...
25. 1. 2024 – Doba čtení: 2 min

Martin Pacholet

blockchain, UX, openbanking, BankID a wealth management, to jsou aktivity, kterým se v posledních letech intenzivně věnuje.

Další články autora